Siirry suoraan sisältöön

TehdassuunnitteluLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00DZ85

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Teet ryhmätyönä prosessitekniikkaan liittyvän esisuunnittelutyön soveltaen aiemmin oppimiansa tietoja ja taitoja.
Tunnet prosessisuunnittelussa sovellettavat menetelmät, kaaviot ja käsitteet. Tunnet keskeisimmät dokumentit ja niiden merkityksen projektityön onnistumisen kannalta. Ymmärrät laskenta- ja arviointimenetelmiä. Osaat arvioida laitemitoituksia eri ratkaisuissa ja tehdä tarvittavia laskelmia mitoitusten pohjaksi. Pystyt laatimaan perusdokumentteja ja kaavioita prosessisuunnittelun eri vaiheissa.
Kykenet keräämään investointiprojektin vaatimat kustannus- ja tuottoarviotiedot siten, että ne oleellisilta osiltaan mahdollistavat investoinnin kannattavuusarvioinnin. Tiedät keskeisimpien parametrimuutosten aiheuttamien riskien tunnistuksen ja vaikutusarvioinnin.

Sisältö

- Prosessisuunnittelun vaiheet ja osa-alueet
- Tuotteen ja markkinoiden kuvaus
- Lohko-, virtauskaaviot sekä soveltuvin osin putkisto ja instrumentointikaaviot
- Laite- ja materiaalivalinnat
- Laite- ja layoutsuunnittelu
- Lupa-asiat
- Laskenta- ja arviointimenetelmät
- Kustannusten arviointimenetelmät
- Kannattavuuden arviointi ja herkkyysanalyysit
- Investointilaskelmat ja esitystavat

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
  • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
  • Jarkko Männynsalo
Ryhmät
  • BISA21KM
    Biotuotetekniikka, monimuoto
  • BISA21SP
    Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Teet ryhmätyönä prosessitekniikkaan liittyvän esisuunnittelutyön soveltaen aiemmin oppimiansa tietoja ja taitoja.
Tunnet prosessisuunnittelussa sovellettavat menetelmät, kaaviot ja käsitteet. Tunnet keskeisimmät dokumentit ja niiden merkityksen projektityön onnistumisen kannalta. Ymmärrät laskenta- ja arviointimenetelmiä. Osaat arvioida laitemitoituksia eri ratkaisuissa ja tehdä tarvittavia laskelmia mitoitusten pohjaksi. Pystyt laatimaan perusdokumentteja ja kaavioita prosessisuunnittelun eri vaiheissa.
Kykenet keräämään investointiprojektin vaatimat kustannus- ja tuottoarviotiedot siten, että ne oleellisilta osiltaan mahdollistavat investoinnin kannattavuusarvioinnin. Tiedät keskeisimpien parametrimuutosten aiheuttamien riskien tunnistuksen ja vaikutusarvioinnin.

Sisältö

- Prosessisuunnittelun vaiheet ja osa-alueet
- Tuotteen ja markkinoiden kuvaus
- Lohko-, virtauskaaviot sekä soveltuvin osin putkisto ja instrumentointikaaviot
- Laite- ja materiaalivalinnat
- Laite- ja layoutsuunnittelu
- Lupa-asiat
- Laskenta- ja arviointimenetelmät
- Kustannusten arviointimenetelmät
- Kannattavuuden arviointi ja herkkyysanalyysit
- Investointilaskelmat ja esitystavat

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä. Luento ja harjoitusmateriaali on osittain englanninkielistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävän projektin mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytysti suoritettu tehdassuunnitteluprojekti.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tehdassuunnitteluprojekti.