Siirry suoraan sisältöön

Design-tuote workshopLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DO44

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• osaa brändätä oman tuoteportfolion
• osaa suunnitella ja valmistaa design-tuotteita myyntitapahtumaan
• huomioi tuotteiden idean, laatuvaatimukset ja esillepanon
• perehtyy tuotteiden hinnoitteluun

Sisältö

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omalla nimellään/brändillään myytäviä design-tuotteita
• opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteensa
• opiskelija valmistaa design-tuotteille pakkaukset
• design-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin itsenäisesti, mutta tapaaminen ohjaajien kanssa on mahdollista
• opiskelija osallistuu myyntitapahtumaan

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Heli Abdel-Rahman
Vastuuhenkilö

Heli Abdel-Rahman

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaa brändätä oman tuoteportfolion
• osaa suunnitella ja valmistaa design-tuotteita myyntitapahtumaan
• huomioi tuotteiden idean, laatuvaatimukset ja esillepanon
• perehtyy tuotteiden hinnoitteluun

Sisältö

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omalla nimellään/brändillään myytäviä design-tuotteita
• opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteensa
• opiskelija valmistaa design-tuotteille pakkaukset
• design-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin itsenäisesti, mutta tapaaminen ohjaajien kanssa on mahdollista
• opiskelija osallistuu myyntitapahtumaan

Opiskelumateriaali

Ei erillistä opiskelumateriaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, oma kehittämisprojekti jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, 1op on 27h opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso voidaan suorittaa osallistumalla messuille, myyjäisiin, kilpailuihin yms. sekä suunnitella ja valmistamalla omia tuotteita kyseisiin tapahtumiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Heli Abdel-Rahman
Vastuuhenkilö

Heli Abdel-Rahman

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

• osaa brändätä oman tuoteportfolion
• osaa suunnitella ja valmistaa design-tuotteita myyntitapahtumaan
• huomioi tuotteiden idean, laatuvaatimukset ja esillepanon
• perehtyy tuotteiden hinnoitteluun

Sisältö

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omalla nimellään/brändillään myytäviä design-tuotteita
• opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteensa
• opiskelija valmistaa design-tuotteille pakkaukset
• design-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin itsenäisesti, mutta tapaaminen ohjaajien kanssa on mahdollista
• opiskelija osallistuu myyntitapahtumaan

Opiskelumateriaali

Ei erillistä opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, oma kehittämisprojekti jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, 1op on 27h opiskleijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso voidaan suorittaa osallistumalla messuille, myyjäisiin, kilpailuihin yms. sekä suunnitella ja valmistamalla omia tuotteita kyseisiin tapahtumiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Puumuotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • KY Opettaja
Vastuuhenkilö

Heli Abdel-Rahman

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

• osaa brändätä oman tuoteportfolion
• osaa suunnitella ja valmistaa design-tuotteita myyntitapahtumaan
• huomioi tuotteiden idean, laatuvaatimukset ja esillepanon
• perehtyy tuotteiden hinnoitteluun

Sisältö

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omalla nimellään/brändillään myytäviä design-tuotteita
• opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteensa
• opiskelija valmistaa design-tuotteille pakkaukset
• design-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin itsenäisesti, mutta tapaaminen ohjaajien kanssa on mahdollista
• opiskelija osallistuu myyntitapahtumaan

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole opetusta ja sen voi suorittaa osallistumalla esim. messuille, näyttelyihin, kilpailuihin tai myyntitapahtumiin.
Opintojakson suorittaminen edellyttää potrfoliota ja tuntikirjanpitoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi portfolion ja tuntikirjanpidon perusteella

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 31.12.2020

Ajoitus

01.02.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Puumuotoilun koulutus
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Heli Abdel-Rahman
Vastuuhenkilö

Heli Abdel-Rahman

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

• osaa brändätä oman tuoteportfolion
• osaa suunnitella ja valmistaa design-tuotteita myyntitapahtumaan
• huomioi tuotteiden idean, laatuvaatimukset ja esillepanon
• perehtyy tuotteiden hinnoitteluun

Sisältö

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omalla nimellään/brändillään myytäviä design-tuotteita
• opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteensa
• opiskelija valmistaa design-tuotteille pakkaukset
• design-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin itsenäisesti, mutta tapaaminen ohjaajien kanssa on mahdollista
• opiskelija osallistuu myyntitapahtumaan

Arviointiasteikko

1-5