Siirry suoraan sisältöön

Saksa 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM66

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavanomaisissa arkielämän tilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.1 Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Sisältö

Opintojakso sisältää tavanomaisia alkeiskurssiin liittyviä asioita kuten ääntämisen, tervehdykset ja lukusanat sekä itsensä esittelyn. Lisäksi käsitellään yksinkertaisia matkailutilanteita. Perehdyt myös saksan kieliopin perusasioihin.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavanomaisissa arkielämän tilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.1 Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Sisältö

Opintojakso sisältää tavanomaisia alkeiskurssiin liittyviä asioita kuten ääntämisen, tervehdykset ja lukusanat sekä itsensä esittelyn. Lisäksi käsitellään yksinkertaisia matkailutilanteita. Perehdyt myös saksan kieliopin perusasioihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liityy alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson opintopistemäärä 3 op vastaa noin 80 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavanomaisissa arkielämän tilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.1 Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Sisältö

Opintojakso sisältää tavanomaisia alkeiskurssiin liittyviä asioita kuten ääntämisen, tervehdykset ja lukusanat sekä itsensä esittelyn. Lisäksi käsitellään yksinkertaisia matkailutilanteita. Perehdyt myös saksan kieliopin perusasioihin.

Opiskelumateriaali

KiVAKO-hankkeen tuottama verkkomateriaali ryhmän verkkosivustolla

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää tavanomaisia alkeiskurssiin liittyviä asioita kuten ääntämisen, tervehdykset ja lukusanat sekä itsensä esittelyn. Muita teemoja ovat opiskelu sekä opiskelijaravintolassa asiointi ja ruokasanat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan saksan perusrakenteita ja -sanastoa erityisesti opiskelu- ja arkielämän tarpeisiin, mutta kurssin aikana saatava maan- ja kulttuurintuntemus palvelee myös työelämän tarpeita.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa on verkko-opetusta sekä osiokohtaisia testejä ja lopputentti. Niiden ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa noin 80 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa harjoittelet saksan aakkosia ja ääntämistä, tavallisia tervehdyksiä ja itsensä esittelyä. Toisessa osiossa opit ruoka- ja ravintolasanastoa. Kolmannessa osiossa harjoittelet kertomaan opiskelusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat aktiivisesti suoritetut harjoitukset, aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja verkkotestit. Kokonaisarvosanassa huomioidaan lopputestin lisäksi osiokohtaisten testien tulos.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita.