Siirry suoraan sisältöön

Algoritmit ja tietorakenteetLaajuus (5 op)

Tunnus: PO00EP34

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson tavoitteena on saada riittävät tiedot ja taidot erilaisten perustietorakenteiden ja -algoritmien käyttöön peliohjelmoinnissa. Opintojakson käytyään opiskelijat myös ymmärtävät tietorakenteiden muistinkäyttöä sekä algoritmien suoritusajan arviointia sekä pystyvät tekemään tietoisen valinnan erityyppisten tietorakenteiden ja algoritmien välillä. Lisäksi opintojakson jälkeen opiskelijat pystyvät toteuttamaan valitulla ohjelmointikielellä (C++) yleisimpiä tietorakenteita ja algoritmeja peleihin.

Sisältö

Tämä kurssi on johdanto tietorakenteisiin ja algoritmeihin sekä niiden soveltamiseen peliohjelmoinnin ongelmissa. Käytännössä tutustumme rekursioon, algoritmianalyysiin ja suorituskykyyn sekä abstrakteihin datatyyppeihin (Lista, Pino, Jono, Pakka). Lisäksi käymme läpi muita tietorakenteita, kuten puita (binääripuu, binäärihakupuu, m-puu, puna-musta puu) sekä keko-rakenteen. Kurssi kattaa myös algoritmeja hajautukseen ja lajitteluun liittyen sekä tutustuttaa opiskelijan graafeihin ja niiden algoritmeihin, kuten Dijkstraan ja A*-algoritmiin.