Siirry suoraan sisältöön

Saksa 3Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX10

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A2.
Osoitat perehtyneisyyttä saksankieliseen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit saksankielisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Esitietovaatimukset

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A2.
Osoitat perehtyneisyyttä saksankieliseen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit saksankielisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, jonka tekstiaineisto perustuu oppikirjaan Freut mich 2

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on saksan verkkokurssi, jonka opetus etenee viikkokohtaisen suunnitelman mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Sen verkko-opetus on tiistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään laajentamaan saksan kieliopin perusteiden ja sanavaraston hallintaa, mikä parantaa opiskelijan valmiuksia käyttää saksan kieltä sekä arki- että työelämän tilanteissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön opintojakson aikana (verkko- ja etätehtävät sekä aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen) sekä verkkotentteihin ja suulliseen näyttöön pienryhmätapaamisissa.

Esitietovaatimukset

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A2.
Osoitat perehtyneisyyttä saksankieliseen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit saksankielisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, jonka tekstiaineisto perustuu oppikirjaan Freut mich 2

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus. Sen AC-opetus ajoittuu kieliaikoihin C + D eli tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 14.30 - 16.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Valinnaiskielten kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti kieliaikoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoin 1 - 5 tai hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, kahteen kirjalliseen tenttiin ja osallistumiseen pakollisiin pienryhmätapaamisiin AC:ssä.

Esitietovaatimukset

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A2.
Osoitat perehtyneisyyttä saksankieliseen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit saksankielisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Moodle-materiaali, jonka tekstiaineisto perustuu oppikirjaan Freut mich 2

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus. Sen AC-opetus ajoittuu kieliaikoihin C + D eli tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Valinnaiskielten kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti kieliaikoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoin 1 - 5 tai hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, kahteen kirjalliseen tenttiin ja osallistumiseen pakollisiin pienryhmätapaamisiin AC:ssä.

Esitietovaatimukset

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
.