Siirry suoraan sisältöön

Saksa 2Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM67

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Sisältö

Opintojakson aiheet liittyvät arkielämän tilanteisiin. Aiheina ovat mm. säästä kertominen, ravintolassa ja hotellissa asioiminen, ostosten tekeminen ja asuminen. Opit lisää saksan kielen perusrakenteita.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat taidot

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Sisältö

Opintojakson aiheet liittyvät arkielämän tilanteisiin. Aiheina ovat mm. säästä kertominen, ravintolassa ja hotellissa asioiminen, ostosten tekeminen ja asuminen. Opit lisää saksan kielen perusrakenteita.

Opiskelumateriaali

KiVAKO-hankkeen tuottama verkkomateriaali ryhmän verkkosivustolla

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson aiheet liittyvät tutustumiseen, asumiseen sekä tyypillisiin matkailutilanteisiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan saksan perusrakenteita ja -sanastoa erityisesti arkielämän tarpeisiin, mutta osa kurssin teemoista palvelee myös työmatkoilla eteen tulevien viestintätilanteiden tarpeita ja saksankielisten matkailijoiden neuvomista Suomessa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa on verkko-opetusta sekä osiokohtaisia testejä ja lopputentti. Niiden ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa noin 80 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksossa on kolme osiota (moduulia). Ensimmäisessä osiossa on tutustumiseen ja asumiseen liittyviä asioita. Toisessa osassa aiheina ovat matkalipun osto, tien neuvominen, hotellissa asiointi ja sää. Kolmannessa osiossa ollaan vaateostoksilla, ravintolassa ja konsertissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön (hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen) sekä hyväksytysti suoritettuihin moduulitesteihin ja lopputenttiin.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat taidot