Siirry suoraan sisältöön

Ensiavun jatko-opinnotLaajuus (1 op)

Tunnus: VV00EE24

Laajuus

1 op

Osaamistavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE24-3020 Ensiavun jatko-opinnot 6.9.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen
VV00EE24-3027 Ensiavun jatko-opinnot 19.10.2022 1 - 1 op lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3024 Ensiavun jatko-opinnot 17.11.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää, että ensiavun perusteet tai EA1 on voimassa (3vuotta voimassa), kun tulee tälle opintojaksolle.

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE24-3020 Ensiavun jatko-opinnot 6.9.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen
VV00EE24-3027 Ensiavun jatko-opinnot 19.10.2022 1 - 1 op lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3024 Ensiavun jatko-opinnot 17.11.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää, että ensiavun perusteet tai EA1 on voimassa (3vuotta voimassa), kun tulee tälle opintojaksolle.

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE24-3020 Ensiavun jatko-opinnot 6.9.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen
VV00EE24-3027 Ensiavun jatko-opinnot 19.10.2022 1 - 1 op lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3024 Ensiavun jatko-opinnot 17.11.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää, että ensiavun perusteet tai EA1 on voimassa (3vuotta voimassa), kun tulee tälle opintojaksolle.

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 21.03.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.
VV00EE24-3021 Ensiavun jatko-opinnot 12.1.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3022 Ensiavun jatko-opinnot 16.2.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3023 Ensiavun jatko-opinnot 21.3.2022 lehtori Niina Luukkonen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
tai Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
molemmissa AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 21.03.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.
VV00EE24-3021 Ensiavun jatko-opinnot 12.1.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3022 Ensiavun jatko-opinnot 16.2.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3023 Ensiavun jatko-opinnot 21.3.2022 lehtori Niina Luukkonen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
tai Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
molemmissa AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 21.03.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Verkko-opinnot on oltava suoritettu ennen harjoituspäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta. Lähetä kortti/todistus niina.luukkonen@xamk.fi

Tentit ja muut määräajat

1. Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.
VV00EE24-3021 Ensiavun jatko-opinnot 12.1.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3022 Ensiavun jatko-opinnot 16.2.2022 lehtori Niina Luukkonen
VV00EE24-3023 Ensiavun jatko-opinnot 21.3.2022 lehtori Niina Luukkonen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

2. Sen jälkeen mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
tai Ensiavun jatko-opinnot pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=6897§ion=9
molemmissa AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h. Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Toteutuksen osien kuvaus

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

tajuttomalle annettava ensiapu

verenkierron häiriötila (sokki)

vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kriisi- ja katastrofitilanne sekä kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 30.11.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA19KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali sekä oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa

Opiskelijan työmäärä

Harjoitukset lähiopetuksena 8 h ja itseopiskelu verkossa 19 h

Toteutuksen osien kuvaus

Learn-alustalla olevien tehtävien ja tentin/ tenttien suorittaminen ennen harjoituspäivää.
8 tunnin harjoituspäivä, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.


Ensiavun jatko-opinnot ovat ensiavun perusteiden jälkeen oleva ensiaputietoja ja -taitoja syventävä koulutus.
Kerrataan aikuisen elvytys, tajuton, sokki ja vierasesine hengitysteissä.
Vauvan ja lapsen elvytys.
Loukkaantuneen tutkiminen ja seuraaminen, hätäsiirrot.
Vammoista rintakehän, vatsan, lantion, pään – ja kasvojen vammat sekä rankavammat.
Kylmä- ja lämpösairaudet.
?


?

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite harjoituspäivään, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-hylätty
Vertaisarviointi ja jatkuva arviointi

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.04.2021 - 30.04.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso sisältää verkko-opintoja sekä lähiopetusta. Learnin opipimisalustan verkko-opinnot on tehtävä hyväksytysti ennen lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei liity harjoittelujaksoa. Lähiopetuksessa harjoitellaan ensiaputaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa on loppukoe.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 52h, josta lähiopetusta on 8h.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetustunnit ovat pakollisia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittamisen edellytykset ovat hyväksytysti suoritetut verkko-opinnot sekä aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

03.02.2021 - 31.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • JTSA18KM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Opiskelijan työmäärä

Harjoitukset lähiopetuksena 8 h ja itseopiskelu verkossa 19 h

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun jatko-opinnot ovat ensiavun perusteiden jälkeen oleva ensiaputietoja ja -taitoja syventävä koulutus.
Kerrataan aikuisen elvytys, tajuton, sokki ja vierasesine hengitysteissä. Vauvan ja lapsen elvytys. Loukkaantuneen tutkiminen ja seuraaminen, hätäsiirrot. Vammoista rintakehän, vatsan, lantion, pään – ja kasvojen vammat sekä rankavammat. Kylmä- ja lämpösairaudet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi ja jatkuva arviointi

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA18KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • SHSA18SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • SHSA18SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) vähintään kuukautta ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA18KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • JTSA18KM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) vähintään kuukautta ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h
Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 26.11.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA18KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA18KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

21.01.2020 - 30.01.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Opettaja
 • Elina Jouppila
Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet sovitut oppimistehtävät opintojakson alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää Ensiavun perusteet suorittamista (kurssin suorittamisesta aikaa enintään kolme vuotta).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea opintojakson hyväksilukua (AHOT) vähintään kuukautta ennen opintojakson alkua, mikäli sinulla on voimassa oleva todistus (SPR:n EA2 -kortti) kurssin suorittamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Aktiivinen osallistuminen, ryhmätehtävä, harjoitukset, loppuharjoitus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 29.04.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • JTSA17KP
  Jalkaterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.10.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • SHSA17SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA17SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 15.03.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA17SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA17KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syventää osaamistaan ensiaputaidoissa.

Sisältö

Tapaturmien ennaltaehkäisy
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (aikuisen varhainen defibrillointi), tajuttomalle annettava ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila (sokki) ja ensiapu tilanteissa, joissa ihmisellä on vierasesine hengitysteissä.
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi sekä tilan seuranta ja tarkkailu
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat.
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.
Oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
Valinnaisaiheita.

Arviointiasteikko

1-5