Siirry suoraan sisältöön

Espanja 5Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM62

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanjalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?