Siirry suoraan sisältöön

MateriaalikemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00BH95

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta. Lisäksi jaetaan joitakin monisteita joko paperiversioina tai Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV19SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta. Lisäksi jaetaan joitakin monisteita joko paperiversioina tai Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV18SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV17SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti. Lisäksi aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen voi vaikuttaa arviointiin.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op