Siirry suoraan sisältöön

LeikkaushoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EJ21

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintopistemäärän kolme osaamistavoitteet:
– tiedostaa aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä.
– tietää potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – tietää instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävät, sekä toiminnan leikkaustiimin jäsenenä leikkaussalissa

Opintopistemäärän viisi osaamistavoitteet:
– osaa soveltaa aikaisempaa teoriaperustaa ja näyttöön perustuvaa tietoa leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – hallitsee potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – osaa toimia leikkaustiimin jäsenenä instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä leikkaussalissa – osaa kuvata yleiskirurgisen, gastroenterologisen, gynekologisen tai ortopedisen leikkauksen kulun instrumentoivan sairaanhoitajan näkökulmasta
Viiden opintopisteen suoritus on mahdollista tehdä leikkaushoitotyön harjoittelun yhteydessä.

Sisältö

– hoitoympäristö ja turvallisuus – aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen –optimaaliset leikkausasennot – kudosten käsittelyn ja instrumentoinnin perusteet – ommelaineet –verityhjiön käyttö

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 - 5

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Sajaniemi
Vastuuhenkilö

Päivi Sajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintopistemäärän kolme osaamistavoitteet:
– tiedostaa aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä.
– tietää potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – tietää instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävät, sekä toiminnan leikkaustiimin jäsenenä leikkaussalissa

Opintopistemäärän viisi osaamistavoitteet:
– osaa soveltaa aikaisempaa teoriaperustaa ja näyttöön perustuvaa tietoa leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – hallitsee potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – osaa toimia leikkaustiimin jäsenenä instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä leikkaussalissa – osaa kuvata yleiskirurgisen, gastroenterologisen, gynekologisen tai ortopedisen leikkauksen kulun instrumentoivan sairaanhoitajan näkökulmasta
Viiden opintopisteen suoritus on mahdollista tehdä leikkaushoitotyön harjoittelun yhteydessä.

Sisältö

– hoitoympäristö ja turvallisuus – aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen –optimaaliset leikkausasennot – kudosten käsittelyn ja instrumentoinnin perusteet – ommelaineet –verityhjiön käyttö

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson verkkoluennot, opetusvideot ja muu osoitettu opetusmateriaali
- Soveltuvin osin: Kinnunen T., Karma A. & Palovaara M. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. SanomaPro.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Verkko-opinnot: Opintojakson teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina (3 op).

Leikkaushoitotyön harjoitteluun integroitu 5 opintopisteen suoritus: Leikkaussaliharjoittelun yhteydessä on mahdollista jatkaa opintoja kahdella opintopisteellä (2 op), viiden opintopisteen kokonaisuuteen. Leikkaussaliharjoitteluun integroidussa osuudessa opiskelija kirjoittaa vertaisarvioitavan kirjallisen tehtävän ja osoittaa hallitsevansa steriilin alueen luomisen. Kirjallinen tehtävä on tapauskertomus ortopedisesta, gastroenterologisesta, yleiskirurgisesta tai gynekologisesta leikkauksesta.
Käytännön tehtävä, steriilin alueen luominen, suoritetaan harjoitteluohjaajan arvioimana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kolmen opintopisteen suoritus kokonaan verkossa. Viiden opintopisteen suoritus integroitu leikkaushoitotyön harjoitteluun.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluvat aihekokonaisuuksien tentit suoritetaan verkko-opintoina omassa tahdissa opintojakson edetessä.

Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluva kirjallinen tapauskertomus oltava valmiina vertaisarviointiin 8.11.2021 mennessä. Toisen opiskelijan kirjallisen tehtävän vertaisarviointi on oltava valmiina 19.11.2021 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

- teoriaopinnot 3 op 3 x 27h sisältää verkko-opiskelun. Teoriaosuudessa on kuhunkin osa-alueeseen liittyvä verkkotentti, jonka läpäiseminen avaa seuraavan teoriaosion.
- opinnot 5 op 5 x 27h sisältää kolmen opintopisteen teoriaosuuden lisäksi vertaisarvioitavan tapauskertomuksen sekä leikkausosaston harjoittelussa ohjaajan valvonnassa toteutetut leikkausalueen pesu ja steriilin alueen luominen (peruspeittely).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla osioina:
Hoitoympäristö ja turvallisuus
Leikkausasennot
Aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen
Perusinstrumentointi
Ommelaineet ja verityhjiö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkotentit suorittettava hyväksytysti (80% oikein)
- Näytön arviointi HYV- Täydennettävä. Arvioitavana potilasturvallisuus, erityisesti steriliteetin säilyminen.
- Kirjallisen tapauskertomuksen arviointi opintojaksolla annettavan erillisen ohjeen mukaan

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 16.05.2021

Laajuus

3 - 5

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Sajaniemi
Vastuuhenkilö

Päivi Sajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opintopistemäärän kolme osaamistavoitteet:
– tiedostaa aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä.
– tietää potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – tietää instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävät, sekä toiminnan leikkaustiimin jäsenenä leikkaussalissa

Opintopistemäärän viisi osaamistavoitteet:
– osaa soveltaa aikaisempaa teoriaperustaa ja näyttöön perustuvaa tietoa leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – hallitsee potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat leikkauspotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä – osaa toimia leikkaustiimin jäsenenä instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä leikkaussalissa – osaa kuvata yleiskirurgisen, gastroenterologisen, gynekologisen tai ortopedisen leikkauksen kulun instrumentoivan sairaanhoitajan näkökulmasta
Viiden opintopisteen suoritus on mahdollista tehdä leikkaushoitotyön harjoittelun yhteydessä.

Sisältö

– hoitoympäristö ja turvallisuus – aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen –optimaaliset leikkausasennot – kudosten käsittelyn ja instrumentoinnin perusteet – ommelaineet –verityhjiön käyttö

Opiskelumateriaali

Opintojakson verkkoluennot, opetusvideot ja muu osoitettu opetusmateriaali
- Soveltuvin osin: Kinnunen T., Karma A. & Palovaara M. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. SanomaPro.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot: Opintojakson teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina (3 op).

Leikkaushoitotyön harjoitteluun integroitu 5 opintopisteen suoritus: Leikkaussaliharjoittelun yhteydessä on mahdollista jatkaa opintoja kahdella opintopisteellä (2 op), viiden opintopisteen kokonaisuuteen. Leikkaussaliharjoitteluun integroidussa osuudessa opiskelija kirjoittaa vertaisarvioitavan kirjallisen tehtävän ja osoittaa hallitsevansa leikkausalueen pesun ja steriilin alueen luomisen. Kirjallinen tehtävä on tapauskertomus ortopedisesta, gastroenterologisesta, yleiskirurgisesta tai gynekologisesta leikkauksesta.
Käytännön tehtävät, leikkausalueen pesu ja steriilin alueen luominen, suoritetaan harjoitteluohjaajan arvioimana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kolmen opintopisteen suoritus kokonaan verkossa. Viiden opintopisteen suoritus integroitu leikkaushoitotyön harjoitteluun.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluvat aihekokonaisuuksien tentit suoritetaan verkko-opintoina omassa tahdissa opintojakson edetessä.

Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluva kirjallinen tapauskertomus oltava valmiina vertaisarviointiin 30.4.2021 mennessä. Toisen opiskelijan kirjallisen tehtävän vertaisarviointi on oltava valmiina 12.5.2021 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

- teoriaopinnot 3 op 3 x 27h sisältää verkko-opiskelun. Teoriaosuudessa on kuhunkin osa-alueeseen liittyvä verkkotentti, jonka läpäiseminen avaa seuraavan teoriaosion.
- opinnot 5 op 5 x 27h sisältää kolmen opintopisteen teoriaosuuden lisäksi vertaisarvioitavan tapauskertomuksen sekä leikkausosaston harjoittelussa ohjaajan valvonnassa toteutetut leikkausalueen pesu ja steriilin alueen luominen (peruspeittely).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla osioina:
Hoitoympäristö ja turvallisuus
Leikkausasennot
Aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen
Perusinstrumentointi
Ommelaineet ja verityhjiö

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna:
Hoitotyön opintojen perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, aseptiikasta ja perioperatiivisesta
(kirurgisesta) hoitotyöstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkotentit suorittettava hyväksytysti (80% oikein)
- Näytön arviointi HYV- Täydennettävä. Arvioitavana potilasturvallisuus, erityisesti steriliteetin säilyminen.
- Kirjallisen tapauskertomuksen arviointi opintojaksolla annettavan erillisen ohjeen mukaan