Siirry suoraan sisältöön

RestaurointikemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00BH81

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset epäorgaanisen kemian perusteet
- osaat työskennellä laboratoriossa huomioiden työturvallisuuden
- tunnet kemiallisia perusmenetelmiä ja laboratoriovälineistöä
- ymmärrät kemian osana konservointia/restaurointia ja osana kohteen dokumentointia ja konservointi/restaurointiprosessia
- osaat soveltaa kemian tietoa haitallisten aineiden käytössä ja niiden asianmukaisessa hävittämisessä
- osaat valita ja hakea tietoa turvallisimmista kemiallisista menetelmistä ja käytettävistä aineista niin käyttäjän kuin kohteen kannalta
- ymmärrät konsrvoinnin/restauroinnin asettamat vaatimukset näytteenotolle

Sisältö

- Mitä ovat kemian peruskäsitteet?
- Mitä on epäorgaaninen kemia?
- Millaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?
- Miten kemiaa sovelletaan konservoinnin ja restauroinnin laboratoriotyöskentelyyn?
- Mitä tarkoittaa työturvallisuus laboratoriossa?
- Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet?
- Miten maalikerrosnäytteen poikkileikkausta tutkitaan käyttäen hartsivalua?
- Miten värikerroksia tutkitaan mikroskoopilla?

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset epäorgaanisen kemian perusteet
- osaat työskennellä laboratoriossa huomioiden työturvallisuuden
- tunnet kemiallisia perusmenetelmiä ja laboratoriovälineistöä
- ymmärrät kemian osana konservointia/restaurointia ja osana kohteen dokumentointia ja konservointi/restaurointiprosessia
- osaat soveltaa kemian tietoa haitallisten aineiden käytössä ja niiden asianmukaisessa hävittämisessä
- osaat valita ja hakea tietoa turvallisimmista kemiallisista menetelmistä ja käytettävistä aineista niin käyttäjän kuin kohteen kannalta
- ymmärrät konsrvoinnin/restauroinnin asettamat vaatimukset näytteenotolle

Sisältö

- Mitä ovat kemian peruskäsitteet?
- Mitä on epäorgaaninen kemia?
- Millaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?
- Miten kemiaa sovelletaan konservoinnin ja restauroinnin laboratoriotyöskentelyyn?
- Mitä tarkoittaa työturvallisuus laboratoriossa?
- Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet?
- Miten maalikerrosnäytteen poikkileikkausta tutkitaan käyttäen hartsivalua?
- Miten värikerroksia tutkitaan mikroskoopilla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5op

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset epäorgaanisen kemian perusteet
- osaat työskennellä laboratoriossa huomioiden työturvallisuuden
- tunnet kemiallisia perusmenetelmiä ja laboratoriovälineistöä
- ymmärrät kemian osana konservointia/restaurointia ja osana kohteen dokumentointia ja konservointi/restaurointiprosessia
- osaat soveltaa kemian tietoa haitallisten aineiden käytössä ja niiden asianmukaisessa hävittämisessä
- osaat valita ja hakea tietoa turvallisimmista kemiallisista menetelmistä ja käytettävistä aineista niin käyttäjän kuin kohteen kannalta
- ymmärrät konsrvoinnin/restauroinnin asettamat vaatimukset näytteenotolle

Sisältö

- Mitä ovat kemian peruskäsitteet?
- Mitä on epäorgaaninen kemia?
- Millaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?
- Miten kemiaa sovelletaan konservoinnin ja restauroinnin laboratoriotyöskentelyyn?
- Mitä tarkoittaa työturvallisuus laboratoriossa?
- Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet?
- Miten maalikerrosnäytteen poikkileikkausta tutkitaan käyttäen hartsivalua?
- Miten värikerroksia tutkitaan mikroskoopilla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset epäorgaanisen kemian perusteet
- osaat työskennellä laboratoriossa huomioiden työturvallisuuden
- tunnet kemiallisia perusmenetelmiä ja laboratoriovälineistöä
- ymmärrät kemian osana konservointia/restaurointia ja osana kohteen dokumentointia ja konservointi/restaurointiprosessia
- osaat soveltaa kemian tietoa haitallisten aineiden käytössä ja niiden asianmukaisessa hävittämisessä
- osaat valita ja hakea tietoa turvallisimmista kemiallisista menetelmistä ja käytettävistä aineista niin käyttäjän kuin kohteen kannalta
- ymmärrät konsrvoinnin/restauroinnin asettamat vaatimukset näytteenotolle

Sisältö

- Mitä ovat kemian peruskäsitteet?
- Mitä on epäorgaaninen kemia?
- Millaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?
- Miten kemiaa sovelletaan konservoinnin ja restauroinnin laboratoriotyöskentelyyn?
- Mitä tarkoittaa työturvallisuus laboratoriossa?
- Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet?
- Miten maalikerrosnäytteen poikkileikkausta tutkitaan käyttäen hartsivalua?
- Miten värikerroksia tutkitaan mikroskoopilla?

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5op