Siirry suoraan sisältöön

Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK69

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin. Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä. Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet

Sisältö

Miten kemialliset aineet käyttäytyvät joutuessaan ympäristöön? Miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti ottaen huomioon niiden fysikaaliset, kemialliset ja terveydelle sekä ympäristölle haitalliset ominaisuudet? Mistä löytyy kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja luotettavaa tietoa niiden ominaisuuksista? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin. Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä. Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet

Sisältö

Miten kemialliset aineet käyttäytyvät joutuessaan ympäristöön? Miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti ottaen huomioon niiden fysikaaliset, kemialliset ja terveydelle sekä ympäristölle haitalliset ominaisuudet? Mistä löytyy kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja luotettavaa tietoa niiden ominaisuuksista? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin. Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä. Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet

Sisältö

Miten kemialliset aineet käyttäytyvät joutuessaan ympäristöön? Miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti ottaen huomioon niiden fysikaaliset, kemialliset ja terveydelle sekä ympäristölle haitalliset ominaisuudet? Mistä löytyy kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja luotettavaa tietoa niiden ominaisuuksista? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuopettaja

Miia Vilve

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin. Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä. Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet

Sisältö

Miten kemialliset aineet käyttäytyvät joutuessaan ympäristöön? Miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti ottaen huomioon niiden fysikaaliset, kemialliset ja terveydelle sekä ympäristölle haitalliset ominaisuudet? Mistä löytyy kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja luotettavaa tietoa niiden ominaisuuksista? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.