Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvuLaajuus (5 op)

Tunnus: KY00AA01

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • englanti

Osaamistavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ammattiopinnot

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 27.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Karvonen
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • RAKT19SM
  Rakennustekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

25.08.2019 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Valtteri Perälahti
Vastuuhenkilö

Valtteri Perälahti

Opiskelijaryhmät
 • RAKT19SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa

Opiskelumateriaali

1. Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisin Moodlessa tai Moodleen tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin.
2. Kirjat määritelty opintojakson Moodle sivuilla
3. Muu opetusta ja opiskelua tukeva aineisto ja materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, joka on jo töissä rakennusalan yrityksessä tai organisaatiossa. Päivätoteutuksessa opiskeleva ei voi valita tätä oppimisväylää

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa

Tentit ja muut määräajat

Yleinen tenttipäivä
Rakennustekniikan uusintatenttipäivänä ( tammi-, touko- tai syyskuu) Tarkemmat ajat lukkarissa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h, josta
- lähiopetusta 35...45 %
- itsenäistä työskeltelyä 55...65 %

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan.
Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tentin/tenttien suorittamista hyväksytysti.
Opintojaksolla on Moodletentti / tentit, joiden läpäisyraja on 60 %.
Tiedollinen osaaminen (a,b), taidollinen osaaminen (c,d,e), tiimityöskentely-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen (f,g).
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kyseisen toteutuskerran aikana kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson ja oppimistehtävien suorittamista enintään kolme kertaa

Hylätty (0)

Suomeksi
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
Hylkäämisperusteita ovat muun muassa kopiointi/plagiointi.
Opintojakson harjoitukset ja Moodle tentit tulee olla palautettuina opintojakson aikataulun mukaisesti tai mikäli erillistä aikataulua ei ole annettu -opintojakson päättymiseen mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaaminen valmistumisvaiheessa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja pe-rustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

19.08.2019 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
 • Arja Kiviaho-Tiippana
Vastuuhenkilö

Arja Kiviaho-Tiippana

Opiskelijaryhmät
 • JTSA19SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

12.08.2019 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Graafisen muotoilun koulutus
Opettaja
 • Tarja Brola
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Katariina Silvola

Opiskelijaryhmät
 • GRKV19SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Suvi Pylvänen
 • Katariina Silvola
Opiskelijaryhmät
 • GDKV19SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Laitoniemi
Opiskelijaryhmät
 • GEKV19SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojaan nopeuttavan kanssa sovitaan opintojakson suorittaminen erikseen

Opiskelumateriaali

Osoitetaan tarvittaessa opintojakson aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti. Opintojakso jakautuu koko opintojen ajalle.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaan nopeuttavan kanssa sovitaan opintojakson suorittaminen erikseen

Opiskelijan työmäärä

1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Pauliina Lehto
 • Liisa Korpivaara
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Liisa Korpivaara

Opiskelijaryhmät
 • THKV19SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kunkin teeman alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso ajoittuu neljälle vuodelle.
Ensimmäisenä lukuvuotena teemana ovat XAMK:n opiskeluyhteisöön ja opiskeluympäristöön perehtymien. Oman opiskelusuunnitelman, hopsin tekeminen ja omiin opiskelu ja oppimistaitoihin perehtyminen. Toteutus Opiskelun perusteet 2op, 1op syksy 2019 ja 1 op kevät 2020
Toisena lukuvuotena paneudutaan työelämän pelisääntöihin ja ammatti eettiseen periaatteisiin. Toteutus kyksy 2012 1op.
Kolmantena vuonna perehdytään sisäiseen yrittäjyyteen ja verkostoitumiseen. Toteutus: Verkostoituminen 1op syksy 2022.
Neljäntenä vuonna analysoidaan omia ammatillisia valmiuksia ja perehdytään potentiaalisiin jatko-opiskelu mahdollisuuksiin. Toteutus: Ammatilliset valmiudet 1op Kevät 2023.
Kaikkiin osioihin liittyy oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä:1op = 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Liisa Korpivaara ( liisa.korpivaara@xamk.fi)

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2019 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
 • Pirjo Heimo
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Learn oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2.ja 4. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia sekä 5. lukukaudella verkko-opetusta. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
Vastuuhenkilö

Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät
 • KTKT19SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 15.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV19SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen,
Vierailut alan yrityksissä.
Oman ammatillisen väylän suunnittelu

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Opiskelijaryhmät
 • PAKV19KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytyn suorituksen saa osallistumalla kontaktitunneille ja tekemällä harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kontaktitunneille ja tehtävien suorittaminen.
Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama arviointi.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 08.10.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Karoliina Rötkö
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Karoliina Rötkö

Opiskelijaryhmät
 • SOMI19KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Löytyy Learn alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tehtäviä, harjoituksia ja luentoa.
Nopeuttajille mahdollisuus tehdä itsenäisesti Learn ohjeistuksen mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävillä palautuspäivät Learnissa. Nopeuttajat sopivat palautuksesta ja tekevät oman aikataulunsa mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuhenkilö

Tiina Tuovinen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI19KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulussa opiskeluun, henkilökohtaisiin oppimisvalmiuksiin, ammatillisen identiteetin ja osaamisen kehittymiseen sekä urakehitykseen. Opintojakso suoritetaan osissa ja kulkee opiskelijan mukana opiskelujen ajan.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.10.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuhenkilö

Tuula Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI19KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäiset suoritustavat, soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäpäivä 9.11.2021

Tentit ja muut määräajat

Learnissa olevat oppimistehtävät

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa: Tässä osiossa perehdytään opintoihin ja oppilaitoksen toimintaympäristöön, tehdään henkilökohtainen ura- ja opiskeliúsuunnitelma ja vastataan tulokyselyyn.

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka: Tässä osiossa perehdytään alan toimintaympäristöön ja toimintatapoihin sekä työelämän pelisääntöihin ja ammattialan eettisiin periaatteisiin. Vastataan koulutuksen kehittämiskyselyyn.

Valmiina työelämään: Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi? Miten haet työpaikkaa? Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

2 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
Vastuuhenkilö

Laura Saar

Opiskelijaryhmät
 • JTSA18KM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna Forsström
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Anna Forsström

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 28.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuhenkilö

Tuula Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI18SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäiset suoritustavat

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuhenkilö

Tuula Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI19SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäiset suoritustavat

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT18SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

07.09.2020 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auvinen
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Päivi Auvinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auvinen
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Liisa Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ajoitus

07.09.2020 - 30.11.2020

Laajuus

2 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Karoliina Rötkö
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Lea Saari-Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI18KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu -opintojakso 5 op koostuu kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta, jotka ovat
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa, Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka ja Valmiina työelämään.
Syksyllä 2020 on Valmiina työelämään kokonaisuus 2 op.
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää tehtäviä, ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja jne.
Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Ei

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / täydennettävä

Ajoitus

07.09.2020 - 23.11.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Lea Saari-Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI18SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolle tarkoitettu materiaali löytyy yhteiseltä ammatillisen kasvun 5 op Lear oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu -opintojakso 5 op koostuu kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta, jotka ovat
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa, Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka ja Valmiina työelämään.
Syksyllä 2020 on Valmiina työelämään kokonaisuus 2 op.
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää tehtäviä, ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja jne.
Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op, mikä tarkoittaa n. 135 tuntia työtä.
2 op osana Ammatillisen kasvun 5 op opintojaksoa syksyllä 2020.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / täydennettävä

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

30.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Laakso
Vastuuhenkilö

Sirpa Laakso

Opiskelijaryhmät
 • RAKT17SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Ei mahdollista

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja sitoudut aikatauluttamaan opintosi ryhmäsi lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollista

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 27 h
Lähiopetusta n.35-45%
Itsenäistä osaamisen kehittämistä 55 -65 %

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty- Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

27.08.2020 - 22.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuhenkilö

Hannu Poutiainen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI18SP
  Environmental engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will learn to structure and plan your studies and their timing in a goal-oriented way. Course contents will enable you to grow as a professional. It improves your knowledge of environmental technology field . You will also gain an understanding of the professional ethics in your sector.
You will become able to select the studying methods that suit you best and steer your studies towards your goals.
You will develop your own professional identity.
You will become familiar with the standard operating procedures in your chosen sector, enabling you to operate in accordance with relevant rules.
You will become able to apply your knowledge of the principles of professional ethics in your chosen sector to a variety of situations.

Opiskelijan työmäärä

According to ECTS system

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

24.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Teollisen puurakentamisen koulutus
Opettaja
 • Petteri Härkönen
Vastuuhenkilö

Petteri Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • PRSA19SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ajoitus

24.08.2020 - 20.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuhenkilö

Tuula Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI18KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Työhön integroitu oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Tentit ja muut määräajat

Learnissa olevat oppimistehtävät.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

05.04.2019 - 14.04.2019

Ajoitus

03.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Karoliina Rötkö
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Lea Saari-Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI18SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolle tarkoitettu materiaali löytyy yhteiseltä ammatillisen kasvun 5 op Lear oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu -opintojakso 5 op koostuu kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta, jotka ovat
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa, Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka ja Valmiina työelämään.
Syksyllä 2020 on Valmiina työelämään kokonaisuus 2 op.
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää tehtäviä, ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja jne.
Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op, mikä tarkoittaa n. 135 tuntia työtä.
2 op osana Ammatillisen kasvun 5 op opintojaksoa syksyllä 2020.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / täydennettävä

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

13.01.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
 • Mari Koivunen
 • Jukka Räisä
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI18SPA
  Talotekniikka, päivätoteutus
 • TTMI18SPB
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auvinen
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Päivi Auvinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auvinen
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Liisa Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 07.02.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 24.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Laakso
Vastuuhenkilö

Sirpa Laakso

Opiskelijaryhmät
 • RAKT17SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Ei mahdollista

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja sitoudut aikatauluttamaan opintosi ryhmäsi lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollista

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 27 h
Lähiopetusta n.35-45%
Itsenäistä osaamisen kehittämistä 55 -65 %

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty- Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • LTMI18SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelumateriaali

Moodlen materiaali sekä opettajan mahdollisesti myöhemmin ilmoittama muu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Untolahti
 • Anne Kylmälä
 • Sari Virkki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osoitettu opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu työjärjestyksen mukaisesti
Itsenäinen opiskelu (Moodle, Peppi, vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin)
Seminaarit (Tehy/SH-liiton perehdytys, Työelämäseminaari, Valmiina työelämään)
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimeinen osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 5 op eli 135 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaaminen alkuvaiheessa
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Arviointikriteerien taso 3: osaaminen valmistumisvaiheessa
b) osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
e) osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Osallistuminen seminaareihin
Oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 24.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Teollisen puurakentamisen koulutus
Opettaja
 • Petteri Härkönen
Vastuuhenkilö

Petteri Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • PRSA19SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Lea Saari-Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI17SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolle osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op moodle oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.
Ammatillisen kasvun kokonaisuudesta 5op Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka 2 op on keväällä 2020.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet sosiaalialan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sosionomien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu usealle lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Karoliina Rötkö
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Karoliina Rötkö

Opiskelijaryhmät
 • SOMI19KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tehtäviä, harjoituksia ja luentoa. Tehdään 2. vuoden hops ja tehtäviä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anneli Airola
 • Jarno Hämäläinen
 • Satu Untolahti
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Anneli Airola

Opiskelijaryhmät
 • EHKT17SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on ryhmäsi Ammatillinen kasvu Moodle -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu (60 tuntia) työjärjestyksen mukaisesti, henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintovastaavan kanssa, seminaareihin osallistuminen (100% läsnäolo: Tehy/SH-liitto, Työelämäpäivä, Valmiina työelämään)
Itsenäinen opiskelu (75 tuntia): Moodle (oppimistehtävät), PEPPI (opintojen suunnittelu, HOPS, oppimistehtävät), Student intra (vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin).

Tutoreiden järjestämät tilaisuudet.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimein osa (2 op), "Valmiina työelämään", voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit:
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen. Osallistuminen seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 18.06.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anneli Airola
 • Anne Kylmälä
 • Satu Untolahti
 • Jarno Hämäläinen
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Jussi Salonen

Opiskelijaryhmät
 • EHKT18SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op) ja kolmannen (1 op + 2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu (60 tuntia) työjärjestyksen mukaisesti, henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintovastaavan kanssa, seminaareihin osallistuminen (100% läsnäolo)
Itsenäinen opiskelu (75 tuntia): Moodle (oppimistehtävät), PEPPI (opintojen suunnittelu, HOPS, oppimistehtävät), Student intra (vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin).
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimein osa Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op) ja kolmannen (1 op + 2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe:
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

anneli.airola@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen.
Osallistuminen seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

03.08.2019 - 01.09.2019

Ajoitus

02.09.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuhenkilö

Hugh Clack

Opiskelijaryhmät
 • IBKV19SP1
  Digital international business, International marketing
 • IBKV19SP2
  Digital international business, Global supply chain management

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

XAMK and partner websites, handouts.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Attendance at contact sessions.
Independent and group activities.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Assessment criteria level 3, competence during the completion phase.
b. evaluate information sources critically
e. choose appropriate models, methods, software and techniques according to the purpose and justify these choices
f. promote the team’s goal-oriented operation
Qualitative assessment, the student’s self-assessment, peer assessment

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Completed induction tasks.
Planning of ISP.
Development discussions.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

30.08.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Suvi Johansson
Vastuuhenkilö

Suvi Johansson

Opiskelijaryhmät
 • LLKT19SM
  Liiketoiminnan logistiikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuhenkilö

Hannu Poutiainen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI19SP
  Environmental engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

27.07.2019 - 25.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Karoliina Rötkö
 • Lea Saari-Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Karoliina Rötkö

Opiskelijaryhmät
 • SOMI19SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät

Opiskelumateriaali

Opintojaksolle tarkoitettu materiaali löytyy yhteiseltä ammatillisen kasvun 5 op moodle oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu -opintojakso 5 op koostuu kolmesta erillisestä opintokokonaisuudesta, jotka ovat
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa, Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka ja Valmiina työelämään.
Syksyllä 2019 on Opiskelijana ammattikorkeakoulussa kokonaisuus 2 op.
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet sosiaalialan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sosionomien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op, mikä tarkoittaa n. 135 tuntia työtä.
2 op osana Ammatillisen kasvun 5 op opintojaksoa syksyllä 2019.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI19SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule. There are two parts in this course, Academic writing is held by English teacher.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Tentit ja muut määräajat

Check Exam Calendar at Moodle Professional Growth-course

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

All tasks are done. You know how our university functions and you know about ethical requirements both at school and in working life.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lectures and reports. Attending to lectures and materials in Moodle. Assignments in Moodle.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 30.07.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Liisa Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.04.2020

Ajoitus

26.08.2019 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auvinen
 • Liisa Laitinen
Vastuuhenkilö

Liisa Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Nina Hartikainen
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuhenkilö

Nina Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • DAKV19SP
  Liiketalouden data-analytiikka ja visualisointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

27 h = 1 op.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksyttävä suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

26.08.2019 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maisa Räsänen
 • Hannele Lappalainen
Vastuuhenkilö

Maisa Räsänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto
 • LTKV19SP3
  Liiketalous, päivätoteutus, digitaalinen markkinointi

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Sovitaan opettajan kanssa

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-sivustolla oleva materiaali, ei sisällä kirjoja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija voi valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija työskentelee alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Hän voi suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin edustaja: luento opiskelijahyvinvoinnista
Kaakon edustaja: luento Kaakon toiminnasta
Erikoistumisalojen opettajien luennot
Alumnivierailijat: liittyvät erikoistumisalavalintaan
Xamkin edustaja: luento tietosuojasta
Alumnivierailijat: liittyvät valmistumiseen

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei ole tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Xamkin edustaja: Infotilaisuudet kansainvälisestä vaihdosta ja harjoittelusta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähiopiskelua ja verkko-opiskelua)

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja: maisa.rasanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

19.08.2019 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Harri Mäkinen
 • Johanna Jussila
 • Osku Kiri
Vastuuhenkilö

Johanna Jussila

Opiskelijaryhmät
 • SOKT19SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi on läpi opintojen kestävä kokonaisuus, josta tulee merkintä vasta ennen valmistumista. Kurssiin sisältyy lähiopetusta opintojen ensimmäisenä puolena vuotena. Myöhemmin opiskelu on pääasiassa vuosireflektioiden ja portfolion tekemistä, sekä henkilökohtaista ohjausta opintojen etenemisessä kunkin opiskelijan tarpeen mukaisesti. Kurssi pitää sisällään myös vuosittaiset koko ryhmän kehittämisfoorumit sekä kolmannen vuoden aikana tapahtuvan työelämävalmiuksien ohjauksen ryhmässä.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään:
- orientaatioviikkoon osallistuminen,
- vuosittaiset reflektiot,
- portfolio

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

19.08.2019 - 24.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuhenkilö

Petteri Paananen

Opiskelijaryhmät
 • BISA19SM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

19.08.2019 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Heli Abdel-Rahman
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Heli Abdel-Rahman

Opiskelijaryhmät
 • SKKV19SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Tehtävät ja hops-keskustelu

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Sisältää kontaktiopetuskerrat, tehtävät ja hops-keskustelut.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien palautus hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

19.08.2019 - 18.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Untolahti
 • Anne Kylmälä
 • Sari Virkki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osoitettu opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu työjärjestyksen mukaisesti
Itsenäinen opiskelu (Moodle, Peppi, vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin)
Seminaarit (Tehy/SH-liiton perehdytys, Työelämäseminaari, Valmiina työelämään)
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimeinen osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 5 op eli 135 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaaminen alkuvaiheessa
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Arviointikriteerien taso 3: osaaminen valmistumisvaiheessa
b) osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
e) osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Osallistuminen seminaareihin
Oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Opiskelijaryhmät
 • MRMI19SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu opintojakso kuuluu Valmiuksia työelämään moduuliin ja se jatkuu koko opintojen ajan.
sisältö;
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?
Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Opiskelijaryhmät
 • MRKT19SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu opintojakso kuuluu Valmiuksia työelämään moduuliin ja se jatkuu koko opintojen ajan.
sisältö;
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?
Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI19SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäinen osa (Johdatus ammattikoreakouluopintoihin 2op) syksyllä 2019 koostuu opintoihin orientoitumisesta ja opiskeluympäristöön tutustumisesta ensimmäisellä viikolla sekä seuraavilla viikoilla oman opiskelusuunnitelman tekemisestä ja ammattikorkeakouluopiskeluun perehtymisestä.
Kaksi muuta osiota Ammatillisesta kasvusta toteutetaan opintojen edetessä. Ammattialan tuntemus (2op) ja Valmiina työelämään (1op).
Kukin osio pitää sisällään erilaisia lähiopetusta sekä opiskelijavastaavan kanssa käytävän Hops-keskustelun.
Keväällä 2021 toteutuu Valmiina työelämään (1op) osuuden lähiopetus.
Hopsit toteutetaan keväällä 2022.
Tähän kuuluu sekä lähiopetusta, että hops-prosessin (kirjallinen + keskustelu ovan kanssa) kolmas ja viimeinen vaihe.

Opiskelijan työmäärä

Kevät 2020
Opintojakso pitää sisällään lähiopetusta 4 x 2 op.

Ilmoittautumisaika

12.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Johanna Jalkanen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Keskustele OVAn kanssa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Moodlessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu tehdään kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Syksyllä 2019 orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin (1 op) kontaktiopetuksessa ja tehtävien tekemisessä. Tammikuusta 2020 alkaa ammatillisen kasvun osuus 2 op. Tutustut metsäalan organisaatioihin ja työtehtäviin luennoilla.
Maaliskuussa 2021 teet 1 op osuuden osallistumalla harjoittelupaikkahakemusten tekemisen työpajaan ja HOPS-keskusteluun.
Tammikuussa 2022 teet viimeisen opintopisteet tehtävillä ja osallistumalla HOPS-keskusteluun. Tällöin merkitään sinulle kokonaissuoritus Peppiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu kolmelle vuodelle:
Ensimmäisenä lukuvuonna teet 3 op eli osallistut opetukseen ja teet harjoitukset ja käytätä näihin 41 tuntia, toisena vuonna työskentelet 27 tunnin edestä (1 op) kuten myös kolmantena vuonna (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aarni Ahtola
Vastuuhenkilö

Aarni Ahtola

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19KM3
  Liiketalous, monimuoto, digitaalinen liiketoiminta
 • LTKV19KM2
  Liiketalous, monimuoto, taloushallinto
 • LTKV19KM4
  Liiketalous, monimuoto, HR-osaaja

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Sovitaan opiskelijavastaavan (aarni.ahtola@xamk.fi) kanssa.

Opiskelumateriaali

Materiaali löytyy Ammatillisen kasvun Moodle-alustan kautta. Vuoden 2020 alusta on ollut käytössä Learn-alusta Ammatillinen kasvu LTKV19KM.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Etenet ryhmän työjärjestyksen mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opiskelijavastaavan (aarni.ahtola@xamk.fi) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ammatilliseen kasvuun ei liity tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

Kevät 2019 (2 op): orientaatiopäivät, muut kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettavat tehtävät ja hops-keskustelu.
Syksy 2019 (1 op): kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettavat tehtävät
Kevät&syksy 2020 (1 op): kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettavat tehtävät
Kevät ja syksy 2021 (1 op): tapaamiset, HOPS-keskustelu, palautettavat tehtävät

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: aktiivinen osallistuminen, käyty hops-keskustelu ja palautettu tehtävä.
Hylätty: jotakin em. asioista puuttuu.

Lisätietoja opiskelijoille

aarni.ahtola@xamk.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Konkreettisesti arviointi perustuu aktiivisuuteen, hops-keskusteluun osallistumiseen ja palautettaviin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • SHMI19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Moodle oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 31.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Kuusela
Vastuuhenkilö

Mika Kuusela

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Pirjo Heimo
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Mikäli sinulla on vastaavia korkeakouluopintoja, voit hakea osaamisen tunnustamista hyväksiluvuilla osittain. Jos sinulla on terveydenhuoltoalan amk-koulutusta, voit hakea hyväksilukua joko osittain tai kokonaan. Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ryhmän mukaisena opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelumateriaali

Moodle verkkomateriaali.
Xamk student-sivut

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensimmäisellä lukukaudella lähiopetusta 2op. Osallistut työjärjetyksen mukaiseen lähiopetukseen sekä opiskelet itsenäisesti sekä ryhmässä verkossa, sovitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää perehdytystä amk-opiskeluun, luentoja, ryhmätehtäviä ja itsenäisesti tehtäviä reflektioita ym. Laadit myös henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja päivität sitä opintojen edetessä.

Perehdytysviikko toteutetaan viikolla 35, jolloin esitellään keskeiset opinnoissa tarvittavat järjestelmät, tilat.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson opettajaan vähintään kuukautta ennen opintojakson alkua ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on vastaavia korkeakouluopintoja, voit hakea osaamisen tunnustamista hyväksiluvuilla osittain. Jos sinulla on terveydenhuoltoalan amk-koulutusta, voit hakea hyväksilukua joko osittain tai kokonaan. Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ryhmän mukaisena opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelijan työmäärä

1. lukukauden 2 op, perehtyminen amk-opintoihin ja henkilökohtainen opetussuunnitelma: 54 h
3.-4. lukukauden 2 op, etiikka terveydenhuollossa ja sairaanhoitajan työssä: 54 h
5.-7. lukukauden osuus 1 op, uraohjaus ja portfolio: 27 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 op I lukukaudella: Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

2 op 3.-4. lukukaudella: Arviointikriteerien taso 3: osaamisen keskivaihe
a) käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
b) etsiä tietoa kriittisyyteen pyrkien tiedonhankintaprosessin mukaisesti
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e) käyttää keskeisiä malleja, menetelmiä ja tekniikoita osin perustellen


1 op 5.-7. lukukaudella: Arviointikriteerien taso 3: osaamisen loppuvaihe

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 15.01.2019

Ajoitus

04.03.2019 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Heli Abdel-Rahman
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • SKKV18SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Sisältää kontaktiopetuskerrat, tehtävät ja hops-keskustelut.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Tehtävät ja hops-keskustelu

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
Sisältää kontaktiopetuskerrat, tehtävät ja hops-keskustelut.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tehtävät suoritettu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien palautus hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 15.01.2019

Ajoitus

07.01.2019 - 29.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • SKKV17SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op
Osaamistavoitteet:
• osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta
• osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta
• kykenet ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
Sisältö:
• Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
• Miten toimit opiskeluyhteisön jäsenenä ja edistät sen hyvinvointia?
• Miten koulutusohjelmasi opetussuunnitelma mahdollistaa sinun opiskelun tavoitteiden saavuttamista?
• Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
• Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
• Mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa sinulta edellyttää?
• Miten kehität sisäistä yrittäjyyttäsi tukemaan tavoitteellista opiskelua?

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 5 x 27 t

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit taso 3, osaamisen alkuvaihe:

b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja työyhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, vertaisarviointi ja itsearviointi

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 01.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Suvi Pylvänen
 • Katariina Silvola
Opiskelijaryhmät
 • GDKV19KM
  Game design, part-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuhenkilö

Sirpa Sahinjoki

Opiskelijaryhmät
 • MRKT17SM
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso alkaa kahdella orientaatiopäivällä, jotka kuuluvat ammatilliseen kasvuun. Orientaatiopäivien ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Opintojaksoon sisältyy lähiopetusta jokaisena lukukautena n. 10-12h. Lisäksi ammatilliseen kasvuun kuuluu virtuaaliohjausta tarpeen mukaan.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen virtuaaliluennoille ja lähiopetukseen. Opintojaksoon kuuluu itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä vuositeeman mukaan.
Opintojakson materiaali on moodlessa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

01.01.2019 - 31.05.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuhenkilö

Tiina Tuovinen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI18KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 18.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • MPKV19KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

02.12.2018 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Myynnin ja markkinoinnin koulutus
Opettaja
 • Kirsi Soulamo
 • Mari Maunula
Vastuuhenkilö

Mari Maunula

Opiskelijaryhmät
 • MYKV19KM
  Myynti ja markkinointi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.01.2019 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anne Henttonen
 • Suvi Lamberg
 • Elina Päykkönen
Vastuuhenkilö

Suvi Lamberg

Opiskelijaryhmät
 • FTSA19KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

21.08.2017 - 01.09.2017

Ajoitus

01.01.2019 - 14.06.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anneli Airola
 • Jarno Hämäläinen
 • Satu Untolahti
 • Sari Virkki
 • Jussi Salonen
Vastuuhenkilö

Anneli Airola

Opiskelijaryhmät
 • EHKT17SP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on ryhmäsi Ammatillinen kasvu Moodle -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu (60 tuntia) työjärjestyksen mukaisesti, henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintovastaavan kanssa, seminaareihin osallistuminen (100% läsnäolo: Tehy/SH-liitto, Työelämäpäivä, Valmiina työelämään)
Itsenäinen opiskelu (75 tuntia): Moodle (oppimistehtävät), PEPPI (opintojen suunnittelu, HOPS, oppimistehtävät), Student intra (vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin).

Tutoreiden järjestämät tilaisuudet.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimein osa (2 op), "Valmiina työelämään", voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit:
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen. Osallistuminen seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

04.09.2017 - 10.09.2017

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuhenkilö

Sirpa Sahinjoki

Opiskelijaryhmät
 • MRMI17SM
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso alkaa kahdella orientaatiopäivällä, jotka kuuluvat ammatilliseen kasvuun. Orientaatiopäivien ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Opintojaksoon sisältyy lähiopetusta jokaisena lukukautena n. 10-12h. Lisäksi ammatilliseen kasvuun kuuluu virtuaaliohjausta tarpeen mukaan.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen virtuaaliluennoille ja lähiopetukseen. Opintojaksoon kuuluu itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä vuositeeman mukaan.
Opintojakson materiaali on moodlessa.
.

Opiskelijan työmäärä

27h/opintopiste

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2018 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Miia Heikkinen
Vastuuhenkilö

Miia Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • SOKT19KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Aila Friis
 • Riitta Riikonen
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • THMI19KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, löytyy Moodlesta alustalta Ammatillinen kasvu 5 op.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 20 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 10 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu neljälle lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • SHMI19KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Moodle oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 18.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anne Kylmälä
 • Satu Untolahti
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osoitettu opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu työjärjestyksen mukaisesti
Itsenäinen opiskelu (Moodle, Peppi, vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin)
Seminaarit (Tehy/SH-liiton perehdytys, Työelämäseminaari, Valmiina työelämään)
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimeinen osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 5 op eli 135 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaaminen alkuvaiheessa
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Arviointikriteerien taso 3: osaaminen valmistumisvaiheessa
b) osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
e) osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Osallistuminen seminaareihin
Oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 16.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anne Kylmälä
 • Jarno Hämäläinen
 • Satu Untolahti
 • Sari Virkki
 • Jussi Salonen
 • Aki Viipuri
Vastuuhenkilö

Anneli Airola

Opiskelijaryhmät
 • EHKT19KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op+1op) ja kolmannen (2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu (60 tuntia) työjärjestyksen mukaisesti, henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintovastaavan kanssa, seminaareihin osallistuminen (100% läsnäolo)
Itsenäinen opiskelu (75 tuntia): Moodle (oppimistehtävät), PEPPI (opintojen suunnittelu, HOPS, oppimistehtävät), Student intra (vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin).
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimein osa Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op+1op) ja kolmannen (2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe:
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

anneli.airola@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen.
Osallistuminen seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

01.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • SHMI19KMB
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Moodle oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2019 - 14.01.2019

Ajoitus

01.01.2019 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI19KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso suositellaan suoritettavan lähiopetuksena.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (2op) . Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.v

Opiskelumateriaali

Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus
Lähiopetus n 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (artikkelitehtävät ja haastattelutehtävä).

Ammattietiikka
Lähiopetus n 10 h. Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 2 op. Opintojaksolla työstetään seuraavia teemoja:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Tukenasi on useita ohjauksen eri toimijoita, mutta toteutuksesta vastaa oma OVA-opettajasi. Oma oppimisesi rakentuu osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäiset tehtävät sekä olemalla mukana Xamkin ja oman koulutuksesi yhteisöllisessä toiminnassa.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op)
Opintojakso toteutetan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, haastattelut, artikkelitehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan lähiopetuksena.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (2op) . Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Ammattietiikka 1 op
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti suorittamalla oppimistehtävän. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
b) Osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä (mm. Peppi, Student, Kaakkuri)
f) Osaat toimia opiskeluryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
e) Osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja (mm.Learn, Peppi XAMKin sähköposti).

Ammattietiikka
b) Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
g) Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

03.09.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niina Mässeli
 • Tomi Pahula
 • Teemu Saarelainen
Vastuuhenkilö

Niina Mässeli

Opiskelijaryhmät
 • TIKT18SPTIVE
  TIKT18SPTIVE

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 09.09.2018

Ajoitus

27.08.2018 - 21.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Teollisen puurakentamisen koulutus
Opettaja
 • Petteri Härkönen
Vastuuhenkilö

Petteri Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • PRSA18SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Lähitunneilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

27.08.2018 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Laakso
Vastuuhenkilö

Sirpa Laakso

Opiskelijaryhmät
 • RAKT18SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa

Opiskelumateriaali

1. Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisin Moodlessa tai Moodleen tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin.
2. Kirjat määritelty opintojakson Moodle sivuilla
3. Muu opetusta ja opiskelua tukeva aineisto ja materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, joka on jo töissä rakennusalan yrityksessä tai organisaatiossa. Päivätoteutuksessa opiskeleva ei voi valita tätä oppimisväylää

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa

Tentit ja muut määräajat

Yleinen tenttipäivä
Rakennustekniikan uusintatenttipäivänä ( tammi-, touko- tai syyskuu) Tarkemmat ajat lukkarissa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h, josta
- lähiopetusta 35...45 %
- itsenäistä työskeltelyä 55...65 %

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty kun kaikki oppimistehtävät hyväksytty ja osallistuttu Moodlessa määriteltyihin info ja luentotilaisuuksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan.
Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Tiedollinen osaaminen (a,b), taidollinen osaaminen (c,d,e), tiimityöskentely-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen (f,g).
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kyseisen toteutuskerran aikana kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson ja oppimistehtävien suorittamista enintään kolme kertaa

Hylätty (0)

Suomeksi
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
Hylkäämisperusteita ovat muun muassa kopiointi/plagiointi.
Opintojakson harjoitukset ja Moodle tentit tulee olla palautettuina opintojakson aikataulun mukaisesti tai mikäli erillistä aikataulua ei ole annettu -opintojakson päättymiseen mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaaminen valmistumisvaiheessa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja pe-rustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

21.08.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuhenkilö

Tiina Tuovinen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI18SM
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

21.08.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuhenkilö

Tiina Tuovinen

Opiskelijaryhmät
 • MRKT18SM
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Opiskelijaryhmät
 • BISA18SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Anna Makkonen
 • Jaana Dillström
 • Pirjo Heimo
 • Tiina Lybeck
 • Sirpa Luukkainen
 • NN SAKO_Savonlinna
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • SHSA18SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 10.11.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI18SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäinen osa (Johdatus ammattikoreakouluopintoihin 2op) syksyllä 2018 koostuu opintoihin orientoitumisesta ja opiskeluympäristöön tutustumisesta ensimmäisellä viikolla sekä seuraavilla viikoilla oman opiskelusuunnitelman tekemisestä ja ammattikorkeakouluopiskeluun perehtymisestä.
Kaksi muuta osiota Ammatillisesta kasvusta toteutetaan opintojen edetessä. Ammattialan tuntemus (2op) ja Valmiina työelämään (1op).
Kukin osio pitää sisällään erilaisia tehtäviä sekä opiskelijavastaavan kanssa käytävän Hops-keskustelun.

Opiskelijan työmäärä

Syksy 2018
Lähiopetus vko 34, 40h.
Vkot 35-42, 2h/vko.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman kirjoitus + hops-keskustelu

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • SHMI18SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Moodle oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 18.06.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Untolahti
 • Anne Kylmälä
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • SHKT18SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osoitettu opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu työjärjestyksen mukaisesti
Itsenäinen opiskelu (Moodle, Peppi, vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin)
Seminaarit (Tehy/SH-liiton perehdytys, Työelämäseminaari, Valmiina työelämään)
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimeinen osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 5 op eli 135 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaaminen alkuvaiheessa
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Arviointikriteerien taso 3: osaaminen valmistumisvaiheessa
b) osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
e) osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Osallistuminen seminaareihin
Oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 18.06.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Untolahti
 • Anne Kylmälä
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • SHKT18SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osoitettu opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu työjärjestyksen mukaisesti
Itsenäinen opiskelu (Moodle, Peppi, vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin)
Seminaarit (Tehy/SH-liiton perehdytys, Työelämäseminaari, Valmiina työelämään)
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimeinen osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Tässä väylässä opintojakso toteutuu muiden opintojen etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollistamista hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 5 op eli 135 h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaaminen alkuvaiheessa
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Arviointikriteerien taso 3: osaaminen valmistumisvaiheessa
b) osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
e) osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Osallistuminen seminaareihin
Oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

20.08.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Heimo
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • SHSA18SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Tunneilla sovittu materiaali (moodlealusta).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 1 op (8h), 2. lukukausi 1 op (8h), 3. lukukausi 1 op (8h), 4. lukukausi 1op. (8h) ja 5. lukukausi 1 op (8h) lähiopetusta.
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, erilaisia harjoituksia sekä luentoja, Tämän lisäksi itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä (Ammatillisen kasvun Moodle alusta) sekä perehdyt oppimistehtävien materiaaleihin sovitusti (ohjeet Moodlessa).

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Ammatillisen kasvun teoriaopetus 5 op (1 op= 27h) yhteensä 135h, josta kontaktiopetusta on 40 h jakautuneena 5. lukukaudelle lukujärjestyksen mukaisesti ja tämän lisäksi itsenäistä opiskelua 95h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-täydennettävä - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Salla Vaahersalo
 • Opettaja 2 Logistiikka
 • Suvi Johansson
 • Juhani Heikkinen
Vastuuhenkilö

Salla Vaahersalo

Opiskelijaryhmät
 • LOKT18SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Suvi Johansson
Vastuuhenkilö

Suvi Johansson

Opiskelijaryhmät
 • LLKT18SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

20.08.2018 - 01.06.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuhenkilö

Hugh Clack

Opiskelijaryhmät
 • IBKV18SP1
  International business, full-time studies
 • IBKV18SP2
  International business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

XAMK and partner websites, handouts.

Opiskelijan työmäärä

Attendance at orientation sessions.
Independent and group activities.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Assessment criteria level 3, competence during the completion phase.
b. evaluate information sources critically
e. choose appropriate models, methods, software and techniques according to the purpose and justify these choices
f. promote the team’s goal-oriented operation
Qualitative assessment, the student’s self-assessment, peer assessment

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Completed induction tasks.
Planning of ISP.
Development discussion.

Ilmoittautumisaika

16.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

13.08.2018 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pasi Pakkala
 • Jukka Mäntylä
 • Johanna Jalkanen
Vastuuhenkilö

Johanna Jalkanen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI18SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI18SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Keskustele OVAn kanssa.

Opiskelumateriaali

Materiaali ja tehtävät osoitetaan opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu tehdään kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Syksyllä 2018 orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin (1 op) kontaktiopetuksessa ja tehtävienn tekemisessä. Tammikuusta 2019 alkaa ammatillisen kasvun osuus 2 op. Tutustut metsäalan orgasinaatioihin ja työtehtäviin osallistumalla opetukseen.
Maaliskuussa 2020 teet 1 op osuuden osallistumalla harjoittelupaikkahakemusten tekemisen työpajaan ja HOPS-keskusteluun.
Tammikuussa 2021 teet viimeisen opintopisteet tehtävillä ja osallistumalla HOPS-keskusteluun. Tällöin merkitään sinulle kokonaissuoritus Peppiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu kolmelle vuodelle:
Ensimmäisenä lukuvuonna teet 3 op eli osallistut opetukseen ja teet harjoitukset ja käytätä näihin 41 tuntia, toisena vuonna työskentelet 27 tunnin edestä (1 op) kuten myös kolmantentena vuonna (1 op)

Ilmoittautumisaika

21.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Johanna Jussila
Vastuuhenkilö

Johanna Jussila

Opiskelijaryhmät
 • SOKT18SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV18SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen.
Oman opintopolun suunnittelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt oppipmistehtävät

Ilmoittautumisaika

01.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Laitoniemi
Vastuuhenkilö

Merja Laitoniemi

Opiskelijaryhmät
 • GEKV18SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojaan nopeuttavan kanssa sovitaan opintojakson suorittaminen erikseen

Opiskelumateriaali

Osoitetaan tarvittaessa opintojakson aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti. Opintojakso jakautuu koko opintojen ajalle.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaan nopeuttavan kanssa sovitaan opintojakson suorittaminen erikseen

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2018 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maisa Räsänen
 • Hannele Lappalainen
Vastuuhenkilö

Hannele Lappalainen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18SP1
  Liiketalous, julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV18SP2
  Liiketalous, taloushallinto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Sovitaan opettajan kanssa

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei ole tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Infotilaisuudet kansainvälisestä vaihdosta ja harjoittelusta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähiopiskelua ja/tai verkko-opiskelua).

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoa: maisa.rasanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niina Mässeli
 • Marko Oras
 • Teemu Saarelainen
Vastuuhenkilö

Niina Mässeli

Opiskelijaryhmät
 • TIKT18SPPELI
  TIKT18SPPELI

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Työohjeistus mm. Moodlessa ja käytännön opastus laboratoriossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ryhmissä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • LOKT18SM
  Logistiikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

02.07.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Nina Hartikainen
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuhenkilö

Nina Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • DAKV18SP
  Liiketalouden data-analytiikka ja visualisointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Materiaali Moodlessa ja opettajan osoittama muu opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tarvittaessa opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kv-vaihto-infotilaisuus.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Pauliina Lehto
 • Liisa Korpivaara
 • Sari Virkki
Vastuuhenkilö

Anna-Kaarina Anttolainen

Opiskelijaryhmät
 • THKV18SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla erikseen osositettu materiaali (esim.Xamk ohjeet, ohjelmat, ammatilliseen kasvuun ja kehittymieen kohdennettu materiaali).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso ajoittuu koko opintojen ajalle 1.8.2018 - 31.5. 2022.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 27h/opintopiste. Työmäärä jakautuu sekä lähiopetukseen että itsenäiseen työskentelyyn lukukausikohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoristus edellyttää:
Osallistut opintojaksolla suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn tutkintotavoitteiden ja oman ammattilan vaatimusten suuntaisesti ( info-tunnit, tiedonhaku, opiskelun ohjaus, hops-keskustelut/opiskelusuunnitelma)

Lisätietoja opiskelijoille

Lehtori Anne Sundström anne.sundstrom@xamk.fi puh 044 702 8464

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen arviointi:
- vastuullisuus ja omasta oppimisesta ja kehittymisestä ammattiin (opiskelutaitojen kehittäminen/kehittyminen)
- suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa ja urakehityksessä
- itsetuntemuksen kehittyminen (omien vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen)
- reflektiivinen ote ammatilliseen kehittymiseen
- aktiivinen osallistuminen (mm. tiedon hankinta, yhteistyö)
- sitoutuneisuus (opiskeluun, ammatilliseen kehittymiseen ja yhteisiin pelisääntöihin sekä opiskelussa että työelämässä)
Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- arviointikeskustelut
- hops-keskustelut
- palautekeskustelut (yksilö- ja ryhmäkeskustelut)

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Game Design
Opettaja
 • Jori Pölkki
 • Suvi Pylvänen
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Katariina Silvola

Opiskelijaryhmät
 • GDKV18SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.08.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Graafisen muotoilun koulutus
Opettaja
 • Teuvo Liikkanen
 • Tarja Brola
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Tarja Brola

Opiskelijaryhmät
 • GRKV18SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

08.01.2018 - 10.11.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • THMI18KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, löytyy Moodlesta alustalta Ammatillinen kasvu 5 op.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.
Englanniksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu neljälle lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

08.01.2018 - 31.05.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SHMI18KMB
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHMI18KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali, joka löytyy yhteisestä ammatillisen kasvun 5 op Moodle oppimislaustalta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetusta on yhteensä 54 tuntia. Ensimmäisenä lukukautena lähiopetusta on 24 tuntia. 2., 4. ja 5. lukukausi lähiopetusta on 12 tuntia. Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä jne.. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan työyksikössä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opinjakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso sijoittuu opintojen alku-ja loppuvaiheeseen.
Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan (5 op) tai soveltuvin osin (1-4 op) toimipaikassasi. Tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
5 opintopisteen suoritus edellyttää;
1) laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen ajaksi,
2) teet kirjallisen esseen, missä analysoit ammattialasi tuntemusta ja ammattisi eettisiä kysymyksiä oman työorganisaatiosi sairaanhoitajien/terveydenhoitajien työtoimintoihin ja osaamiseen liittyen,
3) toisessa esseessä reflektoit ja arvioit omaa osaamistasi ammattisi ydinosaamisalueisiin peilaten. Esseet edellyttävät kirjallisen materiaalin hyödyntämistä,
4)lisäksi sinun tulee tehdä oma urasuunnitelma opiskeluun sekä päivittää se opintojen loppuvaiheessa ja
5) lopuksi laadit itsellesi oman portfolion.
1 - 4 opintopisteen suorituksessa sovit opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa miten esität osaamisesi hyödyntäen ylläolevaa tehtäväksi antoa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit hakea osaamisen tunnistamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla osittain, jos olet toisen koulutuksen opiskelija. Jos olet suorittanut vastaavat opinnot sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksessa, niin voit korvata opintojakson kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita et ole opiskellut.
Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä.
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ei tarvita tässä opintojaksossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
Esseen arviointikriteerit:
1.lukuvuosi
Lähdemerkinnät eivät ole täysin XAMK:n raportointiohjeiden mukaisia. Opiskelija tuo esille yksittäisiä omia näkemyksiä, ja perustelee niitä.
2. Lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää omia näkemyksiä aiheesta, ja perustelee niitä.
3. lukuvuosi
Lähdemerkinnöissä on noudatettu XAMK:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu 4 lukukaudelle opintojen eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintoja nopeuttava opppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Arviointi on hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

08.01.2018 - 19.06.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anneli Airola
 • Satu Untolahti
 • Jarno Hämäläinen
 • Sari Virkki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuhenkilö

Anneli Airola

Opiskelijaryhmät
 • EHKT18KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op) ja kolmannen (1 op + 2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopiskelu (60 tuntia) työjärjestyksen mukaisesti, henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintovastaavan kanssa, seminaareihin osallistuminen (100% läsnäolo: Tehy/SH-liitto, Työelämäpäivä, Valmiina työelämään)
Itsenäinen opiskelu (75 tuntia): Moodle (oppimistehtävät), PEPPI (opintojen suunnittelu, HOPS, oppimistehtävät), Student intra (vastaaminen opintojaksopalautteisiin sekä laatukyselyihin).
Tutoreiden järjestämät tilaisuudet.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson viimein osa (2 op), Valmiina työelämään, voidaan suorittaa osin verkossa ja osin omaan työhön integroiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu ensimmäisen (2 op) ja kolmannen (1 op + 2 op) lukuvuoden aikana.
Opintojakso toteutuu muiden opintojesi etenemisen mukaisesti osin verkkototeutusta ja työn opinnollista hyödyntäen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe:
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Arviointikriteerien taso 3: osaamisen valmistumisvaihe:
b) arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

anneli.airola@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen.
Osallistuminen seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

29.09.2017 - 15.01.2018

Ajoitus

03.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • MPKV18KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Moodle-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ammatillinen kasvu 5 op
Ensimmäinen vuosi 2,5 op
Toinen vuosi 1,25 op
Kolmas vuosi 1,25 op

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Moodle alustalla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Moodle-alustalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

02.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aarni Ahtola
Vastuuhenkilö

Aarni Ahtola

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18KM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTKV18KM1
  Julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV18KM2
  Taloushallinto
 • LTKV18KM3
  Digitaalinen liiketoiminta

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Sovitaan opiskelijavastaavan (aarni.ahtola@xamk.fi) kanssa.

Opiskelumateriaali

Materiaali löytyy Ammatillisen kasvun Moodle-alustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Etenet ryhmän työjärjestyksen mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opiskelijavastaavan (aarni.ahtola@xamk.fi) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ammatilliseen kasvuun ei liity tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

Kevät 2018: orientaatiopäivät, muut kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettavat tehtävät ja hops-keskustelu.
Syksy 2018: kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettava tehtävä.
Syksy 2019: kontaktitapaamiset, itsenäinen työskentely, palautettava tehtävä.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: aktiivinen osallistuminen, käyty hops-keskustelu ja palautettu tehtävä.
Hylätty: jotakin em. asioista puuttuu.

Lisätietoja opiskelijoille

aarni.ahtola@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Konkreettisesti arviointi perustuu aktiivisuuteen, hops-keskusteluun osallistumiseen ja palautettavaan tehtävään.

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

01.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Miia Heikkinen
Vastuuhenkilö

Miia Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • SOKT18KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Itsenäinen portfoliotyöskentely.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Orietaatioviikko- ja erilaisia infotunteja opintojen edetessä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Itsenäinen portfoliotyöskentely.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 125 tuntia, joka jakautuu koko opiskelujalle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio, jossa reflektoidaan vuosittain omaa ammatillista kasvua.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.01.2018 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jaana Dillström
 • Pirjo Heimo
 • Sirpa Luukkainen
Vastuuhenkilö

Jaana Dillström

Opiskelijaryhmät
 • SHSA18KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

01.01.2018 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anne Henttonen
 • Pia Kraft-Oksala
 • Elina Päykkönen
Vastuuhenkilö

Pia Kraft-Oksala

Opiskelijaryhmät
 • FTSA18KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

05.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

01.01.2018 - 30.06.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 26

Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • PAKV18KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Ilmoittautumisaika

29.09.2017 - 13.10.2017

Ajoitus

01.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Päivi Lifflander
 • Sirkka Erämaa
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA17SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Mikäli sinulla on vastaavia korkeakouluopintoja, voit hakea osaamisen tunnustamista hyväksiluvuilla osittain. Jos sinulla on terveydenhuoltoalan amk-koulutusta, voit hakea hyväksilukua joko osittain tai kokonaan. Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ryhmän mukaisena opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelumateriaali

Moodle verkkomateriaali.
Xamk student-sivut

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensimmäisellä lukukaudella lähiopetusta 2op. Osallistut työjärjetyksen mukaiseen lähiopetukseen sekä opiskelet itsenäisesti sekä ryhmässä verkossa, sovitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää perehdytystä amk-opiskeluun, luentoja, ryhmätehtäviä ja itsenäisesti tehtäviä reflektioita ym. Laadit myös henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja päivität sitä opintojen edetessä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on vastaavia korkeakouluopintoja, voit hakea osaamisen tunnustamista hyväksiluvuilla osittain. Jos sinulla on terveydenhuoltoalan amk-koulutusta, voit hakea hyväksilukua joko osittain tai kokonaan. Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ryhmän mukaisena opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelijan työmäärä

Koko opintojakson työmäärä on 5 op, 135h. Syksyllä 2017 2op, 54h, keväällä 2018 1,25 op (tässä suuronnettomuusharjoitus 0,25op), syksyllä 2019 0,75op ja keväällä 2020 1op.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
b) osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä
e) osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja
f) osaat toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Tuulia Litmanen: tuulia.litmanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2018 - 15.01.2018

Ajoitus

01.01.2018 - 10.11.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI18KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti.
Osaat soveltaa oman ammattialasi eettisiä periaatteita eri tilanteissa.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?

Ammattialan tuntemus ja ammattietiikka:
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

Valmiina työelämään:
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Aika ja paikka

Opintojakso suositellaan suoritettavan lähiopetuksena.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (2op) . Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.
Ammattietiikka 1 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti suorittamalla oppimistehtävän. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys vastuuopettajaan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 2 op. Opintojaksolla työstetään seuraavia teemoja:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Tukenasi on useita ohjauksen eri toimijoita, mutta toteutuksesta vastaa oma OVA-opettajasi. Oma oppimisesi rakentuu osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäiset tehtävät sekä olemalla mukana Xamkin ja oman koulutuksesi yhteisöllisessä toiminnassa.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op)
Opintojakso toteutetan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, haastattelut, artikkelitehtävät.
Ammattietiikka 1 op
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan lähiopetuksena.
Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus 2 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (2op) . Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.
Ammattietiikka 1 op
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti suorittamalla oppimistehtävän. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys vastuuopettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Ammatillinen kasvu: Ammattialan tuntemus
Lähiopetus n 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (artikkelitehtävät ja haastattelutehtävä).

Ammattietiikka
Lähiopetus 10 tuntia. Itsenäinen työskentely (ammattiettiinen ohjeistus)
Englanniksi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
b) Osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä (mm. Peppi, Student, Kaakkuri)
f) Osaat toimia opiskeluryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
e) Osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja (mm. Moodle, Peppi XAMKin sähköposti).

Ammattietiikka
b) Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
g) Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti