Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 1Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CW98

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (vuoden 2020 painos)
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: Oppitunnit kaksi kertaa viikossa työjärjestykseen merkittyinä aikoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit sovitaan erikseen 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
Vastuuhenkilö

Tarmo Ahvenainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (uudistettu vuoden 2020 painos)
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opetus kieliaika A ma klo 8.15–9.45 ja
kieliaika B ti klo 14.30–16.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.
riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
Vastuuhenkilö

Tarmo Ahvenainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (uudistettu vuoden 2020 painos)
Moodle-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatenttipäivät.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.
Valinnaiskielten kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti kieliaikoina.
Koronatilanteesta johtuen opetus järjestetään verkon kautta ainakin lokakuun loppuun asti.
riitta.savolainen@xamk.fi
marja-liisa.sirén-huhtinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Arja Haikara
Vastuuhenkilö

Arja Haikara

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (uudistettu vuoden 2020 painos)
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Mikkelin kampuksella ja verkossa. Ajoitus: maanantaisin klo 8.15-9.45 ja tiistaisin 14.30-16.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti lähituntien aikana.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.
arja.haikara@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuhenkilö

Tiina Karvinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti yksinkertaisissa arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tuottaa kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet
• pystyt tunnistamaan ja käyttämään tärkeimpiä intonaatiotyyppejä
• osaat tuottaa yksinkertaisia kysymyslauseita ja vastauksia niihin
• hallitset yksinkertaiset tervehdys- ja tutustumisfraasit
• osaat kysellä kuulumisia
• osaat esitellä itsesi, perheesi ja kotisi
• osaat kertoa ammattisi ja kansallisuutesi
• osaat selittää asioiden sijainnin
• osaat käyttää yksinkertaisia ajanilmaisuja

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka venäjänkielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (uudistettu v. 2020 painos)
Materiaali Learn-verkkoympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: kieliajat A+B eli maanantaisin klo 8.15-9.45 ja tiistaisin 14.30-16. Lähiopetus Savonlinnan kampuksella. Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.
tiina.karvinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa tyydyttävästi
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia tyydyttävästi arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa hyvin
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a) käyttää perussanastoa erinomaisesti
b) hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina
c) toimia hyvin arkielämän viestintätilanteissa.
d) toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.