Siirry suoraan sisältöön

Syrjäytymisen ehkäisyLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CY73

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Auli Jungner

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa keskeiset syrjäytymiseen johtavat riskitekijät ja yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavat rakenteet
- ymmärtää julkisten palvelujen ehkäisevän merkityksen ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja valita vaikuttavimmat menetelmät yksilöiden ja perheiden muuttuviin elämäntilanteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö

- syrjäytyminen sosiaalialan ammattityön haasteena
- julkiset palvelut ja sosiaalityön keskeisimmät työmenetelmät ja toimintamallit syrjäytymisen ehkäisyssä ja lieventämisessä

Ajoitus

01.10.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Vastuuhenkilö

Auli Jungner

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa keskeiset syrjäytymiseen johtavat riskitekijät ja yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavat rakenteet
- ymmärtää julkisten palvelujen ehkäisevän merkityksen ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja valita vaikuttavimmat menetelmät yksilöiden ja perheiden muuttuviin elämäntilanteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö

- syrjäytyminen sosiaalialan ammattityön haasteena
- julkiset palvelut ja sosiaalityön keskeisimmät työmenetelmät ja toimintamallit syrjäytymisen ehkäisyssä ja lieventämisessä

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

18.05.2020 - 31.08.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Auli Jungner
Vastuuhenkilö

Auli Jungner

Opiskelijaryhmät
 • AVERKT
  Avoimen erilliskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa keskeiset syrjäytymiseen johtavat riskitekijät ja yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavat rakenteet
- ymmärtää julkisten palvelujen ehkäisevän merkityksen ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja valita vaikuttavimmat menetelmät yksilöiden ja perheiden muuttuviin elämäntilanteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö

- syrjäytyminen sosiaalialan ammattityön haasteena
- julkiset palvelut ja sosiaalityön keskeisimmät työmenetelmät ja toimintamallit syrjäytymisen ehkäisyssä ja lieventämisessä

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

02.05.2020 - 31.08.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Auli Jungner
Vastuuhenkilö

Auli Jungner

Opiskelijaryhmät
 • AVERKT
  Avoimen erilliskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa keskeiset syrjäytymiseen johtavat riskitekijät ja yhteiskunnan epätasa-arvoa tuottavat rakenteet
- ymmärtää julkisten palvelujen ehkäisevän merkityksen ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja valita vaikuttavimmat menetelmät yksilöiden ja perheiden muuttuviin elämäntilanteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö

- syrjäytyminen sosiaalialan ammattityön haasteena
- julkiset palvelut ja sosiaalityön keskeisimmät työmenetelmät ja toimintamallit syrjäytymisen ehkäisyssä ja lieventämisessä

Opiskelumateriaali

• Opiskelumateriaali
Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Ristikari, T., Törmäkangas, L., Lappi, A., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Merikukka, M., ... & Gissler, M. (2016). THL:n raportti: 2016_009.
Lapsi kasvaa kunnassa. THL 2012.
Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus. Jukka Ohtonen. Sosiaalikehitys Oy 2009.
Nuoret luukulla – Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. THL 2015.
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lämsä, Anna-Liisa, Oulun yliopiston julkaisuja 2009.
Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Anna-Maria Isola ja Elina Turunen. Kela 62/2014.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on Avoimen amk:n ja CampusOnline-opiskelijoille. Xamkin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat eri toteutukselle.

Arviointiasteikko

1-5