Siirry suoraan sisältöön

Esinerestauroinnin prosessiLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00ED01

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat keskeisimmät esinekonservointi-/restaurointimenetelmät erilaisille materiaaleille.

Ymmärrät eettisen pohdinnan merkityksen käytännön toteutuksen yhteydessä.

Ymmärrät konservointi/restaurointiprosessin yrittäjyyden kannalta.

Osaat käyttää eettisesti ja ammatillisesti oikeita ratkaisuja itsenäisesti erilaisissa ongelmatilanteissa.

Osaat toteuttaa konservointi/ restaurointiprosessin kokonaisuudessaan.

Sisältö

Miten osaat soveltaa erikoistekniikoita erilaisissa konservointi/restaurointi kohteissa, kuten esimerkiksi koristemaalausta, kultausta ja valamista?

Miten esineiden erilaiset pintakäsittelyjen, rakenteiden ja osien konservointi ja restaurointi suunnitellaan?

Miten erilaisia materiaaleja analysoidaan käytännön kohteen toteutuksen suunnittelun tueksi?

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Restauroinnin koulutus
Opettaja
  • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
  • REKV20SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat keskeisimmät esinekonservointi-/restaurointimenetelmät erilaisille materiaaleille.

Ymmärrät eettisen pohdinnan merkityksen käytännön toteutuksen yhteydessä.

Ymmärrät konservointi/restaurointiprosessin yrittäjyyden kannalta.

Osaat käyttää eettisesti ja ammatillisesti oikeita ratkaisuja itsenäisesti erilaisissa ongelmatilanteissa.

Osaat toteuttaa konservointi/ restaurointiprosessin kokonaisuudessaan.

Sisältö

Miten osaat soveltaa erikoistekniikoita erilaisissa konservointi/restaurointi kohteissa, kuten esimerkiksi koristemaalausta, kultausta ja valamista?

Miten esineiden erilaiset pintakäsittelyjen, rakenteiden ja osien konservointi ja restaurointi suunnitellaan?

Miten erilaisia materiaaleja analysoidaan käytännön kohteen toteutuksen suunnittelun tueksi?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty