Siirry suoraan sisältöön

Venäjää työelämässäLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX02

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää venäjän kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti). Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä venäläisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit venäjän kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

01.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat käyttää venäjän kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti). Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä venäläisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit venäjän kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Aika ja paikka

Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Opiskelumateriaali

Moodlen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia. Opintojakson alussa saat opettajalta opintojaksolle liittymisohjeet sähköpostitse. Tämän toteutus on suunnattu AMK-opiskelijoille.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-toteutus.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä.
riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritettuasi opintojakson tällä arvosanalla:
- ymmärrät tyydyttävästi selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää
- käytät tyydyttävästi perusrakenteita sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä
- ymmärrät tyydyttävästi pääkohdat ammatillisista perusteksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuasi opintojakson tällä arvosanalla:
- ymmärrät hyvin selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää
- käytät hyvin perusrakenteita sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä
- ymmärrät hyvin pääkohdat ammatillisista perusteksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritettuasi opintojakson tällä arvosanalla:
- ymmärrät erinomaisesti selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää
- käytät erinomaisesti perusrakenteita sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä
- ymmärrät erinomaisesti pääkohdat ammatillisista perusteksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti

Esitietovaatimukset

Venäjä 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.