Siirry suoraan sisältöön

Koodarikilta 1Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00DM51

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut ohjaajan kanssa asettamansa ohjelmointiin liittyvät tavoitteet ja pystyy osoittamaan osaamisensa.

Sisältö

Opiskelija sopii sisällön ohjaajan kanssa kurssille tullessaan tai myös osallistumista miettiessään.

Ajoitus

19.10.2018 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Englanti
  • Suomi
Opettaja
  • Jarkko Ansamäki
Vastuuopettaja

Jarkko Ansamäki

Ryhmät
  • VV2018-2019
    Valinnaiset opinnot 2018-2019
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut ohjaajan kanssa asettamansa ohjelmointiin liittyvät tavoitteet ja pystyy osoittamaan osaamisensa.

Sisältö

Opiskelija sopii sisällön ohjaajan kanssa kurssille tullessaan tai myös osallistumista miettiessään.

Opiskelumateriaali

Opiskelijan ja ohjaajan yhdessä sopimia verkkokursseja ja muuta materiaalia.

Tentit ja muut määräajat

Ei ole. Suoritusta saa yrittää kurssialustojen kautta niin kauan kuin tarvitsee.

Lisätietoja opiskelijoille

Ota yhteyttä killan ohjaajaan aloittaessasi tai suunnitellessasi opintoja