Siirry suoraan sisältöön

Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelutLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AA06

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opit kehittämään omaa ja yrityksen toimintaa asiakaslähtöiseksi ja digitaalisuutta hyödyntäväksi
Opit tietojärjestelmätyön periaatteet sekä suunnitteluprosessin eri vaiheet
Opit tunnistamaan hyvän käytettävyyden omaavat järjestelmät

Sisältö

Mitä on käyttäjälähtöinen suunnittelu?
Mikä on palvelu ja miten palvelun laatua voidaan mitata?
Miten digitaalinen verkkopalvelu määritellään?
Miten digitaalinen verkkopalvelu suunnitellaan?
Miten toteutetaan digitaalisen palvelun käytettävyystestaus?

Esitietovaatimukset

Digiosaajan perustiedot

Oppimateriaalit

Data-analyysi, Tietoturvatietoisuus