Siirry suoraan sisältöön

Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattoriLaajuus (3 op)

Tunnus: MI00DR85

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- propulsiojärjestelmien ja apulaitteistojen turvallisesta käytöstä
- toimintojen suunnittelu ja aikataulutus
- koneistojen toimintahäiriöiden tunnistaminen sekä korjaaminen

Sisältö

- propulsiojärjestelmien ja apulaitteistojen käynnisyksestä ja pysäytyksestä
- propulsiojärjestelmän käyttö- ja tehorajoituksista
- propulsiojärjestelmien ja apulaitteistojen tehokas käyttö, valvonta, suorituskyvyn arvionti ja turvallisuuden ylläpito
- pääkoneiston automaattiohjauksen käyttö ja toiminnot
- apukoneistojen automaattiohjauksen käyttö ja toiminnot

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3
- MRM
- Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla –moduulin.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.