Siirry suoraan sisältöön

Työelämälähtöinen projektiLaajuus (10 op)

Tunnus: BI00CX97

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Työelämälähtöisen projektin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä, harjaannuttaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja teollisuuden ja yritysmaailman työympäristöissä.

Sisältö

· Projektiaiheen etsiminen

· Projektista sopiminen toimeksiantajan kanssa

· Projektisuunnitelman laatiminen

· Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

· Tuotosten palauttaminen ja esittely toimeksiantajalle sovitusti.

· Loppuraportin kirjoitus ja palautus ja erillinen esittely ohjaajille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämälähtöisen projektin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä, harjaannuttaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja teollisuuden ja yritysmaailman työympäristöissä.

Sisältö

· Projektiaiheen etsiminen

· Projektista sopiminen toimeksiantajan kanssa

· Projektisuunnitelman laatiminen

· Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

· Tuotosten palauttaminen ja esittely toimeksiantajalle sovitusti.

· Loppuraportin kirjoitus ja palautus ja erillinen esittely ohjaajille.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Työelämälähtöisen projektin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä, harjaannuttaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja teollisuuden ja yritysmaailman työympäristöissä.

Sisältö

· Projektiaiheen etsiminen

· Projektista sopiminen toimeksiantajan kanssa

· Projektisuunnitelman laatiminen

· Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

· Tuotosten palauttaminen ja esittely toimeksiantajalle sovitusti.

· Loppuraportin kirjoitus ja palautus ja erillinen esittely ohjaajille.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
 • Jarkko Männynsalo
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämälähtöisen projektin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä, harjaannuttaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja teollisuuden ja yritysmaailman työympäristöissä.

Sisältö

· Projektiaiheen etsiminen

· Projektista sopiminen toimeksiantajan kanssa

· Projektisuunnitelman laatiminen

· Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

· Tuotosten palauttaminen ja esittely toimeksiantajalle sovitusti.

· Loppuraportin kirjoitus ja palautus ja erillinen esittely ohjaajille.

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaali jaetaan kurssin Learn oppimisalustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi sopia opettajan kanssa suorittavansa opintojakson itsenäisenä projektina omalla työpaikallaan, jolloin hänen ei välttämättä tarvitse osallistua syksyn yhteisiin lähitilaisuuksiin.

Opintojakson yhteiset alustustilaisuudet kyllä varmasti hyödyttävät myös itsenäistä työelämälähtöistä projektia suorittavia opiskelijoita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektit tehdään yhteistyöyritysten antamista aiheista pienryhmissä ja yritysten kanssa yhteistyössä osana Aalto-yliopiston ja Xamkin opetus- ja työelämäyhteistyötä. Kouluttajana ja sparraajana Aalto-yliopiston ja Xamkin yhteinen työelämäprofessori Juha Lipponen.

Tentit ja muut määräajat

Ohjaustunnit sijoitettu päiväryhmän lukujärjestykseen. Projektiaiheet jaetaan ja valitaan pienryhmille ensimmäisillä tunneilla syksyn alussa. Syyskuussa yritystapaamiset. Lokakuussa ideoiden jalostaminen ohjaajien tuella. Loka-marraskuussa välituotosten esittely ja jatkotoimenpiteet. Marraskuussa tarkistetaan eteneminen ja tulokset ja ideat ja päätetään, mihin vielä panostetaan. Marras-joulukuussa ryhmät esittelevät tulokset, palaute ja parhaan työn palkitseminen.

Opiskelijan työmäärä

270 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta 22 h lähitunteja. Opiskelijat työstävät projektiaiheitaan myös lähituntien välillä pienryhmissä.
Pohjustusluennot ja projektiryhmien muodostaminen.
Yritystapaamiset ja perusideaan paneutuminen.
Ideoiden jalostaminen.
Tuotosten esittely.
Parhaan työn palkitseminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä projektin tuotos että yksilö- ja ryhmäsuoritus. Arviointiin ja palautteen antamiseen osallistuvat yritykset että opintojakson ohjaajat.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
 • Jarkko Männynsalo
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA19SM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Työelämälähtöisen projektin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä, harjaannuttaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja teollisuuden ja yritysmaailman työympäristöissä.

Sisältö

· Projektiaiheen etsiminen

· Projektista sopiminen toimeksiantajan kanssa

· Projektisuunnitelman laatiminen

· Projektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

· Tuotosten palauttaminen ja esittely toimeksiantajalle sovitusti.

· Loppuraportin kirjoitus ja palautus ja erillinen esittely ohjaajille.

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaali jaetaan kurssin Learn oppimisalustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi sopia opettajan kanssa suorittavansa opintojakson itsenäisenä projektina omalla työpaikallaan, jolloin hänen ei välttämättä tarvitse osallistua kevään yhteisiin lähitilaisuuksiin. Opintojakson yhteiset alustustilaisuudet kyllä varmasti hyödyttävät myös itsenäistä työelämälähtöistä projektia suorittavia opiskelijoita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektit tehdään yhteistyöyritysten antamista aiheista pienryhmissä ja yritysten kanssa yhteistyössä osana Aalto-yliopiston ja Xamkin opetus- ja työelämäyhteistyötä. Kouluttajana ja sparraajana Aalto-yliopiston ja Xamkin yhteinen työelämäprofessori Juha Lipponen.

Tentit ja muut määräajat

Ohjaustunnit sijoitettu monimuodon lukujärjestykseen. Projektiaiheet jaetaan ja valitaan pienryhmille ensimmäisillä tunneilla tammikuussa. Helmikuussa yritystapaamiset. Maaliskuussa ideoiden jalostaminen ohjaajien tuella. Maalis-huhtikuussa välitarkastukset. Toukokuussa tuotosten esitys ja parhaan työn palkitseminen.

Opiskelijan työmäärä

270 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta 22 h lähitunteja. Opiskelijat työstävät projektiaiheitaan myös lähituntien välillä pienryhmissä.
Pohjustusluennot ja projektiryhmien muodostaminen.
Yritystapaamiset ja perusideaan paneutuminen.
Ideoiden jalostaminen.
Tuotosten esittely.
Parhaan työn palkitseminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä projektin tuotos että yksilö- ja ryhmäsuoritus. Arviointiin ja palautteen antamiseen osallistuvat yritykset että opintojakson ohjaajat.