Siirry suoraan sisältöön

Paperin- ja kartongin valmistusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00CX95

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet paperi/kartonkikonelinjan rakenteen, sen eri osien toiminnan, niiden vaikutuksen tuotteeseen ja tuotantoon.
Syvennät tietouttasi paperin valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista.

Sisältö

Mistä osista paperi/kartonkilinja koostuu ja mikä merkitys eri vaiheiden toiminnalla on lopputuotteen laatuun?
Mitkä ovat paperin valmistuksessa käytettävien kemikaalien tehtävät ja vaikutukset lopputuotteeseen?

Esitietovaatimukset

Suositellaan “Puunjalostuksen kemia”-kurssin suorittamista

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet paperi/kartonkikonelinjan rakenteen, sen eri osien toiminnan, niiden vaikutuksen tuotteeseen ja tuotantoon.
Syvennät tietouttasi paperin valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista.

Sisältö

Mistä osista paperi/kartonkilinja koostuu ja mikä merkitys eri vaiheiden toiminnalla on lopputuotteen laatuun?
Mitkä ovat paperin valmistuksessa käytettävien kemikaalien tehtävät ja vaikutukset lopputuotteeseen?

Opiskelumateriaali

opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learniss

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Kurssilla pyritään toteuttamaan kampuksen ulkopuolinen excursio ja/tai vierailija.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Suositellaan “Puunjalostuksen kemia”-kurssin suorittamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet paperi/kartonkikonelinjan rakenteen, sen eri osien toiminnan, niiden vaikutuksen tuotteeseen ja tuotantoon.
Syvennät tietouttasi paperin valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista.

Sisältö

Mistä osista paperi/kartonkilinja koostuu ja mikä merkitys eri vaiheiden toiminnalla on lopputuotteen laatuun?
Mitkä ovat paperin valmistuksessa käytettävien kemikaalien tehtävät ja vaikutukset lopputuotteeseen?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Suositellaan “Puunjalostuksen kemia”-kurssin suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Petteri Paananen

Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet paperi/kartonkikonelinjan rakenteen, sen eri osien toiminnan, niiden vaikutuksen tuotteeseen ja tuotantoon.
Syvennät tietouttasi paperin valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista.

Sisältö

Mistä osista paperi/kartonkilinja koostuu ja mikä merkitys eri vaiheiden toiminnalla on lopputuotteen laatuun?
Mitkä ovat paperin valmistuksessa käytettävien kemikaalien tehtävät ja vaikutukset lopputuotteeseen?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Suositellaan “Puunjalostuksen kemia”-kurssin suorittamista

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Petteri Paananen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet paperi/kartonkikonelinjan rakenteen, sen eri osien toiminnan, niiden vaikutuksen tuotteeseen ja tuotantoon.
Syvennät tietouttasi paperin valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista.

Sisältö

Mistä osista paperi/kartonkilinja koostuu ja mikä merkitys eri vaiheiden toiminnalla on lopputuotteen laatuun?
Mitkä ovat paperin valmistuksessa käytettävien kemikaalien tehtävät ja vaikutukset lopputuotteeseen?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Suositellaan “Puunjalostuksen kemia”-kurssin suorittamista