Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö): YPMI23SP

Tunnus: YPMI23SP

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
YPMI23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
YPMI23SP-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00DU05 Nuoren kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPMI23SP-1003
Nuoren kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU07 Nuoren kasvu ja kehitys 5
YP00DU08 Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
YP00DU09 Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
YPMI23SP-1004
Näkökulmia nuorisokasvatukseen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU10 Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
YP00DU11 Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPMI23SP-1005
Kasvatukselliset menetelmät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU12 Liikuntakasvatus 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPMI23SP-1006
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU14 Projektit työmuotona 5
YP00DU15 Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5
YP00DU16 Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5
YPMI23SP-1007
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU17 Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5
YP00DU18 Yksilöohjaus 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPMI23SP-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
YP00DU21 Nuorisokulttuurit 5
YP00DU22 Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
YPMI23SP-1009
Yhteisöpedagogi kehittäjänä

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPMI23SP-1010
Monialaiset työkentät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU23 Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5
YP00DU24 Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5
YP00DU25 Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5
YPMI23SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00DU27 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPMI23SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPMI23SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPMI23SP-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPMI23SP-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPMI23SP-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 64 56 80 20 32 32 30 26 40 40 20 32 3.5 28.5 30 0 26 40 10 30 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YPMI23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
YPMI23SP-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00DU05 Nuoren kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPMI23SP-1003
Nuoren kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU07 Nuoren kasvu ja kehitys 5
YP00DU08 Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
YP00DU09 Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
YPMI23SP-1004
Näkökulmia nuorisokasvatukseen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU10 Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
YP00DU11 Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPMI23SP-1005
Kasvatukselliset menetelmät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU12 Liikuntakasvatus 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPMI23SP-1006
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU14 Projektit työmuotona 5
YP00DU15 Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5
YP00DU16 Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5
YPMI23SP-1007
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU17 Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5
YP00DU18 Yksilöohjaus 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPMI23SP-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
YP00DU21 Nuorisokulttuurit 5
YP00DU22 Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
YPMI23SP-1009
Yhteisöpedagogi kehittäjänä

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPMI23SP-1010
Monialaiset työkentät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU23 Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5
YP00DU24 Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5
YP00DU25 Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5
YPMI23SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00DU27 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPMI23SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPMI23SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPMI23SP-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPMI23SP-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPMI23SP-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15