Siirry suoraan sisältöön

YritysverotusLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AB15

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opiskelijaryhmät
 • LTKV22SP
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Varsinaista oppikirjaa ei jaksolla ole, mutta oheismateriaalina voi käyttää esim.
1) Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu: Xamkin kirjastosta saatavana sekä painettuna että e-kirjana.
2) Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi, saatavana myös e-kirjana Xamkin kirjastosta.

Jakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi learnalustalla ja lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti 2 kertaa. Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Jakson arvosana muodostuu
a) palautettavista ja arvioitavista tehtävistä, paino 40 %, arviointiasteikko: hylätty, 1-5
b) tenttiarvosanasta, paino 60 %; arviointiasteikko: hylätty, 1-5

Huom! Molemmat osa-alueet pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa opintojakson suoritettua ja kokonaisarvioinnin Peppiin.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Varsinaista oppikirjaa ei jaksolla ole, mutta oheismateriaalina voi käyttää esim.

1) Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu: Xamkin kirjastosta saatavana sekä painettuna että e-kirjana.

2) Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi, saatavana myös e-kirjana Xamkin kirjastosta.

Jakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Jakson arvosana muodostuu
a) palautettavista ja arvioitavista tehtävistä, paino 40 %, arviointiasteikko: hylätty, 1-5
b) tenttiarvosanasta, paino 60 %; arviointiasteikko: hylätty, 1-5

Huom! Molemmat osa-alueet pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa opintojakson suoritettua ja kokonaisarvioinnin Peppiin.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

21.03.2022 - 23.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Varsinaista oppikirjaa ei jaksolla ole, mutta oheismateriaalina voi käyttää esim.

1) Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu: Xamkin kirjastosta saatavana sekä painettuna että e-kirjana.

2) Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi, saatavana myös e-kirjana Xamkin kirjastosta.

Jakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Jakson arvosana muodostuu
a) palautettavista ja arvioitavista tehtävistä, paino 40 %, arviointiasteikko: hylätty, 1-5
b) tenttiarvosanasta, paino 60 %; arviointiasteikko: hylätty, 1-5

Huom! Molemmat osa-alueet pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa opintojakson suoritettua ja kokonaisarvioinnin Peppiin.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 14.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maisa Räsänen
Vastuuhenkilö

Maisa Räsänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Varsinaista oppikirjaa ei jaksolla ole, mutta oheismateriaalina voi käyttää esim.

1) Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, v. 2019 painos (tai vanhempi): Xamkin kirjastosta saatavana sekä painettuna että e-kirjana.

2) Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi v. 2021 painos (tai vanhempi), saatavana myös e-kirjana Xamkin kirjastosta. Tästä kirjasta ei löydy kaikkia opintojaksolla käsiteltäviä aihealueita.

Jakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähi- ja verkko-opiskelua, tehtävien tekoa tms.)

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Maisa Räsänen, sähköposti: maisa.rasanen@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Jakson arvosana muodostuu
a) yksin tai pareittain palautettavista ja arvioitavista tehtävistä, paino 40 %
Arviointiasteikko: hylätty, 1-5
b) tenttiarvosanasta, paino 60 %
Arviointiasteikko: hylätty, 1-5

Huom! Molemmat osa-alueet pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa opintojakson suoritettua ja kokonaisarvioinnin Peppiin.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

29.03.2021 - 30.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jussi Seppänen
Vastuuhenkilö

Jussi Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maisa Räsänen
Vastuuhenkilö

Maisa Räsänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalle oleva materiaali.
Oheismateriaali: Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu v. 2019 tai vanhempi painos, Sanoma Pro.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettava ja arvioitava parityö, 30 %
Tentti, 70 %

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Soile Tomperi. uusin painos
Learnin materiaali.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

09.03.2020 - 25.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maisa Räsänen
Vastuuhenkilö

Maisa Räsänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19KM2
  Liiketalous, monimuoto, taloushallinto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Opiskelumateriaali

Moodle-alustalla oleva materiaali.
Oheismateriaali: Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, Sanoma Pro.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.