Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö- ja talotekniikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: RA00CQ15

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 21.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Teollisen puurakentamisen koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Anu Kuusela

Opiskelijaryhmät
 • PRSA18SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 18.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Teollisen puurakentamisen koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Opiskelijaryhmät
 • PRSA19SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Ahola
 • Vertti Vallenius
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Katja Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RAKT19SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Opiskelumateriaali

1. Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisin Learnissa tai Learniin tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin.
2. Kirjat määritelty opintojakson Learn alustalla
3. Muu opetusta ja opiskelua tukeva aineisto ja materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Läsnäolovaatimus lähiopetukseen on 75%. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana järjestetään varsinaiset tentit/tentti. Hylätty tentti voidaan uusia korkeintaan 2 kertaa. Uusintatentti mahdollisuus on Raksan tenttitilaisuuksissa (tammi-, maalis-,touko-, syys- tai marraskuussa)

Tarkista opintojakson PÄÄTTYMISPÄIVÄ. Huolehdi että sinulla on tätä ennen kaikki tehtävät suoritettu.

Jos sinulla on perusteltu syy että et ehdi tekemään tehtäviä sovi opettajan kanssa suoritustavasta ennen päättymispäivää. Esitä aikataulu rästitehtävistä huomioiden että opintojakso on suoritettava vuoden kuluessa toteutuksen aloitusajankohdasta.

Päättymispäivän jälkeen palautuksia ei oteta vastaan, jos ei ole sovittu opettajan kanssa asiasta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h, josta
- lähiopetusta 35..45%
-itsenäistä opiskelua 55..65%

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta eri osiosta, jotka kaikki arvioidaan erikseen
- Ympäristö (Katja Ahola)
- LVIA (Vertti Vallenius)
- Sähkö (Marko Saxell)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (määräpäivään mennessä) ja tentin suorittamista hyväksytysti.
Arvostelun jakauma kerrotaan 1. lähiopetuskerralla.

Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Ahola
 • Vertti Vallenius
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Katja Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RAKT19SM
  Rakennustekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Opiskelumateriaali

1. Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisin Learnissa tai Learniin tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin.
2. Kirjat määritelty opintojakson Learn alustalla
3. Muu opetusta ja opiskelua tukeva aineisto ja materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Läsnäolovaatimus lähiopetukseen monimuotoryhmän osalta on 100%. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana järjestetään varsinaiset tentit/tentti. Hylätty tentti voidaan uusia korkeintaan 2 kertaa. Uusintatentti mahdollisuus on Raksan tenttitilaisuuksissa (tammi-, maalis-,touko-, syys- tai marraskuussa)

Tarkista opintojakson PÄÄTTYMISPÄIVÄ. Huolehdi että sinulla on tätä ennen kaikki tehtävät suoritettu.

Jos sinulla on perusteltu syy että et ehdi tekemään tehtäviä sovi opettajan kanssa suoritustavasta ennen päättymispäivää. Esitä aikataulu rästitehtävistä huomioiden että opintojakso on suoritettava vuoden kuluessa toteutuksen aloitusajankohdasta.

Päättymispäivän jälkeen palautuksia ei oteta vastaan, jos ei ole sovittu opettajan kanssa asiasta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h
- lähiopetusta 10-20%
- itseopiskelua 80-90%

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta eri osiosta, jotka kaikki arvioidaan erikseen
- Ympäristö (Katja Ahola)
- LVIA (Vertti Vallenius)
- Sähkö (Marko Saxell)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (määräpäivään mennessä) ja tentin suorittamista hyväksytysti.
Arvostelun jakauma kerrotaan 1. lähiopetuskerralla.

Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kyseisen toteutuskerran aikana kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 24.04.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Ahola
 • Vertti Vallenius
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Katja Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RAKT18SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Muodostaa kokonaiskuvan kiinteistöteknisistä (LVI- ja Sähkö-) laitteistoista ja niiden toiminnasta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.
Tunnistaa tärkeimmät talonrakennuksen kiinteistötekniset järjestelmät.
Hallita yksinkertaisten lvi- ja sähköjärjestelmien mitoitusperusteet.
Arvioida laitteistojen energiankäyttöä ja -tehokuutta.
Huomioida ympäristölainsäädännön ja -hallinnon määräykset rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta.

Sisältö

Talonrakennuksen kiinteistöteknisten järjestelmien toiminta ja rakenne.
LVI-laitteet ja niiden toiminta.
Sähkötekniset laitteistot ja niiden toiminta.
Vaihtoehtoiset energiantuottamistavat.
Rakentamisen energiatalous ja -vaihtoehdot
Rakentamisen ympäristövaikutukset maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen.
Erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet.
Opintojaksolla laaditaan myös rakennusosien ja -järjestelmien ympäristökuormien laskelmia.

Opiskelumateriaali

1. Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisin Moodlessa tai Moodleen tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin.
2. Kirjat määritelty opintojakson Moodle sivuilla
3. Muu opetusta ja opiskelua tukeva aineisto ja materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Läsnäolovaatimus lähiopetukseen on 75%. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h, josta
- lähiopetusta 35..45%
-itsenäistä opiskelua 55..65%

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (määräpäivään mennessä) ja tentin suorittamista hyväksytysti.
Arvostelun jakauma kerrotaan 1. lähiopetuskerralla.

Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kyseisen toteutuskerran aikana kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla.