Siirry suoraan sisältöön

Inbound-markkinointiLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00DT82

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat hyödyntää inbound-markkinoinnin sekä suhdetoiminnan periaatteita markkinoinnissa ja sisällön tuotannossa.
Osaat käyttää inbound-markkinoinnin työkaluja.
Osaat toteuttaa personoitua sisältö- ja vaikuttajamarkkinointia,

Sisältö

Mitä inbound-markkinointi on ja mitä työkaluja siihen liittyy?
Mitä tarkoittavat löydettävyys ja hakukoneoptimointi osana inboundia?
Miten toteuttaa personoitua sisältömarkkinointia ja jakaa sisältöjä blogeissa (esim. Wordpress), uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa asiakashankinnan ja suhdetoiminnan tarpeisiin?
Miten inbound-markkinointikampanjoissa voi hyödyntää vaikuttajia?
Mitä tarinankerronta tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää markkinoinnin tukena?

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Hakanen
Vastuuhenkilö

Laura Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)
 • LTKV21KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • LTKV21SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osaat hyödyntää inbound-markkinoinnin sekä suhdetoiminnan periaatteita markkinoinnissa ja sisällön tuotannossa.
Osaat käyttää inbound-markkinoinnin työkaluja.
Osaat toteuttaa personoitua sisältö- ja vaikuttajamarkkinointia,

Sisältö

Mitä inbound-markkinointi on ja mitä työkaluja siihen liittyy?
Mitä tarkoittavat löydettävyys ja hakukoneoptimointi osana inboundia?
Miten toteuttaa personoitua sisältömarkkinointia ja jakaa sisältöjä blogeissa (esim. Wordpress), uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa asiakashankinnan ja suhdetoiminnan tarpeisiin?
Miten inbound-markkinointikampanjoissa voi hyödyntää vaikuttajia?
Mitä tarinankerronta tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää markkinoinnin tukena?

Opiskelumateriaali

Oppimisalustan materiaali ja siellä ilmoitettu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, vertaisarvioon ja itsereflektioon.

Arvioinnin perusteet:
Opiskelija osaa
-käyttää johdonmukaisesti inbound markkinoinnin ammattikäsitteitä
-hahmottaa inbound markkinoinnin ja suhdetoiminnan tehtäväkokonaisuuksia
-työskennellä kansainvälisen tiimin jäsenenä tuottaakseen personoitua sisältö- ja vaikuttajamarkkinointia
-valita ja hyödyntää tarkoituksenmukaiset inbound-markkinointi työkalut sisällön tuottamiseksi verkossa

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

14.02.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Hakanen
Vastuuhenkilö

Laura Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19KM3
  Liiketalous, monimuoto, digitaalinen liiketoiminta
 • LTKV20KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osaat hyödyntää inbound-markkinoinnin sekä suhdetoiminnan periaatteita markkinoinnissa ja sisällön tuotannossa.
Osaat käyttää inbound-markkinoinnin työkaluja.
Osaat toteuttaa personoitua sisältö- ja vaikuttajamarkkinointia,

Sisältö

Mitä inbound-markkinointi on ja mitä työkaluja siihen liittyy?
Mitä tarkoittavat löydettävyys ja hakukoneoptimointi osana inboundia?
Miten toteuttaa personoitua sisältömarkkinointia ja jakaa sisältöjä blogeissa (esim. Wordpress), uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa asiakashankinnan ja suhdetoiminnan tarpeisiin?
Miten inbound-markkinointikampanjoissa voi hyödyntää vaikuttajia?
Mitä tarinankerronta tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää markkinoinnin tukena?

Arviointiasteikko

1-5