Siirry suoraan sisältöön

Venäjän kulttuurihistorian perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00CW81

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyäsi osaat nimetä venäläisessä kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia sekä olet tutustunut joihinkin Venäjän kulttuurin merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaiteet, populaarikulttuuri).

Sisältö

Mitä on venäläinen korkeakulttuuri?
Mitä tarkoittaa avantgarde?
Millaisia korkeakulttuurin tuotteita venäläisessä kulttuurissa: kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, elokuvssa, musiikissa ja näyttämötaiteissa on?
Millaisia populaarikulttuurin, esim. ruokakulttuurin ja uskonnollisen kulttuurin tuotteita venäläisessä yhteiskunnassa on?
Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus ja dualismi venäläisessä kontekstissa?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Muut Venäjä-opinnot.

Lisätiedot

Leena Muotio, XAMK

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Jaana Hermunen
Vastuuhenkilö

Jaana Hermunen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kurssin käytyäsi osaat nimetä venäläisessä kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia sekä olet tutustunut joihinkin Venäjän kulttuurin merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaiteet, populaarikulttuuri).

Sisältö

Mitä on venäläinen korkeakulttuuri?
Mitä tarkoittaa avantgarde?
Millaisia korkeakulttuurin tuotteita venäläisessä kulttuurissa: kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, elokuvssa, musiikissa ja näyttämötaiteissa on?
Millaisia populaarikulttuurin, esim. ruokakulttuurin ja uskonnollisen kulttuurin tuotteita venäläisessä yhteiskunnassa on?
Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus ja dualismi venäläisessä kontekstissa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Lisätiedot

Leena Muotio, XAMK

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

16.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Jaana Hermunen
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Kurssin käytyäsi osaat nimetä venäläisessä kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia sekä olet tutustunut joihinkin Venäjän kulttuurin merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaiteet, populaarikulttuuri).

Sisältö

Mitä on venäläinen korkeakulttuuri?
Mitä tarkoittaa avantgarde?
Millaisia korkeakulttuurin tuotteita venäläisessä kulttuurissa: kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, elokuvssa, musiikissa ja näyttämötaiteissa on?
Millaisia populaarikulttuurin, esim. ruokakulttuurin ja uskonnollisen kulttuurin tuotteita venäläisessä yhteiskunnassa on?
Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus ja dualismi venäläisessä kontekstissa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi:
- osat nimetä Venäjän kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia
- olet tutustunut joihinkin venäläisen kulttuurin ja taiteen merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaide)
- tunnistat venäläisen populaarikulttuurin edustajia ja arjen ilmiöitä
Sisältö:
- korkeakulttuuri, taide
- avantgarde
- populaarikulttuuri
- artefaktit (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, teatteri, baletti, ruokakulttuuri, uskonnollinen kulttuuri)
- kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen tasolla 3 osaat
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa venäläisestä kulttuurista
b. ratkaista venäläisen kulttuurin erityiskysymyksia kurssin tehtävissä
d. kehittää tietouttaan venäläisestä kulttuurista itsenäisesti
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä, raportointi- ja lähdeviitetekniikan halliten

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaamisen tasolla 3 osaat
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Lisätiedot

Leena Muotio, XAMK