Siirry suoraan sisältöön

KIDE - kiertotalous muotoilussaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EF91

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden peruskäsitteet. Ymmärtää kestävän muotoilun, elinkaarimallintamisen, kiertotalouden ja systeemisen lähestymistavan perusteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyyn. Ymmärtää mistä ajantasaista tietoa kannattaa seurata ja oppii päivittämään tietouttaan.

Sisältö

Mitä ovat kiertotalouden ja kestävän muotoilun käsitteet?
Mitä ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden konseptit?
Mitä on kestävä kehitys muotoilun kontekstissa?
Miten elinkaariajattelu näkyy muotoilussa?
Miten kestävä kulutus ja kestävät materiaalit ohjaavat muotoilua?
Mitä on systeemiajattelu?

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Opettaja
 • Ari Haapanen
Vastuuhenkilö

Ari Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden peruskäsitteet. Ymmärtää kestävän muotoilun, elinkaarimallintamisen, kiertotalouden ja systeemisen lähestymistavan perusteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyyn. Ymmärtää mistä ajantasaista tietoa kannattaa seurata ja oppii päivittämään tietouttaan.

Sisältö

Mitä ovat kiertotalouden ja kestävän muotoilun käsitteet?
Mitä ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden konseptit?
Mitä on kestävä kehitys muotoilun kontekstissa?
Miten elinkaariajattelu näkyy muotoilussa?
Miten kestävä kulutus ja kestävät materiaalit ohjaavat muotoilua?
Mitä on systeemiajattelu?

Opiskelumateriaali

Learn/ moodle alusta

Yksilölliset oppimisväylät

Campus online opintojakso

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Opettaja
 • Ari Haapanen
Vastuuhenkilö

Ari Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden peruskäsitteet. Ymmärtää kestävän muotoilun, elinkaarimallintamisen, kiertotalouden ja systeemisen lähestymistavan perusteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyyn. Ymmärtää mistä ajantasaista tietoa kannattaa seurata ja oppii päivittämään tietouttaan.

Sisältö

Mitä ovat kiertotalouden ja kestävän muotoilun käsitteet?
Mitä ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden konseptit?
Mitä on kestävä kehitys muotoilun kontekstissa?
Miten elinkaariajattelu näkyy muotoilussa?
Miten kestävä kulutus ja kestävät materiaalit ohjaavat muotoilua?
Mitä on systeemiajattelu?

Yksilölliset oppimisväylät

Campus online opintojakso

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

23.03.2021 - 30.04.2021

Ajoitus

01.05.2021 - 30.06.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Ari Haapanen
Vastuuhenkilö

Ari Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden peruskäsitteet. Ymmärtää kestävän muotoilun, elinkaarimallintamisen, kiertotalouden ja systeemisen lähestymistavan perusteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyyn. Ymmärtää mistä ajantasaista tietoa kannattaa seurata ja oppii päivittämään tietouttaan.

Sisältö

Mitä ovat kiertotalouden ja kestävän muotoilun käsitteet?
Mitä ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden konseptit?
Mitä on kestävä kehitys muotoilun kontekstissa?
Miten elinkaariajattelu näkyy muotoilussa?
Miten kestävä kulutus ja kestävät materiaalit ohjaavat muotoilua?
Mitä on systeemiajattelu?

Opiskelumateriaali

Digicampus verkkoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Digicampus verkkototeutus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien opintokokonaisuuteen sisältyvien tehtävien suorittaminen. Jokaisen tehtävän kohdalla kerrotaan erikseen edellytys onnistuneeseen suoritukseen.

Ilmoittautumisaika

11.05.2020 - 12.06.2020

Ajoitus

01.06.2020 - 30.09.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Ari Haapanen
Vastuuhenkilö

Ari Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden peruskäsitteet. Ymmärtää kestävän muotoilun, elinkaarimallintamisen, kiertotalouden ja systeemisen lähestymistavan perusteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyyn. Ymmärtää mistä ajantasaista tietoa kannattaa seurata ja oppii päivittämään tietouttaan.

Sisältö

Mitä ovat kiertotalouden ja kestävän muotoilun käsitteet?
Mitä ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden konseptit?
Mitä on kestävä kehitys muotoilun kontekstissa?
Miten elinkaariajattelu näkyy muotoilussa?
Miten kestävä kulutus ja kestävät materiaalit ohjaavat muotoilua?
Mitä on systeemiajattelu?

Opiskelumateriaali

Digicampus verkkoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Digicampus verkkototeutus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien opintokokonaisuuteen sisältyvien tehtävien suorittaminen. Jokaisen tehtävän kohdalla kerrotaan erikseen edellytys onnistuneeseen suoritukseen.