Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöLaajuus (2 op)

Tunnus: MO00DP02

Laajuus

2 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Yrityksen perustaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Kaupallistaminen liiketoiminnassa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 23.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Perttu Noponen
Vastuuhenkilö

Perttu Noponen

Opiskelijaryhmät
 • SOKT20SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOMI20SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Opiskelumateriaali

Soveltuvin osin:

Ammattihenkilöopas Talentia.
Laki hyvinvointialueesta
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011.
Laki yksityisestä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki julkisista hankinnoista.

Tarkemmat tiedot opiskelumateriaalista kerrotaan jakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus tapahtuu verkossa ja itsenäisesti suoritettavina oppimistehtävinä. Opintojakson pakollinen info teamsissa vko:lla 3.

Opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä hyvinvointialueiden ottaessa järjestämisvastuun julkisista sote-palveluista. Opintojaksolla tarkastellaan myös yksityistä sote-palvelutuotantoa ohjaava lainsäädäntöä. Edelleen jaksolla käsitellään asiakkaan asemaan ja oikeuksiin sekä sote-alan henkilöstöön liittyvää lainsäädäntöä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson pakollinen info teamsissa vko:lla 3.
Tehtävät palautetaan 23.5.2023 mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintopistemäärään pohjautuva opiskelijan laskennallinen työmäärä 1 op = 27 h. Jakson laajuus on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Learn- oppimisympäristössä siten, että sosiaalialan sekä terveysalan opiskelijat suorittavat omat erilliset tehtäväkokonaisuutensa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin kirjallinen tehtävä arvioidaan numeerisesti T1-K5. Jakson arvosana on tehtävistä saatujen arvioiden keskiarvo.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mirka Loponen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI20KM
  Sosionomi, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.10.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mirka Loponen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI20KM
  Sosionomi, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Katja Villikka
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Opiskelumateriaali

Ammattihenkilöopas Talentia.
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011.
Laki yksityisestä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki julkisista hankinnoista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla työskennellään opintojakson keskeisten sisältöjen parissa.
Opintojakson toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Learnin sähköisessä oppimisympäristössä.
Opintojaksoon sisältää sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa säätelevää ja ohjaavaa lainsäädäntöä yritystoiminnan perustamiseen, toiminnan johtamiseen ja sen valvontaan liittyen.
Lainsäädännön opetuksessa huomioidaan myös sosiaalialan asiakkaan ja terveysalan potilaan asemaan ja oikeuksiin sekä yrityksen henkilöstöön liittyvää lainsäädäntöä. Opetuksen keskiössä on sen tarkasteleminen, millaista henkilöstöä yrityksissä on hyödynnettävä, jotta asiakkaat saavat laadukasta palvelua asianmukaisesti koulutetun ja osaavan henkilökunnan toimesta.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on omat erilliset oppimistehtäväkokonaisuudet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan verkossa annetuilla tehtävillä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintopistemäärään pohjautuva opiskelijan laskennallinen työmäärä 1 op = 27 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on sosiaalialan kokonaisuus, jossa tarkastellaan lainsäädäntöä sosiaalialan
yritystoiminnan näkökulmasta sekä terveysalan kokonaisuus, jossa tarkastellaan lainsäädäntöä
yksityisen terveydenhuollon näkökulmasta. Sosiaalialan tehtävät arvioi sosiaalialan opettaja ja terveysalan tehtävät arvioi terveysalan opettaja arvioinnin laadukkuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti Learn- oppimisympäristössä siten, että sosiaalialan sekä terveysalan opiskelijat suorittavat omat erilliset tehtäväkokonaisuutensa 2 opintopisteen osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Verkkotentit arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Arvosana muodostuu annettujen tehtävien kokonaisuudesta.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

09.11.2020 - 30.12.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Katja Villikka
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Mitä laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta määrää yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja toiminnan valvonnasta?
Millaisia asioita huomioidaan omavalvontasuunnitelmaan, rekisteriotteeseen ja rekisteröinti- ja lupahakemukseen?
Mitä yritystoiminnassa tulee huomioida sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista?
Mitä lait määräävät sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja millaista ammattipätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä tulee olla?
Mitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulee huomioida laista julkisista hankinnoista?
Miten palvelun tuottaja toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytäntöjen suhteen?

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laki julkisista hankinnoista

Opiskelumateriaali

Ammattihenkilöopas Talentia.
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011.
Laki yksityisestä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki julkisista hankinnoista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla työskennellään opintojakson keskeisten sisältöjen parissa.
Opintojakson toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan Learnin sähköisessä oppimisympäristössä.
Opintojaksoon sisältää sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa säätelevää ja ohjaavaa lainsäädäntöä yritystoiminnan perustamiseen, toiminnan johtamiseen ja sen valvontaan liittyen.
Lainsäädännön opetuksessa huomioidaan myös sosiaalialan asiakkaan ja terveysalan potilaan asemaan ja oikeuksiin sekä yrityksen henkilöstöön liittyvää lainsäädäntöä. Opetuksen keskiössä on sen tarkasteleminen, millaista henkilöstöä yrityksissä on hyödynnettävä, jotta asiakkaat saavat laadukasta palvelua asianmukaisesti koulutetun ja osaavan henkilökunnan toimesta.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on omat erilliset oppimistehtäväkokonaisuudet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei siäsllä tenttejä. Opintojakso suoritetaan verkossa annetuilla tehtävillä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintopistemäärään pohjautuva opiskelijan laskennallinen työmäärä 1 op = 27 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on sosiaalialan kokonaisuus, jossa tarkastellaan lainsäädäntöä sosiaalialan
yritystoiminnan näkökulmasta sekä terveysalan kokonaisuus, jossa tarkastellaan lainsäädäntöä
yksityisen terveydenhuollon näkökulmasta. Sosiaalialan tehtävät arvioi sosiaalialan opettaja ja terveysalan tehtävät arvioi terveysalan opettaja arvioinnin laadukkuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti Learn- oppimisympäristössä siten, että sosiaalialan sekä terveysalan opiskelijat suorittavat omat erilliset tehtäväkokonaisuutensa 2 opintopisteen osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Verkkotentit arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Arvosana muodostuu annettujen tehtävien kokonaisuudesta.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön