Siirry suoraan sisältöön

Mekaaniset yksikköprosessitLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK75

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opit yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien mekaanisten yksikköprosessien periaatteet ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä.

Sisältö

Kuinka eri faaseja voidaan erottaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka eri faaseja voidaan yhdistää yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoa voidaan muuttaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoja voidaan analysoida?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Oppimateriaalit

Virtaustekniikka ja taseet
Lämmönsiirto
Kemialliset yksikköprosessit

Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 17.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Ryhmät
 • BISA24SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien mekaanisten yksikköprosessien periaatteet ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä.

Sisältö

Kuinka eri faaseja voidaan erottaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka eri faaseja voidaan yhdistää yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoa voidaan muuttaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoja voidaan analysoida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja laboratoriotöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikoe ja laboratoriotyöt ja selosteet.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opit yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien mekaanisten yksikköprosessien periaatteet ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä.

Sisältö

Kuinka eri faaseja voidaan erottaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka eri faaseja voidaan yhdistää yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoa voidaan muuttaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoja voidaan analysoida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä. Suositellaan Pihkala, J. Prosessitekniikka.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja laboratoriotöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe, harjoitustyö ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikoe ja laboratoriotyöt ja selosteet.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opit yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien mekaanisten yksikköprosessien periaatteet ja valittujen prosessien mitoitusmenetelmiä.

Sisältö

Kuinka eri faaseja voidaan erottaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka eri faaseja voidaan yhdistää yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoa voidaan muuttaa yksikköoperaatioilla?
Kuinka raekokoja voidaan analysoida?

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot, harjoitukset ja laboratoriotyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustumista laitevalmistajiin ja prosesseihin.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe ja laboratoriotyöselosteet.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikoe ja laboratoriotyöt ja selosteet arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista