Siirry suoraan sisältöön

PuupajaLaajuus (5 op)

Tunnus: SK00CQ40

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Jomi Fagerström

Osaamistavoitteet

Olet omaksunut turvallisen työskentelyn periaatteet
Osaat noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita
Pystyt osallistumaan aktiivisesti työympäristönsä kehittämiseen
Tunnet puun rakenteen, ominaisuudet ja käyttötavat
Tunnistat yleisimmät koti- ja ulkomaiset puulajit ja niiden perusominaisuudet
Tunnet yleisimmät puuperustaiset materiaalit ja niiden käyttökohteet

Sisältö

Miten käytät työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti ja pidät ne hyvässä kunnossa?
Miten tunnistat kotimaisten ja yleisimpien tuontipuulajien ja puuperustaisten materiaalien tärkeimmät ominaisuudet?
Miten suunnittelet esteettisiä ja tarkoituksenmukaisia esineitä käyttäen samalla vastuullisesti materiaalia?