Siirry suoraan sisältöön

Aineettomat oikeudet (IPR)Laajuus (2 op)

Tunnus: MO00EF58

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö

Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ideasta innovaatioon
Tuotteistaminen ja konseptointi
Kaupallistaminen liiketoiminnassa
Yrityksen perustaminen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Opettaja
 • Minna Pasila
Vastuuhenkilö

Minna Pasila

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö

Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on rajattu aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaavaopettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson suorittamiseen varattu aikaraja ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä
Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä.
Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h eli opintojakso sisältää yhteensä 54 h opiskelijatyötä

Toteutuksen osien kuvaus

OSIO 1: IPR LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄNÄ (mm .aineeton omaisuus ja aineettomat oikeudet, aineettomien oikeuksien kasvava merkitys,
OSIO 2: TEKIJÄNOIKEUS JA LÄHIOIKEUDET (tekijänoikeussuojan kohde, tekijänoikeuden haltija, tekijänoikeussuojan ulottuvuus, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet, rajoitukset, loukkaukset, lähioikeudet)
OSIO 3: PATENTTI JA HYÖDYLLISYYSMALLI (mm. patentoinnin mahdollisuudet, patentin hakeminen, patentoitavuuden edellytykset, keksinnön suojaaminen ulkomailla, hyödyllisyysmalli, tietokannat)
OSIO 4: MALLIOIKEUS (mm. yleiskatsaus mallioikeuteen, mallioikeussuojan sisältö, hakeminen)
OSIO 5: TAVARAMERKKI (mm. merkitys liiketoiminnassa, suoja-ala, rekisteröinnin edellytykset, rekisteröinti, tavaramerkin käyttäminen)
OSIO 6: IPR-STRATEGIA (mm. IPR osana yrityksen strategiaa)
OSIO 7: AINEETTOMISTA OIKEUKSISTA SOPIMINEN (mm. sopimusoikeuden perusteita, IPR-sopimuksen solmiminen, sopiminen erilaisissa tilanteissa)
OSIO 8: IPR – TULEVAISUUDEN ALA (mm. alan toimijoita ja ammattilaisia, aineettomia oikeuksia koskeva tieto haltuun)

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 03.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Minna Pasila
Vastuuhenkilö

Minna Pasila

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö

Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Opiskelumateriaali

Kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 28.06.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Minna Pasila
Vastuuhenkilö

Minna Pasila

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö

Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.
Verkkotentit (8 kpl) kunkin 8 osion jälkeen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Tentti suoritetaan oppimisympäristössä. Verkkotentin saa uusia.
Kurssin läpäisemiseksi kaikki tentit tulee olla hyväksytysti suoritetut 21.6.2021 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

54 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssialustalla Learnissä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 21.06.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Minna Pasila
Vastuuhenkilö

Minna Pasila

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö

Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristöstä. Materiaali koostuu kurssin kahdeksasta erilaisesta osasta.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit (8 kpl) kunkin 8 osion jälkeen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Tentti suoritetaan oppimisympäristössä. Verkkotentin saa uusia.
Kurssin läpäisemiseksi kaikki tentit tulee olla hyväksytysti suoritetut 21.6.2020 mennessä.

Toteutuksen osien kuvaus

Tällä kurssilla tutustut aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen liike-elämässä.
Kurssin suoritettuasi osaat tunnistaa aineettomiin oikeuksiin liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat, jolloin pystyt myös hakemaan lisätietoa tai ammattilaisen apua oikeasta paikasta oikea-aikaisesti.

Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta, jotka sisältävät osion aihepiiriin liittyviä materiaaleja. Voit suorittaa kurssin joustavasti koska tahansa sinulle parhaiten sopii.


Tutustu materiaaleihin osio kerrallaan ja tee kunkin osion lopuksi osion alalaidasta löytyvä verkkotentti. Kurssiin sisältyy kahdeksan tenttiä, jotka sinun tulisi läpäistä hyväksyttävin pistein saadaksesi kurssista suoritusmerkinnän ja kaksi opintopistettä. Voit yrittää tenttiä uudestaan, jos et heti saa riittävää määrää pisteitä.

OSIO 1: IPR liiketoiminnan menestystekijänä
OSIO 2: Tekijänoikeus ja lähioikeudet
OSIO 3: Patentti ja hyödyllisyysmalli
OSIO 4: Mallioikeus
OSIO 5: Tavaramerkki
OSIO 6: IPR-strategia
OSIO 7: Aineettomista oikeuksista sopiminen
OSIO 8: IPR – tulevaisuuden ala

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.