Siirry suoraan sisältöön

Kipsi ja valukoristeetLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00EC97

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tutustut kipsiin materiaalina ja eri muottiaineisiin sekä käyttöhistoriaan.

Osaat kipsikoristeiden ja huonekalujen koristeosien valmistustekniikoiden perusteet.

Ymmärrät kipsikoristeiden konservoinnin ja restauroinnin perusteet.

Sisältö

Millaisia erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten koristeen voi kopioida?

Millaisia kipsitekniikoita on?

Miten konservoit ja restauroit erikoistekniikoilla tehtyjä kohteita?

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Restauroinnin koulutus
Opettaja
  • Jari-Pekka Muotio
  • Sanna Pitkäniemi-Toroska
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
  • REKV20SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustut kipsiin materiaalina ja eri muottiaineisiin sekä käyttöhistoriaan.

Osaat kipsikoristeiden ja huonekalujen koristeosien valmistustekniikoiden perusteet.

Ymmärrät kipsikoristeiden konservoinnin ja restauroinnin perusteet.

Sisältö

Millaisia erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten koristeen voi kopioida?

Millaisia kipsitekniikoita on?

Miten konservoit ja restauroit erikoistekniikoilla tehtyjä kohteita?

Opiskelumateriaali

Kipsin valu ja muottikoristeisiin liittyvä kirjallisuus.
Korjausmenetelmät kipisitöissä ja kipsin pintakäsittelyyn liittyvä kirjallisuus
Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty