Siirry suoraan sisältöön

Italia 3Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM81

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän (myös työelämän helpoissa tilanteissa) puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Italia 1 ja 2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Opettaja
  • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän (myös työelämän helpoissa tilanteissa) puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Bella vista 1 (kpl 7-10) + räätälöity ohjelma

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan joitakin työlämälähtöisiä viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen koe, suullinen koe lokakuussa 2022.

Kansainvälinen yhteistyö

Café Lingua Rovaniemi-yhteisö (Facebook-"tapaamiset" kerran viikossa)

Opiskelijan työmäärä

3 op. x 27 t. = 81 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojen alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen
paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Esitietovaatimukset

Italia 1 ja 2 tai vastaavat tiedot