Siirry suoraan sisältöön

MallistudioLaajuus (5 op)

Tunnus: SK00CQ62

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Näet protomallin valmistuksen ja testauksen osana suunnitteluprosessia.
- Pystyt analysoimaan ja vertailemaan eri muotoja ja rakenteita soveltuvimman vaihtoehdon löytämiseksi
- Kykenet tuomaan oman näkemyksen ja innovatiiviset ratkaisut konkreettiseen muotoon protomallien avulla.

Sisältö

- Kuinka rakentaa huonekalusta prototyyppi?

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Kalustesuunnitteluprojekti, Näyttelysuunnittelu

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

07.03.2023 - 25.04.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

22 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Joni Yrjönen
 • Tommi Rintamäki
Vastuuhenkilö

Tommi Rintamäki

Opiskelijaryhmät
 • SKKV20SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Näet protomallin valmistuksen ja testauksen osana suunnitteluprosessia.
- Pystyt analysoimaan ja vertailemaan eri muotoja ja rakenteita soveltuvimman vaihtoehdon löytämiseksi
- Kykenet tuomaan oman näkemyksen ja innovatiiviset ratkaisut konkreettiseen muotoon protomallien avulla.

Sisältö

- Kuinka rakentaa huonekalusta prototyyppi?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Kalustesuunnitteluprojekti, Näyttelysuunnittelu

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

09.03.2022 - 27.04.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

22 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Joni Yrjönen
 • Tommi Rintamäki
Vastuuhenkilö

Tommi Rintamäki

Opiskelijaryhmät
 • SKKV19SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Näet protomallin valmistuksen ja testauksen osana suunnitteluprosessia.
- Pystyt analysoimaan ja vertailemaan eri muotoja ja rakenteita soveltuvimman vaihtoehdon löytämiseksi
- Kykenet tuomaan oman näkemyksen ja innovatiiviset ratkaisut konkreettiseen muotoon protomallien avulla.

Sisältö

- Kuinka rakentaa huonekalusta prototyyppi?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Kalustesuunnitteluprojekti, Näyttelysuunnittelu

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Joni Yrjönen
 • Tommi Rintamäki
Vastuuhenkilö

Joni Yrjönen

Opiskelijaryhmät
 • SKKV18SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Näet protomallin valmistuksen ja testauksen osana suunnitteluprosessia.
- Pystyt analysoimaan ja vertailemaan eri muotoja ja rakenteita soveltuvimman vaihtoehdon löytämiseksi
- Kykenet tuomaan oman näkemyksen ja innovatiiviset ratkaisut konkreettiseen muotoon protomallien avulla.

Sisältö

- Kuinka rakentaa huonekalusta prototyyppi?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Kalustesuunnitteluprojekti, Näyttelysuunnittelu

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

02.03.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Joni Yrjönen
 • Tommi Rintamäki
 • Saara Renvall
Vastuuhenkilö

Joni Yrjönen

Opiskelijaryhmät
 • SKKV17SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Näet protomallin valmistuksen ja testauksen osana suunnitteluprosessia.
- Pystyt analysoimaan ja vertailemaan eri muotoja ja rakenteita soveltuvimman vaihtoehdon löytämiseksi
- Kykenet tuomaan oman näkemyksen ja innovatiiviset ratkaisut konkreettiseen muotoon protomallien avulla.

Sisältö

- Kuinka rakentaa huonekalusta prototyyppi?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Kalustesuunnitteluprojekti, Näyttelysuunnittelu