Siirry suoraan sisältöön

Espanja 4Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM61

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa espanjankielisistä maista

Sisältö

Mitä perussanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 ja 3 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

18.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa espanjankielisistä maista

Sisältö

Mitä perussanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1, uudistettu painos.
Kappaleet 10-12.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset tehtävät, läsnäolo tunneilla.
Kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 ja 3 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

18.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa espanjankielisistä maista

Sisältö

Mitä perussanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Kivanet-hankkeelle laadittu verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Lopputentti 17.5.2023 (auki kl. 8-23.59) 1 suorituskerta, aikaa 1 tunti

Opiskelijan työmäärä

3 op. x 27 t.= 81 opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät moduuleittain. Moduulien sisältö ja tavoitteet avataan opintojen alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

opintojakson opettaja: paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin kriteerit avataan opintojakson alussa.
Arvosana: hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 ja 3 tai vastaavat tiedot