Siirry suoraan sisältöön

Lapin vaellusLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CZ54

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

  • Tommi Pantzar

Osaamistavoitteet

Tutustut seikkailukasvatuksen teoriataustaan, ymmärrät toimintaympäristön haasteiden, reflektion ja ohjausmenetelmien mahdollisuudet kasvun edesauttajana. Tiedostat seikkailukasvatuksen turvallisuusvaatimukset ja osaat suunnitella ja toteuttaa lyhytkestoisen ja turvallisen maastovaelluksen. Kehityt ryhmän toimintojen ohjauksessa haasteellisissa olosuhteissa, lisäät luonnonhavainnointikykyjäsi ja itsetuntemustasi. Kehityt suunnistus- ja leiritaidoissasi. Kehityt vuorovaikutustaidoissasi.

Sisältö

Teoria-, valmistautumis- ja suunnitteluvaihe: sovitaan yhteisiä aikoja 3-4 krt kevään 2. jakson aikana. Elo-syyskuussa 6 päivän mittainen haastava erämaavaellus pienryhmissä Muotkatuntureilla, Suomen Lapissa. Kokoavan ja reflektoivan tapaamisen järjestäminen oman ryhmän kanssa Mikkelissä syyskuun alussa, josta ryhmä kokoaa yhdessä vaelluksen kasvatusmahdollisuuksia ja ryhmän omia kokemuksia käsittelevän tuotoksen. Ryhmä valitsee itse tuotoksen muodon. Tuotos palautetaan opettajalle syyskuun loppuun mennessä

Esitietovaatimukset

Leiritoiminnan opintojakso tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi englanninkielisenä yhteisytössä Linzin (Itävalta) ja Nürnbergin (Saksa) opiskelijaryhmien kanssa.
Opintojakson matkakustannuksista vastaa opiskelija itse. Kustannukset ovat noin 230€ / opiskelija, josta osa maksetaan keväällä, loput vaelluksen alussa.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.08.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
  • Tommi Pantzar
  • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Tavoitteet

Tutustut seikkailukasvatuksen teoriataustaan, ymmärrät toimintaympäristön haasteiden, reflektion ja ohjausmenetelmien mahdollisuudet kasvun edesauttajana. Tiedostat seikkailukasvatuksen turvallisuusvaatimukset ja osaat suunnitella ja toteuttaa lyhytkestoisen ja turvallisen maastovaelluksen. Kehityt ryhmän toimintojen ohjauksessa haasteellisissa olosuhteissa, lisäät luonnonhavainnointikykyjäsi ja itsetuntemustasi. Kehityt suunnistus- ja leiritaidoissasi. Kehityt vuorovaikutustaidoissasi.

Sisältö

Teoria-, valmistautumis- ja suunnitteluvaihe: sovitaan yhteisiä aikoja 3-4 krt kevään 2. jakson aikana. Elo-syyskuussa 6 päivän mittainen haastava erämaavaellus pienryhmissä Muotkatuntureilla, Suomen Lapissa. Kokoavan ja reflektoivan tapaamisen järjestäminen oman ryhmän kanssa Mikkelissä syyskuun alussa, josta ryhmä kokoaa yhdessä vaelluksen kasvatusmahdollisuuksia ja ryhmän omia kokemuksia käsittelevän tuotoksen. Ryhmä valitsee itse tuotoksen muodon. Tuotos palautetaan opettajalle syyskuun loppuun mennessä

Yksilölliset oppimisväylät

Yhteisöpedagogi-opiskelijoille tarkoitettu vapaa-valintainen kurssi, joka edellyttää seikkailukasvatukseen, ympäristö- ja luontokasvatukseen ja/tai elämyspedagogiikkaan suuntautumista ja halua haastaa itseään 6 päivän mittaisella erämaavaelluksella.
Vaellus toteutetaan 12.-20.8.2022 ja suunnittelu tapahtuu kevätlukukaudella 2022.
Opintojakso toteutetaan suomeksi, mutta vaellus toteutetaan englannin kielellä, koska vaellusryhmät (noin 6-8 opiskelijaa + 1 ohjaaja) koostuvat Xamkin opiskelijoiden lisäksi, Saksalaisista, Itävaltalaisista ja Yhdysvaltalaisista alan opiskelijoista.
Opiskelijalle matkan omavastuu (bussikuljetus, ruokailut ja majoitukset) on noin 230€.

Kansainvälinen yhteistyö

Saksan Nürnbergistä, Itävallan Lizistä sekä Yhdysvaltojen Duluthista tulee 10 opiskelijan ja yhden opettajan ryhmät, jotka ovat mukana opintojaksolla.

Toteutuksen osien kuvaus

Maaliskuu - toukokuu 2022: vaellusryhmiin jako ja vaelluksen valmistelu etänä pienryhmissä. 1-2 yhteistä tapaamista kampuksella kevään aikana.
12.8. vaelluksen valmistelu ja pakkauspäivä kampuksella
13.8. matkapäivä Muotkatuntureille
14.-19.8. vaeluspäivät erämaassa
20.8. matkapäivä Mikkeliin.
Opintojakson jälkeen reflektoiva raportti kokemuksesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Leiritoiminnan opintojakso tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi englanninkielisenä yhteisytössä Linzin (Itävalta) ja Nürnbergin (Saksa) opiskelijaryhmien kanssa.
Opintojakson matkakustannuksista vastaa opiskelija itse. Kustannukset ovat noin 230€ / opiskelija, josta osa maksetaan keväällä, loput vaelluksen alussa.