Siirry suoraan sisältöön

Esimies ja tietoturvaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DM10

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Hallitset työtehtäviisi liittyvät jokapäiväiset tietoturvallisuustoimet. Tunnet tietoturvapolitiikan laatimiseen ja johtamiseen liittyvän sisällön ja toimenpiteet sekä tietoturvallisuuslainsäädännön keskeiset vaatimukset. Perehdyt riskienhallintaan ja tietoturvapoikkeamiin liittyvään suunnitteluun. Tunnet henkilötietojen käsittelyn edellytykset sekä EU:n tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet ja keskeiset vaatimukset. Osaat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa.

Sisältö

Miten toimit tietoturvallisesti työssäsi ja vapaa-aikana? Miten organisaation tietoturvapolitiikka laaditaan ja miten sitä johdetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti? Mitä tietoturvallisuuteen liittyvä riskianalyysi pitää sisällään ja miten varaudutaan tietoturvapoikkeamiin? Tunnet henkilötietojen käsittelyn edellytykset sekä EU:n tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet ja keskeiset vaatimukset. Millä edellytyksillä voidaan aloittaa henkilötietojen kerääminen ja käsittely? Mitkä ovat tietosuojalainsäädännön keskeiset periaatteet ja vaatimukset? Miten sinä ja organisaatiosi muu henkilöstö voi toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Strateginen esimiestyö, Esimies sosiaalisessa mediassa, Asiakkuuksien johtaminen digiliiketoiminnassa.

Lisätiedot

Opintojakson taso on YAMK, ylempi ammattikorkeakoulu.