Siirry suoraan sisältöön

Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttöLaajuus (5 op)

Tunnus: EN00CY18

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.

Sisältö

Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Merja Mäkelä
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuhenkilö

Merja Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • ENKT19SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.

Sisältö

Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Opiskelumateriaali

1. Learn-materiaali.
2. Häggblom-Ahnger, U., Komulainen, P., Paperin ja kartongin valmistus, Gummerus, Jyväskylä 2003, 290 s.
3. Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, Prowledge, Espoo Finland, 2015.
4. Seppälä, M. (toim.), Paperimassan valmistus, Gummerus, Saarijärvi 2002, 196 s.
5. Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, Prowledge 2015, Espoo Finland.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.
Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja työelämäprojekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja projektityö.

Opiskelijan työmäärä

* Online-luentoja verkossa iltaisin 36 h
* Projekti- ja harjoitustöitä 54 h
* Muuta omatoimista opiskelua 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (60 %) ja projektityö (40 %), molemmista hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Merja Mäkelä
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Merja Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • ENKT18SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • ENKT19KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.

Sisältö

Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Opiskelumateriaali

1. Learn-materiaali.
2. Häggblom-Ahnger, U., Komulainen, P., Paperin ja kartongin valmistus, Gummerus, Jyväskylä 2003, 290 s.
3. Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, Prowledge, Espoo Finland, 2015.
4. Seppälä, M. (toim.), Paperimassan valmistus, Gummerus, Saarijärvi 2002, 196 s.
5. Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, Prowledge 2015, Espoo Finland.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.
Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja työelämäprojekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja projektityö.

Opiskelijan työmäärä

* Online-luentoja verkossa iltaisin 36 h
* Projekti- ja harjoitustöitä 54 h
* Muuta omatoimista opiskelua 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (60 %) ja projektityö (40 %), molemmista hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 24.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Merja Mäkelä
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Merja Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • ENKT17SM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.

Sisältö

Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotetuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Aika ja paikka

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.
Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotettuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Opiskelumateriaali

1. Moodle-materiaali.
2. Häggblom-Ahnger, U., Komulainen, P., Paperin ja kartongin valmistus, Gummerus, Jyväskylä 2003, 290 s.
3. Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, Prowledge, Espoo Finland, 2015.
4. Seppälä, M. (toim.), Paperimassan valmistus, Gummerus, Saarijärvi 2002, 196 s.
5. Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, Prowledge 2015, Espoo Finland.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata massa- ja paperiteollisuuden perusprosessien toiminnan
* luetella merkittävimmät energian tuottajat ja kuluttajat sellu- ja paperitehtaassa
* selostaa täydentävien biotuotteiden tuotantomekanismit sivuvirroista
* analysoida tuotannon energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
* analysoida metsäteollisuuden roolia Suomen bioenergian tuotannossa.
Miten paperi- ja kartonkikoneilla saadaan tuotettuksi paperia tai kartonkia sekä sellutehtaassa sellua ja energiaa?
Missä sellutehtaan ja paperitehtaan osaprosesseissa tuotetaan runsaasti lämpöä ja missä sitä kulutetaan?
Mitä kiinnostavia aineita saadaan tuotannon sivuvirroista ja miten niistä saadaan uusia biotuotteita?
Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa kone- ja automaatioteknisin menetelmin?
Miten massa- ja paperiteollisuudessa otetaan huomioon tuotannon ympäristövaikutukset?

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti 16.3.2020.

Opiskelijan työmäärä

* Nauhoitettuja luentoja kerran viikossa iltaisin 36 h
* Projekti- ja harjoitustöitä 54 h
* Omatoimista muuta opiskelua 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

* Tentti 60 %
* Projekti- ja harjoitustehtävät 40 %

Hylätty (0)

Puuttuva tentti tai puuttuvat projekti- ja harjoitustyöt.