Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 8Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM57

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät rakenteiden hallintaa

Harjoittelet viestimistä sosiaalisessa mediassa

Osaat toimia kirjallisesti ja suullisesti työelämän perusviestintätilanteissa.

Ymmärrät ammattikielistä tekstiä (apuvälineitä käyttäen)

Perehdyt liike-elämän kulttuuriin

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän perusviestintätilanteissa?

Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä?

Mistä etsit tietoa liike-elämän kulttuurista?

Miten viestit sosiaalisessa mediassa?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1-7 tai vastaava osaaminen.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Asioi venäjäksi.