Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus: FTSA23KP

Tunnus: FTSA23KP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
FTSA23KP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

180
FTSA23KP-1002
Ihminen kokonaisuutena

(Valitaan kaikki )

30
FT00DU78 Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
FT00DU80 Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10
FT00DU79 Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10
KY00DS51 Viestintätaidot 5
FTSA23KP-1003
Ihminen toimivana ja liikkuvana

(Valitaan kaikki )

25
FT00DU82 Fysioterapian menetelmien harjoittelu II 10
FT00DU81 Ihmisen toimintakyvyn arviointi 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
FJ00DW18 Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
FTSA23KP-1004
Fysioterapia osana kuntoutusta

(Valitaan kaikki )

30
HY00ED65 Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5
FT00DU83 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen 5
FT00DU84 Keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukeminen 5
FT00DU85 Terveyden edistämisen projekti 5
FT00DU86 Fysioterapian menetelmien harjoittelu III 5
FT00DU87 Työelämäharjoittelu I 5
FTSA23KP-1005
Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia

(Valitaan kaikki )

30
FJ00DW19 Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5
FT00DU88 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
FT00DU89 Fysioterapian menetelmien harjoittelu IV 5
FT00DU90 Työelämäharjoittelu II 10
FTSA23KP-1006
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki )

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
FT00DU91 Työelämäharjoittelu III 10
FTSA23KP-1007
Fysioterapian työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki )

20
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
FT00DU92 Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen 5
FT00DU93 Työelämäharjoittelu IV 10
FTSA23KP-1008
Fysioterapeutin kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
FT00DU94 Työelämäharjoittelu V 10
FTSA23KP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
FTSA23KP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
FTSA23KP-1011
Fysioterapian syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
FT00DW21 Neurologisen fysioterapian syventäminen 5
FT00DW22 Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5
FT00DW23 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen 5
FT00DW24 Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen 5
FTSA23KP-1012
Monialainen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
FJ00DK76 Liikkujan ravitsemus 5
FJ00DK77 Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5
FJ00DK78 Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
FJ00DW20 Diabeetikon jalkaterveys 5
FTSA23KP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 30 55 90 35 30 25 30 30 60 25 10 15 15 25 15 15 30 30 30 25 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Työelämäharjoittelu I
Työelämäharjoittelu II
Työelämäharjoittelu III
Työelämäharjoittelu IV
Työelämäharjoittelu V
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka
Viestintätaidot
Fysioterapian menetelmien harjoittelu II
Ihmisen toimintakyvyn arviointi
Ammattienglanti
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen
Keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukeminen
Terveyden edistämisen projekti
Fysioterapian menetelmien harjoittelu III
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen
Ammattiruotsi
Fysioterapian menetelmien harjoittelu IV
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Yrityksen perustaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen
Opinto- ja urasuunnittelu
Neurologisen fysioterapian syventäminen
Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen
Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen
Liikkujan ravitsemus
Kuntoutuksen innovaatioprojekti
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
Diabeetikon jalkaterveys

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
FTSA23KP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
FTSA23KP-1002
Ihminen kokonaisuutena

(Valitaan kaikki)

30
FT00DU78 Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
FT00DU80 Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10
FT00DU79 Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10
KY00DS51 Viestintätaidot 5
FTSA23KP-1003
Ihminen toimivana ja liikkuvana

(Valitaan kaikki)

25
FT00DU82 Fysioterapian menetelmien harjoittelu II 10
FT00DU81 Ihmisen toimintakyvyn arviointi 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
FJ00DW18 Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
FTSA23KP-1004
Fysioterapia osana kuntoutusta

(Valitaan kaikki)

30
HY00ED65 Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5
FT00DU83 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen 5
FT00DU84 Keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukeminen 5
FT00DU85 Terveyden edistämisen projekti 5
FT00DU86 Fysioterapian menetelmien harjoittelu III 5
FT00DU87 Työelämäharjoittelu I 5
FTSA23KP-1005
Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia

(Valitaan kaikki)

30
FJ00DW19 Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5
FT00DU88 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
FT00DU89 Fysioterapian menetelmien harjoittelu IV 5
FT00DU90 Työelämäharjoittelu II 10
FTSA23KP-1006
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
FT00DU91 Työelämäharjoittelu III 10
FTSA23KP-1007
Fysioterapian työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki)

20
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
FT00DU92 Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen 5
FT00DU93 Työelämäharjoittelu IV 10
FTSA23KP-1008
Fysioterapeutin kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
FT00DU94 Työelämäharjoittelu V 10
FTSA23KP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
FTSA23KP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
FTSA23KP-1011
Fysioterapian syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
FT00DW21 Neurologisen fysioterapian syventäminen 5
FT00DW22 Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5
FT00DW23 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen 5
FT00DW24 Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen 5
FTSA23KP-1012
Monialainen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
FJ00DK76 Liikkujan ravitsemus 5
FJ00DK77 Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5
FJ00DK78 Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
FJ00DW20 Diabeetikon jalkaterveys 5
FTSA23KP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15