Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden ideointiprojektiLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EE22

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet kiertotalouden keskeiset periaatteet ja käsitteet.
Osaat projektityöskentelyn keinoin ideoida uusia tuotteita kiertotalouden hengessä.
Osaat hahmottaa miten ”romusta” voidaan luoda uutta
Osaat käyttää eri menetelmiä ideoiden testaamiseen ja lopputuotoksen luomiseen.

Sisältö

Mitä on kiertotalous?
Miten voit luoda vanhasta uutta?
Miten työstää idea tuotteeksi?

Lisätiedot

Ideointiprojekti-opintojakson aikana on tavoitteena tutustua kiertotalouteen käsitteenä ja ideoida uusi tuote kiertotalouden näkökulma huomioiden.
Opintojaksolla opiskelijat ideoivat ryhmissä uuden tuotteen seuraavista materiaaleista: polkupyörä (mikä tahansa polkupyörän osa), sukset, sängynpohjarimat, runkopatjan jouset ja nahkasohvan verhoilumateriaalin pala (n. 50 x 50 cm). Materiaalien tarkemmat kuvaukset löytyvät opintojaksoalustalta. Nämä materiaalit ovat sellaisia, joita Mikkelin toimintakeskukselle tulee runsaasti, mutta joita ei ole toistaiseksi pystytty hyödyntämään riittävästi. Suunnitellussa tuotteessa saa hyödyntää myös uutta materiaalia, mutta tavoitteena on mahdollisimman korkea kierrätysaste. Toteuttamiskelpoiset ideat on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan työstää uusiotuotteiksi.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, mutta opiskelijat voivat halutessaan tutustua materiaaleihin Mikkelin Toimintakeskus ry:n tiloissa. Niihin opiskelijaryhmiin, joiden suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia, ollaan yhteydessä idean hyödyntämiseen liittyvien käytännön järjestelyjen osalta opintojakson jälkeen.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

01.05.2020 - 30.09.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
  • Ympäristöteknologia
Opettaja
  • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Tunnet kiertotalouden keskeiset periaatteet ja käsitteet.
Osaat projektityöskentelyn keinoin ideoida uusia tuotteita kiertotalouden hengessä.
Osaat hahmottaa miten ”romusta” voidaan luoda uutta
Osaat käyttää eri menetelmiä ideoiden testaamiseen ja lopputuotoksen luomiseen.

Sisältö

Mitä on kiertotalous?
Miten voit luoda vanhasta uutta?
Miten työstää idea tuotteeksi?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ideointiprojekti-opintojakson aikana on tavoitteena tutustua kiertotalouteen käsitteenä ja ideoida uusi tuote kiertotalouden näkökulma huomioiden.

Opintojaksolla opiskelijat ideoivat ryhmissä uuden tuotteen seuraavista materiaaleista: polkupyörä (mikä tahansa polkupyörän osa), sukset, sängynpohjarimat, runkopatjan jouset ja nahkasohvan verhoilumateriaalin pala (n. 50 x 50 cm). Materiaalien tarkemmat kuvaukset löytyvät opintojaksoalustalta. Nämä materiaalit ovat sellaisia, joita Mikkelin toimintakeskukselle tulee runsaasti, mutta joita ei ole toistaiseksi pystytty hyödyntämään riittävästi. Suunnitellussa tuotteessa saa hyödyntää myös uutta materiaalia, mutta tavoitteena on mahdollisimman korkea kierrätysaste. Toteuttamiskelpoiset ideat on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan työstää uusiotuotteiksi.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, mutta opiskelijat voivat halutessaan tutustua materiaaleihin Mikkelin Toimintakeskus ry:n tiloissa. Niihin opiskelijaryhmiin, joiden suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia, ollaan yhteydessä idean hyödyntämiseen liittyvien käytännön järjestelyjen osalta opintojakson jälkeen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Jokainen opiskelija suorittaa ensin itsenäisesti kiertotalouden teoriaosuuden, jonka tulee olla suoritettuna toukokuun 2020 loppuun mennessä. Ryhmien muodostamisen jälkeen opinnoissa edetään ryhmän laatiman projektisuunnitelman mukaisesti. Idean esittely viimeistään 30.9.2020.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa noin 135 h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Kiertotalouden käsitteet: itsenäisesti opiskeltava teoriaosuus.
Ryhmissä laadittava projektisuunnitelma ja projektin lopputuloksen esittely.

Lisätietoja opiskelijoille

Projektityön osuus tehdään noin viiden opiskelijan ryhmissä. Jos haluat osallistua opintojaksolle valmiiksi muodostetussa ryhmässä, ilmoita tästä ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse (liisa.routaharju@xamk.fi). HUOM! Listaa kaikki ryhmän jäsenet ilmoituksessa- vain yksi ilmoitus/ryhmä!

Opintojaksolle voi osallistua, vaikka ei kokonaista ryhmää olisikaan tiedossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisesti suoritettava teoriaosuus arvioidaan hyväksytysti suoritettujen tehtävien perusteella.
Projektiosuudessa arvioidaan suunnitelma ja sen toteutus sekä lopputuloksen esittely.

Lisätiedot

Ideointiprojekti-opintojakson aikana on tavoitteena tutustua kiertotalouteen käsitteenä ja ideoida uusi tuote kiertotalouden näkökulma huomioiden.
Opintojaksolla opiskelijat ideoivat ryhmissä uuden tuotteen seuraavista materiaaleista: polkupyörä (mikä tahansa polkupyörän osa), sukset, sängynpohjarimat, runkopatjan jouset ja nahkasohvan verhoilumateriaalin pala (n. 50 x 50 cm). Materiaalien tarkemmat kuvaukset löytyvät opintojaksoalustalta. Nämä materiaalit ovat sellaisia, joita Mikkelin toimintakeskukselle tulee runsaasti, mutta joita ei ole toistaiseksi pystytty hyödyntämään riittävästi. Suunnitellussa tuotteessa saa hyödyntää myös uutta materiaalia, mutta tavoitteena on mahdollisimman korkea kierrätysaste. Toteuttamiskelpoiset ideat on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan työstää uusiotuotteiksi.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, mutta opiskelijat voivat halutessaan tutustua materiaaleihin Mikkelin Toimintakeskus ry:n tiloissa. Niihin opiskelijaryhmiin, joiden suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia, ollaan yhteydessä idean hyödyntämiseen liittyvien käytännön järjestelyjen osalta opintojakson jälkeen.