Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 3Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM52

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tarkennat ääntämistäsi ja kehität puhesujuvuuttasi.

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.

Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa (A 1.2.)

Perehdyt kielialueen kulttuuriin.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?

Miten viestit suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä eri tilanteissa?

Esitietovaatimukset

Edeltävät sanastoteemat: itsestä kertominen, perhe, asuminen ja arkielämän asioimistilanteet

Edeltävät rakenneteemat: persoonapronominit (nominatiivi ja akkusatiivi), substantiivien ja adjektiivien monikko, lukusanat 1-30, yksikön prepositionali, I ja II konjugaation verbien taivutus, omistamisen ilmaiseminen

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 11.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tarkennat ääntämistäsi ja kehität puhesujuvuuttasi.

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.

Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa (A 1.2.)

Perehdyt kielialueen kulttuuriin.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?

Miten viestit suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä eri tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta: Kafe Piter 1 (uudistettu painos) sekä verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso.
Aikaansidottua verkko-opetusta (7 x 90 min.) työjärjestyksen mukaisesti (maanantai klo 16.30)

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti Learnissa opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävät sanastoteemat: itsestä kertominen, perhe, asuminen ja arkielämän asioimistilanteet

Edeltävät rakenneteemat: persoonapronominit (nominatiivi ja akkusatiivi), substantiivien ja adjektiivien monikko, lukusanat 1-30, yksikön prepositionali, I ja II konjugaation verbien taivutus, omistamisen ilmaiseminen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 11.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tarkennat ääntämistäsi ja kehität puhesujuvuuttasi.

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.

Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa (A 1.2.)

Perehdyt kielialueen kulttuuriin.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?

Miten viestit suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä eri tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso KiVANET-opiskelijoille muista korkeakouluista kuin Xamkista
Aikaansidottua verkko-opetusta (7 x 90 min.) työjärjestyksen mukaisesti

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi
Edeltävät opinnot KiVANET 1 ja 2.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin loppuarvosana perustuu jatkuvaan osaamisen arviointiin, jota todennetaan verkkotapaamisissa,
arvioitavilla tehtävillä ja lopputentillä.

Esitietovaatimukset

Edeltävät sanastoteemat: itsestä kertominen, perhe, asuminen ja arkielämän asioimistilanteet

Edeltävät rakenneteemat: persoonapronominit (nominatiivi ja akkusatiivi), substantiivien ja adjektiivien monikko, lukusanat 1-30, yksikön prepositionali, I ja II konjugaation verbien taivutus, omistamisen ilmaiseminen