Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan pelikurssiLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EF56

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Olet perehtynyt digitaaliseen pelaamiseen yhteiskunnallisena mediakulttuurin ilmiönä, sitä koskevaan tutkimukseen, digitaalisen pelaamisen käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin. Sinulla on käsitys digitaalisen pelaamisen erilaisista funktioista. Olet perehtynyt siihen, miten digitaalista pelaamista voidaan hyödyntää sosiaalialalla. Kykenet tarkastelemaan kriittisesti digitaalista pelaamista ja olet perehtynyt hyvinvoinnin kannalta sen myönteisiin ja kielteisiin ilmiöihin. Sinulla on kosketus digitaaliseen pelaamiseen oman toiminnan kautta.

Sisältö

Mitä ovat digitaalisen pelaamisen ja pelikulttuurin käsitteet, määritelmät ja keskeisimmät lajityypit? Mitä on digitaalinen pelaaminen kulttuurisena ja mediakulttuurisena ilmiönä? Millaista on digitaalinen pelaaminen sosiaalialan toimintaympäristössä? Millaisia ovat digitaalisen pelaamisen hyvinvoinnin kannalta myönteiset ja kielteiset ilmiöt?

Esitietovaatimukset

Mediakasvatuksen perusteet 5 op

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Sosiaalialan mediaosaaminen -opintokokonaisuus 15 op

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

26.01.2022 - 04.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Harri Mäkinen
 • Osku Kiri
Vastuuhenkilö

Osku Kiri

Opiskelijaryhmät
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Olet perehtynyt digitaaliseen pelaamiseen yhteiskunnallisena mediakulttuurin ilmiönä, sitä koskevaan tutkimukseen, digitaalisen pelaamisen käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin. Sinulla on käsitys digitaalisen pelaamisen erilaisista funktioista. Olet perehtynyt siihen, miten digitaalista pelaamista voidaan hyödyntää sosiaalialalla. Kykenet tarkastelemaan kriittisesti digitaalista pelaamista ja olet perehtynyt hyvinvoinnin kannalta sen myönteisiin ja kielteisiin ilmiöihin. Sinulla on kosketus digitaaliseen pelaamiseen oman toiminnan kautta.

Sisältö

Mitä ovat digitaalisen pelaamisen ja pelikulttuurin käsitteet, määritelmät ja keskeisimmät lajityypit? Mitä on digitaalinen pelaaminen kulttuurisena ja mediakulttuurisena ilmiönä? Millaista on digitaalinen pelaaminen sosiaalialan toimintaympäristössä? Millaisia ovat digitaalisen pelaamisen hyvinvoinnin kannalta myönteiset ja kielteiset ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Kurssilla ilmoitettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa kuukausittaiset lähitapaamiset ja itsenäinen etätyöskentely vuorottelevat.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Mediakasvatuksen perusteet (5 op).

Opintojakso sisältää yhdeksän (9) koko ryhmän yhteistä tapaamista. Tapaamiset rytmittyvät tiedollisiin ja toiminnallisiin osiin. Tiedollisissa osissa tarkastellaan digitaalista pelaamista erilaisista sosiaalialaa koskevista näkökulmista. Toiminnalliset osat koostuvat omasta pelaamisesta ja pelaamisen reflektiosta.
Lähitapaamisten päivämäärät kevätlukukaudella 2022 ovat:
- keskiviikko 26.1. klo 12.45–16
- keskiviikko 2.2. klo 12.45–16
- keskiviikko 23.2. klo 12.45–16
- keskiviikko 9.3. klo 12.45–16
- keskiviikko 23.3. klo 12.45–16
- keskiviikko 30.3. klo 12.45–16
- keskiviikko 6.4. klo 12.45–16
- keskiviikko 20.4. klo 12.45–16
- keskiviikko 27.4. klo 12.45–16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelminä on jatkuva palautekeskustelu, arviointikeskustelu ja itsearviointi.
Arvioinnin perusteena on i) oppimisaineistojen omaksuminen, ii) kyky osoittaa tietoaineiston omaksumista ja yhdistämistä opiskelijan omaan ajatteluun suullisesti ja/tai kirjallisesti hyvässä kielellisessä muodossa, iii) kyky osoittaa tietopohjaisesti perusteltua kriittistä ajattelua ja iv) taito muotoilla oma, lyhyt raporttimainen kirjallinen tuotos tieteellisen kirjoittamisen tyyliä ja vaatimuksia noudattaen.

Esitietovaatimukset

Mediakasvatuksen perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

22.09.2021 - 30.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Vastuuhenkilö

Osku Kiri

Opiskelijaryhmät
 • SOKT18SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

Olet perehtynyt digitaaliseen pelaamiseen yhteiskunnallisena mediakulttuurin ilmiönä, sitä koskevaan tutkimukseen, digitaalisen pelaamisen käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin. Sinulla on käsitys digitaalisen pelaamisen erilaisista funktioista. Olet perehtynyt siihen, miten digitaalista pelaamista voidaan hyödyntää sosiaalialalla. Kykenet tarkastelemaan kriittisesti digitaalista pelaamista ja olet perehtynyt hyvinvoinnin kannalta sen myönteisiin ja kielteisiin ilmiöihin. Sinulla on kosketus digitaaliseen pelaamiseen oman toiminnan kautta.

Sisältö

Mitä ovat digitaalisen pelaamisen ja pelikulttuurin käsitteet, määritelmät ja keskeisimmät lajityypit? Mitä on digitaalinen pelaaminen kulttuurisena ja mediakulttuurisena ilmiönä? Millaista on digitaalinen pelaaminen sosiaalialan toimintaympäristössä? Millaisia ovat digitaalisen pelaamisen hyvinvoinnin kannalta myönteiset ja kielteiset ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Kurssilla ilmoitettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso rytmittyy lähiopetustyöpajojen ja itsenäisen työskentelyn vuorottelun mukaan. Opintojakson kesto on yksi lukukausi. Työpajoja ja lähitapaamisia on noin 1–2 kertaa kuukaudessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää syksyllä 2021 viisi (5) lähitapaamiskertaa. Tapaamiskertojen päivämäärät ja kellonajat:
- Aloitus 22.9. klo 12.45–16.
- Toinen tapaamiskerta 6.10. klo 12.45–16.
- Kolmas tapaamiskerta 20.10. klo 12.45–16.
- Neljäs tapaamiskerta 17.11. klo 12.45–16.
- Viides tapaamiskerta 15.12. klo 12.45–16.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimeneltelminä jatkuva palautekeskustelu, arviointikeskustelu sekä itsearviointi.
Arvioinnin perusteena: i) oppimisaineistojen omaksuminen, ii) kyky osoittaa tietoaineiston omaksumista ja yhdistämistä opiskelijan omaan ajatteluun suullisesti ja/tai kirjallisesti hyvässä kielellisessä muodossa, iii) kyky osoittaa tietopohjaisesti perusteltua kriittistä ajattelua ja iv) taito muotoilla oma kirjallinen tuotos tieteellisen kirjoittamisen tyyliä ja vaatimuksia noudattaen.

Esitietovaatimukset

Mediakasvatuksen perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

08.12.2020 - 20.12.2020

Ajoitus

13.01.2021 - 05.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Harri Mäkinen
 • Osku Kiri
Vastuuhenkilö

Osku Kiri

Opiskelijaryhmät
 • SOKT19SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOKT19KM
  Sosionomi, monimuoto
 • SOKT18SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOKT18KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Olet perehtynyt digitaaliseen pelaamiseen yhteiskunnallisena mediakulttuurin ilmiönä, sitä koskevaan tutkimukseen, digitaalisen pelaamisen käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin. Sinulla on käsitys digitaalisen pelaamisen erilaisista funktioista. Olet perehtynyt siihen, miten digitaalista pelaamista voidaan hyödyntää sosiaalialalla. Kykenet tarkastelemaan kriittisesti digitaalista pelaamista ja olet perehtynyt hyvinvoinnin kannalta sen myönteisiin ja kielteisiin ilmiöihin. Sinulla on kosketus digitaaliseen pelaamiseen oman toiminnan kautta.

Sisältö

Mitä ovat digitaalisen pelaamisen ja pelikulttuurin käsitteet, määritelmät ja keskeisimmät lajityypit? Mitä on digitaalinen pelaaminen kulttuurisena ja mediakulttuurisena ilmiönä? Millaista on digitaalinen pelaaminen sosiaalialan toimintaympäristössä? Millaisia ovat digitaalisen pelaamisen hyvinvoinnin kannalta myönteiset ja kielteiset ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Kurssilla ilmoitettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa kuukausittaiset lähitapaamiset ja itsenäinen etätyöskentely vuorottelevat.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Mediakasvatuksen perusteet (5 op).

Opintojakso sisältää viisi (5) koko ryhmän yhteistä tapaamista. Jokainen tapaamiskerta koostuu tiedollisesta ja toiminnallisesta osasta. Tiedollisessa osassa tarkastellaan digitaalista pelaamista erilaisista sosiaalialaa koskevista näkökulmista. Toiminnallinen osa koostuu omasta pelaamisesta ja pelaamisen reflektiosta.
Lähitapaamisten päivämäärät kevätlukukaudella 2021 ovat:
- keskiviikko 13.1. klo 12.45–16
- keskiviikko 10.2. klo 12.45–16
- keskiviikko 10.3. klo 12.45–16
- keskiviikko 7.4. klo 12.45–16
- keskiviikko 5.5. klo 12.45–16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelminä on jatkuva palautekeskustelu, arviointikeskustelu ja itsearviointi.
Arvioinnin perusteena on i) oppimisaineistojen omaksuminen, ii) kyky osoittaa tietoaineiston omaksumista ja yhdistämistä opiskelijan omaan ajatteluun suullisesti ja/tai kirjallisesti hyvässä kielellisessä muodossa, iii) kyky osoittaa tietopohjaisesti perusteltua kriittistä ajattelua ja iv) taito muotoilla oma, lyhyt raporttimainen kirjallinen tuotos tieteellisen kirjoittamisen tyyliä ja vaatimuksia noudattaen.

Esitietovaatimukset

Mediakasvatuksen perusteet 5 op