Siirry suoraan sisältöön

Soveltava fysiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK73

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnistat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait. Osaat soveltaa käsitteistöä tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa. Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeelliselta pohjalta.

Sisältö

Mitkä ovat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten käsitteistöä sovelletaan tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa? Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Riikilä
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait. Osaat soveltaa käsitteistöä tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa. Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeelliselta pohjalta.

Sisältö

Mitkä ovat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten käsitteistöä sovelletaan tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa? Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina kurssin Learn-sivulla jaettu materiaali. Materiaali perustuu osaltaan kirjoihin Insinöörin (AMK) fysiikka, osat 1 ja 2, Peltonen ym. Kirjaa ei enää valmisteta, mutta oppikirjana voi käyttää uutta kirjasarjaa: "Tekniikan fysiikka, osat 1 ja 2, Kari Suvanto ym., Edita", kaikki painokset käyvät.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi sisältää lähiopetustunteja ja harjoitustehtäviä sekä laboratoriotyöskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin voi suorittaa välikokein, mutta välikokeita ei voi uusia. Jos ensimmäistä välikoetta ei läpäise, voi suorittaa koko kurssin kattavan tentin. Tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi on jaettu välikokein kahteen osa-alueeseen. Kurssilla käsitellään sähköntuotantoon, siirtoon sekä käyttöön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä. Lisäksi käsitellään aaltoliikettä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus koemenestyksessä. Kurssiarvosana määräytyy pistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Riikilä
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Tunnistat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait. Osaat soveltaa käsitteistöä tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa. Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeelliselta pohjalta.

Sisältö

Mitkä ovat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten käsitteistöä sovelletaan tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa? Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina kurssin Learn-sivulla jaettu materiaali. Materiaali perustuu osaltaan kirjoihin Insinöörin (AMK) fysiikka, osat 1 ja 2, Peltonen ym. Kirjaa ei enää valmisteta, mutta oppikirjana voi käyttää uutta kirjasarjaa: "Tekniikan fysiikka, osat 1 ja 2, Kari Suvanto ym., Edita", kaikki painokset käyvät.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi sisältää lähiopetustunteja ja (palautettavia) harjoitustehtäviä sekä laboratoriotyöskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin voi suorittaa välikokein, mutta välikokeita ei voi uusia. Jos ensimmäistä välikoetta ei läpäise, voi suorittaa koko kurssin kattavan tentin. Tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi on jaettu välikokein kahteen osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa painotus sähköisiin ilmiöihin ja toisella magnetismiin. Osioihin kuuluu myös pienemmällä painolla aaltoliike ja sähkömagneettinen säteily.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus koemenestyksessä. Kurssiarvosana määräytyy pistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Riikilä
Vastuuopettaja

Timo Riikilä

Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait. Osaat soveltaa käsitteistöä tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa. Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeelliselta pohjalta.

Sisältö

Mitkä ovat sähköoppiin, magnetismiin, aaltoliikkeeseen ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten käsitteistöä sovelletaan tekniikan alan ongelmien ratkaisemisessa? Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina kurssin Learn-sivulla jaettu materiaali. Materiaali perustuu osaltaan kirjoihin Insinöörin (AMK) fysiikka, osat 1 ja 2, Peltonen ym.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi sisältää lähiopetustunteja ja (palautettavia) harjoitustehtäviä sekä laboratoriotyöskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin välikokeita tai kurssia kokonaisuudessaan voi uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi on jaettu välikokein kahteen osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa painotus sähköisiin ilmiöihin ja toisella magnetismiin. Osioihin kuuluu myös pienemmällä painolla aaltoliike ja sähkömagneettinen säteily.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus koemenestyksessä. Kurssiarvosana määräytyy pistemäärän perusteella.