Siirry suoraan sisältöön

TilintarkastusLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00DT87

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä, missä tilanteissa eri yritys- ja yhteisömuodoissa tilintarkastus on pakollista.
Osaat selostaa tilintarkastusprosessin vaiheet.
Osaat laatia tilintarkastusdokumentit: tilintarkastussuunnitelman, muistiinpanot tarkastushavainnoista sekä erilaiset tilintarkastusraportit.
Osaat määritellä, miten tilintarkastus ja sisäinen tarkastus eroavat toisistaan.

Sisältö

Opintojakson sisältö kysymysmuodossa, esim. miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta?
Milloin tilintarkastus on pakollista eri yritys- ja yhteisömuodoissa?
Mitkä ovat tilintarkastusprosessin vaiheet?
Mitä ovat tilintarkastusdokumentit: tilintarkastussuunnitelma, muistiinpanot tarkastushavainnoista sekä erilaiset tilintarkastusraportit.
Miten sisäinen tarkastus yrityksissä ja yhteisöissä eroaa tilintarkastuksesta?

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuhenkilö

Heli Viinamäki

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto

Tavoitteet

Osaat määritellä, missä tilanteissa eri yritys- ja yhteisömuodoissa tilintarkastus on pakollista.
Osaat selostaa tilintarkastusprosessin vaiheet.
Osaat laatia tilintarkastusdokumentit: tilintarkastussuunnitelman, muistiinpanot tarkastushavainnoista sekä erilaiset tilintarkastusraportit.
Osaat määritellä, miten tilintarkastus ja sisäinen tarkastus eroavat toisistaan.

Sisältö

Opintojakson sisältö kysymysmuodossa, esim. miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta?
Milloin tilintarkastus on pakollista eri yritys- ja yhteisömuodoissa?
Mitkä ovat tilintarkastusprosessin vaiheet?
Mitä ovat tilintarkastusdokumentit: tilintarkastussuunnitelma, muistiinpanot tarkastushavainnoista sekä erilaiset tilintarkastusraportit.
Miten sisäinen tarkastus yrityksissä ja yhteisöissä eroaa tilintarkastuksesta?

Opiskelumateriaali

Soile Tomperi; Tilintarkastus - normeista käytäntöön; 4. painos; Edita

Learn -alustalla erikseen mainittu lisämateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei TKI ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin päätteeksi pidettävän tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työmäärää.
Tämä koostuu luennoista, oppimisharjoituksista ja itsenäisestä opiskelusta

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, vaan aiheisiin voi tutustua myös itsenäisesti.
Mahdolliset oppimistyöt tulee kuitenkin suorittaa hyväksytysti tentin lisäksi, jotta kurssi voidaan arvioida.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu tentin perusteella.

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) tai vastaavat tiedot.