Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminenLaajuus (5 op)

Tunnus: FT00DU78

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Elina Päykkönen

Osaamistavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Oppimateriaalit

Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op
Viestintätaidot 5 op
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10 op

Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 10.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA24SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit opintojakson verkko-oppimisalustalla Learnissä. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä oppimistehtävien ohjeistuksissa.

Opintojaksolla opiskeltavia aiheita tukevat seuraavat opintojaksot sisältöineen:
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op
Viestintätaidot 5 op
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10 op

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson osaamistavoitteita vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat opintojakson sisällöistä ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla osaamistavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä). Arvioitavien oppimistehtävien ja tentin hyväksytyn arvioinnin kriteerit ohjeistetaan tehtävänannoissa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat opettajan ohjeiden mukaisesti opintojakson osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat & tentin ajankohta ohjeistetaan opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Laskennallinen opiskelijan työmäärä vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä opintopistettä kohden. Opintojakson laskennallinen työmäärä on 135 h (5 x 27h = 135h).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin ja arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä).
Hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien ja tentin suorittamista hyväksytysti opintojakson toteutusaikana (15.1. - 21.5.2024)

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso enintään 2 kertaa:
1. uusinta järjestetään 3.6.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)
2. uusinta järjestetään 30.8.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä oppimistehtävien ohjeistuksissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopistettä (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä)
Hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää oppimistehtävien suorittamista vähintään H3 tasolla (HYVÄ) molemmista opintojakson osa – alueista:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Vastuuopettaja

Elina Päykkönen

Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä)
Hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää oppimistehtävien suorittamista vähintään H3 tasolla (HYVÄ) molemmista opintojakson osa – alueista:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

20.01.2022 - 24.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Elina Päykkönen
Vastuuopettaja

Johanna Vesanto

Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Johanna Vesanto

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä)
Hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää oppimistehtävien suorittamista vähintään H3 tasolla (HYVÄ) kaikista opintojakson osa – alueista:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op