Siirry suoraan sisältöön

Emma Gaalan someviestintäLaajuus (7 op)

Tunnus: VV00DB93

Laajuus

7 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalisen median ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
- hahmottaa markkinoinnin suunnittelun ja sisältömarkkinoinnin perusteet ja ymmärtää maksetun mainonnan roolin osana markkinointia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
- käyttää keskeisiä sosiaalisen median kanavia liiketoiminnan edistämiseksi
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Markkinoinnin suunnittelun perusteet
Sisältömarkkinoinnin perusteet
Maksettu markkinointi
Sosiaalisen median keskeisimmät kanavat
Tekijänoikeudet someviestinnässä
Kurssin tehtävä ” Suunnittele Emma Gaalan sosiaalinen markkinointi” toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä

Lisätiedot

kirsi.soulamo@xamk.fi

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 28.02.2021

Laajuus

3 - 7

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 75

Opettaja
 • Kirsi Soulamo
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Kirsi Soulamo

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalisen median ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
- hahmottaa markkinoinnin suunnittelun ja sisältömarkkinoinnin perusteet ja ymmärtää maksetun mainonnan roolin osana markkinointia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
- käyttää keskeisiä sosiaalisen median kanavia liiketoiminnan edistämiseksi
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Markkinoinnin suunnittelun perusteet
Sisältömarkkinoinnin perusteet
Maksettu markkinointi
Sosiaalisen median keskeisimmät kanavat
Tekijänoikeudet someviestinnässä
Kurssin tehtävä ” Suunnittele Emma Gaalan sosiaalinen markkinointi” toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali
Opiskelijan eri lähteistä itse hakema sosiaaliseen mediaan liittyvä tieto
Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksolla paneudutaan syvällisesti markkinoinnin suunnitteluun sosiaalisessa mediassa. Opiskelu tapahtuu pääasiallisesti verkossa Teams-alustalla ja tiimin valitsemalla viestintäkanavalla. Opiskelija tuottaa sekä Emma Gaalan someviestinnä suunnitelman että Xamkin Emma Gaalaan liittyvän someviestinnän suunnitelman tiiminä (4-5 henkilöä). Raadin valitsemat tiimit pääsevät toteuttamaan suunnitelmiaan Emma Gaalassa helmikuussa 2021.

Valitut opiskelijat pääsevät syksyn/talven aikana tutustumaan mahdollisesti myös Nelonen Median ja Warner Musicin toimitiloihin, ja osa myös osallistumaan Studia-messuille ja Emma-ehdokkaiden julkistamistilaisuuteen. Valitut opiskelijat pääsevät Emma Gaalaan tekemään livevideota ja haastatteluja someen. Apuna kuvaamassa on tietotekniikan opiskelijoita monikameratuotannon kurssilta.

Lue lisää:
https://www.xamk.fi/xamk-goes-emma-gaala/
https://www.xamk.fi/xamkilainen/oppia-somemaailmaan-emma-gaalan-somekurssilta/?fbclid=IwAR1LgeKaUMzsGjh3bjjl_o5N_XXcIONxLPEXDUAzJQGeMeiZjyJU0wliJhI

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan työelämäyhteistyönä Emma Gaalan ja Suomen musiikkituottajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät eli ennakkotehtävä, Emma Gaalan someviestinnän suunnitelma sekä Xamkin Emma Gaalaan liittyvä someviestinnän suunnitelma palautetaan annetun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä perustuu opintojakson varsinaisiin etäopetustapaamisiin, tiimitapaamisiin, yritysvierailuihin sekä varsinaiseen Emma Gaalan someviestinnän suunnitelman/Xamkin Emma Gaalan someviestintäsuunnitelman tuottamiseen sekä toteuttamiseen. Haatattelutiimin jäsenen tehtävänä on tuottaa somesisältöä Emma Gaalan aikana mm. haastattelemalla artisteja punaisella matolla.

Kokonaispistemäärä opintojakson kokonaan suorittaville 3+4 =7 opintopistettä

Toteutuksen osien kuvaus

Tutustuminen ja tiimiytyminen
Itsenäinen ennakkotehtävä
Etäluennot ja -tapaamiset
Emma Gaalan ja Xamkin Emma Gaalaan liittyvä somesuunnitelma 3 op

(+ valituilla tiimeillä Emma Gaalan/Xamkin Emma Gaalaan liittyvän somesuunnitelman/haastatteluiden toteuttaminen 4 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on kilpailumuotoinen.
Osa opiskelijoista jatkaa 3 opintopisteen toteutuksen jälkeen Emma Gaalan ja Xamkin someviestinnän sekä haastatteluiden parissa työskennellen helmikuiseen Emma Gaalaan ja mahdollisesti jopa hieman sen jälkeen. Tällöin opintopisteitä kertyy kaikkiaan 7 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen etäluennoille ja tiimiin toimintaan
- Itsenäinen ennakkotehtävä
- Somesuunnitelma Emma Gaalalle ja Xamkin Emma Gaalan someviestinnälle (tiimityönä)
- Tiimityöskentelyn vertais- ja itsearviointi

Lisätiedot

kirsi.soulamo@xamk.fi

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

09.09.2019 - 28.02.2020

Laajuus

3 - 7

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 75

Opettaja
 • Kirsi Soulamo
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Kirsi Soulamo

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalisen median ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
- hahmottaa markkinoinnin suunnittelun ja sisältömarkkinoinnin perusteet ja ymmärtää maksetun mainonnan roolin osana markkinointia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
- käyttää keskeisiä sosiaalisen median kanavia liiketoiminnan edistämiseksi
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Markkinoinnin suunnittelun perusteet
Sisältömarkkinoinnin perusteet
Maksettu markkinointi
Sosiaalisen median keskeisimmät kanavat
Tekijänoikeudet someviestinnässä
Kurssin tehtävä ” Suunnittele Emma Gaalan sosiaalinen markkinointi” toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla paneudutaan syvällisesti markkinoinnin suunnitteluun sosiaalisessa mediassa. Opiskelu tapahtuu pääasiallisesti verkossa Teams-alustalla. Opiskelija tuottaa Emma Gaalaan liittyvän someviestinnän suunnitelman tiimit. Raadin valitsemat tiimit pääsevät toteuttamaan suunnitelmiaan Emma Gaalassa helmikuussa 2020.

Valitut opiskelijat pääsevät talven aikana tutustumaan myös Nelonen Median ja Warner Musicin toimitiloihin, ja osa myös osallistumaan Studia-messuille ja Emma-ehdokkaiden julkistamistilaisuuteen. Valitut opiskelijat pääsevät Emma Gaalaan tekemään livevideota ja haastatteluja someen. Apuna kuvaamassa on tietotekniikan opiskelijoita monikameratuotannon kurssilta.

Lue lisää:
https://www.xamk.fi/xamk-goes-emma-gaala/
https://www.xamk.fi/xamkilainen/oppia-somemaailmaan-emma-gaalan-somekurssilta/?fbclid=IwAR1LgeKaUMzsGjh3bjjl_o5N_XXcIONxLPEXDUAzJQGeMeiZjyJU0wliJhI

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

-Aktiivinen osallistuminen verkkokurssin luennoille ja tehtäviin
-Somesuunnitelma Emma Gaalalle

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen verkkokurssin luennoille ja tehtäviin
-Somesuunnitelma Emma Gaalalle

Lisätiedot

kirsi.soulamo@xamk.fi