Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämistyöLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AB07

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Tutkimusmenetelmät 5 op

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learnissa opintojakson alkaessa.
Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: tutkimuksellinen kehittäminen 3 op ja tiedonhankinta ja raportointi 2 op.

Opintojaksolla on perehdyttävä myös tutkimus- ja kehittämistyön kirjallisuuteen, esimerkiksi:
Vilkka, Hanna, 2015 tai uudempi. Tutki ja kehitä. Juva: PS-Kustannus.
Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu ja Ritalahti, Jarmo, 2015 tai muu painos. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYPro.
Toikko, Teemu & Rantanen, Teemu, 2009 tai uudempi. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino
Kananen, Jorma: lukuisia tutkimustyön ja kehittämistyön kirjoja ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemiseen

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso suoritetaan siinä vaiheessa, kun olet käynnistämässä omaa opinnäytetyötäsi. Tämän opintojakson sisältö noudattaa Mikkelin liiketalouden koulutusten opinnäytetyön ohjeistuksia, eikä näin ollen ole tarkoitettu muiden koulutusten opiskelijoille.

Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella ja sille voi ilmoittautua myös lukukauden aikana ja suorittaa sen omaan tahtiin. Opintojakson Learn-alustan avaimen lähettää sähköpostilla opettaja Heli Kesämaa. Huomaa, että jos ilmoittaudut mukaan kesken lukukauden, niin lähetä lisäksi sähköposti heli.kesamaa@xamk.fi niin saat opintojakson avaimen.

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: tutkimuksellinen kehittäminen 3 op ja tiedonhankinta ja raportointi 2 op.Tentit ja tehtävät voit suorittaa oman aikataulun mukaan, mutta ne tehdään annetussa järjestyksessä. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin 7 - 8 viikkoa. Tämä toteutus on voimassa vuonna 2022.

Tämä opintojakso on suoritettava hyväksytysti ennen kuin voi aloittaa Tutkimusmenetelmät -opintojakson.
Huomaa, että opettajien vapaajaksojen aikana ei anneta ohjausta, eikä tehdä arviointeja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käynnistetään oman opinnäytetyön suunnittelu yhdessä työn toimeksiantajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Jos aloitat tämän opintojakson vuoden 2022 aikana, niin se pitää suorittaa loppuun saman vuoden aikana.

Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella. Tentit ja tehtävät voit suorittaa oman aikataulun mukaan, mutta ne tehdään annetussa järjestyksessä. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin 7 - 8 viikkoa. Tämä toteutus ja siihen liittyvä Learn-alusta on voimassa vuonna 2022.

Tehtävistä kirjallisuuskatsaus ja oman opinnäytetyön suunnitelma arvioidaan ja niistä annetaan palaute. Arviointeja tehdään 4-5 kertaa lukukaudessa (noin kerran kuukaudessa). Huomaa, että opettajien vapaajaksojen aikana ei anneta ohjausta, eikä tehdä arviointeja.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin 7 - 8 viikkoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikilla osallistujilla olisi hyvä olla opinnäytetyön aihe tiedossa opintojakson alkaessa. Jos sinulla ei ole vielä aihetta, voit kuitenkin aloittaa opintojakson suorittamisen ja keskustella opettajan kanssa aiheesta. Merkittävä osa arvioinnista perustuu opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaan ja opinnäytetyöhön liittyvään kirjallisuuskatsaukseen. Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma tehdään siitä aiheesta, josta tulet opinnäytetyösi tekemään. Opintojakson suorittamisen ja suunnitelman laatimisen jälkeen saat opinnäytetyöllesi ohjaajan.

Tämän opintojakson sisältö noudattaa Mikkelin liiketalouden koulutusten opinnäytetyön ohjeistuksia, eikä näin ollen sovellu muiden koulutusten opiskelijoille.

Opettajat
Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi (3 op) (= 60 % opintojakson arvosanan painoarvosta) ja
Ulla Korvenpää, ulla.korvenpaa@xamk.fi (2 op) (= 40 % opintojakson arvosanan painoarvosta)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan Learnissa opintojakson alkaessa.
Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: tutkimuksellinen kehittäminen 3 op ja tiedonhankinta ja raportointi 2 op.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu ja tehtävät julkaistaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikilla osallistujilla tulee olla opinnäytetyön aihe tiedossa opintojakson alkaessa. Osa arvioinnista perustuu opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaan ja kirjallisuuskatsaukseen.

Tämän opintojakson sisältö noudattaa Mikkelin liiketalouden yksikön opinnäytetyön ohjeistuksia, eikä näin ollen sovellu muiden koulutusten opiskelijoille.

Opettajat
Heli Kesämaa (3 op) (= 60 % opintojakson arvosanan painoarvosta) ja
Ulla Korvenpää (2 op) (= 40 % opintojakson arvosanan painoarvosta)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 28.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kaari
 • Markus Hamunen
Vastuuhenkilö

Pia Kaari

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto
 • LTKV19SP3
  Liiketalous, päivätoteutus, digitaalinen markkinointi

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, Learn-materiaali ja mahdollinen kirjallisuus. Ilmoitetaan tarkemmin opetuksen alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

3 op menetelmäopinnot: tutkimuksen yleismetodiikkaa
2 op raportointi: suomen kieli ja tieteellinen viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI19SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan Learnissa opintojakson alkaessa.
Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: tutkimuksellinen kehittäminen 3 op ja tiedonhankinta ja raportointi 2 op.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu ja tehtävät julkaistaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikilla osallistujilla tulee olla opinnäytetyön aihe tiedossa opintojakson alkaessa. Osa arvioinnista perustuu opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaan ja kirjallisuuskatsaukseen.

Tämän opintojakson sisältö noudattaa Mikkelin liiketalouden yksikön opinnäytetyön ohjeistuksia, eikä näin ollen sovellu muiden koulutusten opiskelijoille.

Opettajat
Heli Kesämaa (3 op) (= 60 % opintojakson arvosanan painoarvosta) ja
Ulla Korvenpää (2 op) (= 40 % opintojakson arvosanan painoarvosta)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 15.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kaari
 • Anja Härkönen
 • Markus Hamunen
Vastuuhenkilö

Anja Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19KM3
  Liiketalous, monimuoto, digitaalinen liiketoiminta
 • LTKV19KM2
  Liiketalous, monimuoto, taloushallinto
 • LTKV19KM4
  Liiketalous, monimuoto, HR-osaaja

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Toteutuksen osien kuvaus

Raportointi 2 op
Tutkimusprosessi 3 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 1 - 5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 07.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI18SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI18SPA
  Liiketalous, päivätoteutus
 • LTMI18SPB
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Kirja löytyy myös e-kirjana Kaakkurista.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka aloittavat/tekevät kevään aikana opinnäytetyötään.
Opintojakson alkaessa pitää olla vähintäänkin aihe tiedossa, mielellään opinnäytetyö aloitettuna.
Opintojaksolla laaditaan oman opinnäytetyön suunnitelma.

Opettajat
Heli Kesämaa (3 op) (= 60 % opintojakson arvosanan painoarvosta) ja
Ulla Korvenpää (2 op) (= 40 % opintojakson arvosanan painoarvosta)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 07.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI18SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI18SPA
  Liiketalous, päivätoteutus
 • LTMI18SPB
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Kirja löytyy myös e-kirjana Kaakkurista.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka aloittavat/tekevät kevään aikana opinnäytetyötään.
Opintojakson alkaessa pitää olla vähintäänkin aihe tiedossa, mielellään opinnäytetyö aloitettuna.
Opintojaksolla laaditaan oman opinnäytetyön suunnitelma.

Opettajat
Heli Kesämaa (3 op) (= 60 % opintojakson arvosanan painoarvosta) ja
Ulla Korvenpää (2 op) (= 40 % opintojakson arvosanan painoarvosta)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 25.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI18SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI18SPA
  Liiketalous, päivätoteutus
 • LTMI18SPB
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka aloittavat/tekevät syksyn aikana opinnäytetyötään. Opintojakson alkaessa pitää olla vähintäänkin aihe tiedossa, mielellään opinnäytetyö aloitettuna.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kaari
 • Markus Hamunen
Vastuuhenkilö

Pia Kaari

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18SP1
  Liiketalous, julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV18SP2
  Liiketalous, taloushallinto

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 09.03.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kaari
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuhenkilö

Pia Kaari

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18KM1
  Julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV18KM2
  Taloushallinto
 • LTKV18KM3
  Digitaalinen liiketoiminta

Tavoitteet

Osaat suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämis- ja opinnäytetyöprosessin ja laatia kirjallisen suunnitelman. Osaat rajata kehittämistehtävän ja opinnäytetyön aiheen. Osaat valita kehittämistehtävään ja opinnäytetyöhön soveltuvan tutkimuksellisen lähestymistavan. Osaat valita kehittämiseen ja opinnäytteeseen soveltuvia tiedonhankinnan menetelmiä. Osaat esitellä tulokset ja kirjoittaa raportin.

Sisältö

Mitä vaiheita kehittämis- ja opinnäytetyöprosessi sisältää ja miten suunnitelma laaditaan? Mitä ovat keskeiset määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät? Miten tutkimuksellinen lähestymistapa valitaan? Millaisia eettisiä kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuloksia esitellään ja raportoidaan?

Aika ja paikka

Tutki, kehitä, raportoi verkkokurssi

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Moodlessa ja opettajan ohjeistama kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetusta kerran viikossa

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tutki, kehitä, raportoi verkkokurssi

Opiskelijan työmäärä

5x27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

pia.kaari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Yksi tai useampi opintojakson pakollisista tehtävistä palauttamatta tai suorittamatta hyväksytysti.