Siirry suoraan sisältöön

Biotuote- ja kemianteollisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK68

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet pääpiirteissään Suomen biotuote- ja kemianteollisuuden prosessit ja niistä saatavat tuotteet. Opintojakson tavoitteena orientoida opiskelija biometsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alaan.

Sisältö

Mitä raaka-aineita biotuoteteollisuus käyttää?
Millaisilla eri prosesseilla biojalostamot raaka-aineita jalostaa ja mitä ovat niistä saatavat tuotteet?
Millaista kemianteollisuutta Suomessa on ja millaisia ovat merkittävimmät kemianteollisuuden prosessit ja tuotteet?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA24SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet pääpiirteissään Suomen biotuote- ja kemianteollisuuden prosessit ja niistä saatavat tuotteet. Opintojakson tavoitteena orientoida opiskelija biometsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alaan.

Sisältö

Mitä raaka-aineita biotuoteteollisuus käyttää?
Millaisilla eri prosesseilla biojalostamot raaka-aineita jalostaa ja mitä ovat niistä saatavat tuotteet?
Millaista kemianteollisuutta Suomessa on ja millaisia ovat merkittävimmät kemianteollisuuden prosessit ja tuotteet?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap, ForestBioFact soveltuvin osin, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailuluento ja/tai vierailukäynti alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 42 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Tutustumista alan tiedonlähteisiin ja toimijoihin tuntialustuksin ja tunti- ja kotitehtävien muodossa.

Poistotekstiili tunnistustyö-laboratoriotyö. Paperituoteanalyysi -laboratoriotyö


Vierailu: Vieraillaan alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa, jos vain saadaan järjestymään

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssista ei erillistä tenttiä. Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi.

Jokaisen tulee osallistua laboratorioharjoituksiin ja palauttaa niistä (1-5 asteikko) arvoitava työselostus. Kokonaisarvioinnin perusteena on em työselostukset, hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät (hyväksytty/hylätty) ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmäraportit ja tuntiesitykset (1-5 asteikko) .

Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Vastuuopettaja

Ritva Käyhkö

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet pääpiirteissään Suomen biotuote- ja kemianteollisuuden prosessit ja niistä saatavat tuotteet. Opintojakson tavoitteena orientoida opiskelija biometsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alaan.

Sisältö

Mitä raaka-aineita biotuoteteollisuus käyttää?
Millaisilla eri prosesseilla biojalostamot raaka-aineita jalostaa ja mitä ovat niistä saatavat tuotteet?
Millaista kemianteollisuutta Suomessa on ja millaisia ovat merkittävimmät kemianteollisuuden prosessit ja tuotteet?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap, ForestBioFact soveltuvin osin, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailuluento ja/tai vierailukäynti alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 42 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Tutustumista alan tiedonlähteisiin ja toimijoihin tuntialustuksin ja tunti- ja kotitehtävien muodossa.

Biotuote -laboratoriotyö. Paperituoteanalyysi -laboratoriotyö

Kuituanalysaattori -laboratoriotyö. Laitteiston tutustumisharjoitus

Vierailu: Vieraillaan alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa, jos vain saadaan järjestymään

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssista ei erillistä tenttiä. Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi.

Jokaisen tulee osallistua laboratorioharjoituksiin ja palauttaa niistä (1-5 asteikko) arvoitava työselostus. Kokonaisarvioinnin perusteena on em työselostukset, hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät (hyväksytty/hylätty) ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmäraportit ja tuntiesitykset (1-5 asteikko) .

Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
 • Petteri Paananen
 • Kati Jordan
Vastuuopettaja

Ritva Käyhkö

Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet pääpiirteissään Suomen biotuote- ja kemianteollisuuden prosessit ja niistä saatavat tuotteet. Opintojakson tavoitteena orientoida opiskelija biometsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alaan.

Sisältö

Mitä raaka-aineita biotuoteteollisuus käyttää?
Millaisilla eri prosesseilla biojalostamot raaka-aineita jalostaa ja mitä ovat niistä saatavat tuotteet?
Millaista kemianteollisuutta Suomessa on ja millaisia ovat merkittävimmät kemianteollisuuden prosessit ja tuotteet?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap, ForestBioFact soveltuvin osin, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksoksosta lähitunnit BISA23KMn lukujärjestyksen mukaisesti. Lähitunteja on vain 6 kertaa, joille opiskelijoiden tulee osallistua. Verkkotunteja on 2 kertaa. Kurssin asioista tulee kotitehtäviä, joista osaan liittyy keskusteluun osallistumista verkossa ja opiskelijoiden koosteita puretaan myös tuntien yhteydessä. Jokaisen tulee palauttaa kurssin tehtävät ajallaan. Palautetut tehtävät ovat arviointiperuste.

Tehtävät pystyy suorittamaan ilman lähituntiosallistumista, mutta silloinkin läpäisyyn edellytetään aktiivista verkko-osallistumista keskusteluihin ja ryhmätehtäviin ja omien esitysosuuksien hoitamista nauhoitteina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailuluento ja/tai vierailukäynti alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteisopetuskertoja 9 kertaa, joista 2 kertaa verkko-opetuksena . Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Tutustumista alan tiedonlähteisiin ja toimijoihin tuntialustuksin ja tunti- ja kotitehtävien muodossa.

Biotuote -laboratoriotyö. Paperituoteanalyysi -laboratoriotyö

Kuituanalysaattori -laboratoriotyö. Laitteiston tutustumisharjoitus

Vierailu: Vieraillaan alan yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa, jos vain saadaan järjestymään

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssista ei erillistä tenttiä. Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi.

Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut työselostukset ja muut kotitehtävät (hyväksytty/hylätty) ja arvioitavat henkilökohtaiset ja/tai ryhmäraportit ja tuntiesitykset (1-5 asteikko) .

Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista